ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaPályázati felhívás

 

a lakóközösségeknek nyújtandó esővízgyűjtő szettek igénylését célzó pályázathoz

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (III.14.) számú határozatával pályázatot ír ki a LIFE in Runoff – LIFE20 CCA/HU/001774 projekt megvalósítása érdekében

1.       A pályázat kiírásának célja

1.1.    A lakosság környezettudatos szemléletének elősegítése, növelése, a csapadékvíz lakossági hasznosítása érdekében az Önkormányzat pályázatot ír ki pályázati felhívás alapján a VII. kerület közigazgatási területén lévő

a) társasházak,

b) lakásszövetkezetek részére.

1.2.    A pályázaton elnyerhető esővízgyűjtő edény hozzávetőlegesen 300 liter űrtartalmú, tetővel, csappal és talppal ellátott eszköz. Az ereszcsatorna ejtőcsőhöz való csatlakoztatás - erre a célra alkalmas eszközzel - a nyertes pályázó feladata.

1.3.    A pályázat a LIFE in Runoff – LIFE20 CCA/HU/001774 azonosítójú program keretösszegéből kerül finanszírozásra, a 2023. évi költségvetésről szóló önk. rendelet alapján rendelkezésre áll.

1.4.    Keretösszeg: bruttó 4.000.000,- Ft.

 

2.       Pályázók köre

2.1.   A pályázatra Budapest hetedik kerületi társasházak és lakásszövetkezetek pályázhatnak, ingatlanonként legfeljebb 2 db esővízgyűjtő szettre lehet pályázni.

3.       A pályázat kiírása, benyújtása, elbírálása

3.1.    A pályázat benyújtása a pályázati adatlap és melléklete (társasházi közgyűlés, lakásszövetkezet határozata) kitöltése és beküldése útján történik, társasházanként legfeljebb 2 db 300 literes esővízgyűjtő tartály szett igényelhető. Az esővízgyűjtő tartály szett tartalma: 300 literes esővízgyűjtő tartály, tartályfedél, csap, talp és összeszerelési útmutató.

3.2.    Második esővízgyűjtő szettet azzal a feltétellel kaphatja meg a nyertes pályázó, ha a rendelkezésre álló darabszám lekötéséig minden nyertes pályázó megkapta a neki járó egy szettet.

3.3.    A korlátozottan rendelkezésre álló pályázati keretösszeg miatt az elbírálás során a pályázatok beérkezési sorrendjét vesszük figyelembe értékelési szempontként. A pályázat beérkezését követően a Polgármesteri Hivatal Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabineten keresztül gondoskodik a pályázatok értékeléséről, esetlegesen a hiánypótlásról. A pályázatok benyújthatók a pályázati kiírás meghirdetése napjától, a pályázatok elbírálása társasházanként az első esővízgyűjtő szett tekintetében folyamatos 2023. június 30. napjáig, a második szett estében 2023. június 16. és június 30. napja között esedékes.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 15.

3.4.    A pályázat kiírója a pályázat elbírálásáról folyamatosan, de legkésőbb 2023. július 10-ig írásban, elektronikus úton tájékoztatja a pályázati résztvevőket, továbbá a pályázat eredményét a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

 

4.       A pályázat általános feltételei

4.1.    A Pályázati Adatlap és melléklete letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu) vagy átvehetők a Polgármesteri Hivatal Erzsébet krt. 6. szám alatti épületének portáján.

4.2.    A pályázatot a Pályázati Adatlap meghatározott forma szerinti hiánytalan kitöltésével, és az előírt melléklet csatolásával kell benyújtani/feladni/elküldeni.

4.3.    A pályázat benyújtásának formai és tartalmi előírásai:

a)       elektronikusan, azaz ügyfélkapun/cégkapun keresztül (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név BPVIIPH KRID kód: 500127390) lehet benyújtani a társasház, lakásszövetkezet képviselője által aláírva, PDF formátumban

b)      Kérjük megjelölni: „Lakossági esővízgyűjtő pályázat 2023.”

c)       a pályázati dokumentáció elemei:

- kitöltött és a közös képviselő által aláírt „Pályázati Adatlap”

- Társasházak esetén a pályázati feltételeknek megfelelő közgyűlési határozat a pályázaton történő részvételről,

- Lakásszövetkezet esetén a pályázati feltételeknek megfelelő határozat a pályázaton történő részvételről.

Érvényes pályázat benyújtásának feltételeként a kitöltött pályázati adatlap mellé az 1. sz. mellékletet minden esetben csatolni szükséges.

 

5.       Sikeres pályázat esetén támogatottnak nyilatkozatban kell vállalnia az alábbiakat:

5.1.         Az esővízgyűjtő szett átvételének időtartamáról, és helyéről a benyújtott pályázat elbírálását követően kap tájékoztatást a pályázó, akinek kötelezettsége az edény elszállítása a telepítés helyszínére a megadott időtartamon belül. A határidőig át nem vett esővízgyűjtő szetteket az Önkormányzat a tartaléklistán szereplő pályázóknak osztja ki.

5.2.         A nyertes pályázó a kapott esővízgyűjtő szettet az átvételtől számítva egy hónapon belül beüzemeli, majd legalább 5 éven keresztül esővíz gyűjtésére használja, és az így gyűjtött esővizet hasznosítja. Az Önkormányzat jogosult szúrópróbaszerűen ellenőrizni a helyszínen az esővízgyűjtő szett használatát az átvételtő számított 5 éven belül.

5.3.         Az esővízgyűjtőt karbantartja, az nem lehet szúnyoglárvák élőhelye. Ennek érdekében a csatorna bevezetést vagy a zárt tetőn, vagy szúnyoghálón keresztül kell kialakítani úgy, hogy nyílt vízfelület ne legyen.

5.4.         2023. október 31-ig fényképes beszámolóban bemutatja az esővízgyűjtő szett használatát, bekötésének, és a gyűjtött esővíz hasznosításának módját.

5.5.         Az esővízgyűjtő szett telepítési helyszíne nem térhet el a pályázatban megadott címtől, a társasház/lakásszövetkezet határain kívülre nem eshet.

5.6.         A 100 db kiosztásra kerülő esővízgyűjtő szettből kb. 10 db-ot tartályra szerelhető, távolról leolvasható mérőműszerrel lát el az Önkormányzat, a LIFE in Runoff – LIFE20 CCA/HU/001774 programban foglalt célok elérése érdekében. A mérőműszerekkel elvégzett monitoring célja, hogy adatokat biztosítson a gyűjtött csapadékvíz felhasználásáról. A mérőműszer működtetésével kapcsolatban a pályázóknak nincs teendője. A mérőműszerrel ellátott esővízgyűjtőket kapó pályázók vállalják, hogy a mérőműszert nem távolítják el, és biztosítják a hozzáférést, amennyiben javításra vagy elemcserére van szükség.

 

6.       A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet ad hivatali munkaidőben.

-          Név: Huzián Zsófia

-          Email: [email protected], Telefonszám: 06-1-462-3437Esővízgyűjtő pályázati felhívás adatlappal