ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámokOktatási Intézmények

Óvodák


Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények Budapest VII. kerület


Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Cím: 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14-16.

Elérhetőségek:

Web: www.alsoerdosor.hu 

Tel: +36 1 342-7773

E-mail: [email protected]
Igazgató: Móri Árpádné

 

Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola 

Cím: 1078 Budapest, Hernád u. 42-46.

Elérhetőségek:

Web: www.barossuli.hu

Tel: +36 1 344-6635

E-mail: [email protected]

Igazgató: Spiesz Ádám

 

Erzsébetvárosi Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Művészeti Szakgimnázium 

Elérhetőségek:

Web: www.erzsebetvarosiiskola.hu

Székhely: 1078 Budapest, Kertész u. 30.

Tel: +36 1 322-7694

Telephely: 1077 Budapest, Dob u. 85.

Tel: +36 1 322-6833

E-mail: [email protected]

Igazgató: Győri Ildikó

 

VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium 
Cím: 1073 Budapest, Barcsay u. 5.

Elérhetőségek:

Web:www.mig.hu

Tel: +36 1 322-2081

E-mail: [email protected]

Igazgató: Mészáros Csaba

 

Molnár Antal Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

Központ: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 32.

Telephelyek: 1072 Budapest, Wesselényi u. 17.

                        1078 Budapest, Kertész u.30.

                        1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14-16.

                        1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45.

                        1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.

                        1078 Budapest, Hernád u. 42-46.

Elérhetőségek:

Web:www.mazene.hu

Tel: +36 1 342-6128

E-mail: [email protected]hu

Igazgató: Szemendri Gábor


Egyéb állami, egyházi, alapítványi vagy magánfenntartású köznevelési intézmény


Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola

Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 3.

Elérhetőségek:

Web: www.circuschool.hu

Tel: +36 20 278 9769

E-mail: [email protected]

Igazgató: Kovács Gábor Dénes

 

Bét Menachem Héber-Magyar Két Tannyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 32-34.

Elérhetőségek:

Web: www.zsidoiskola.hu

Tel: +36 1 781-4760

E-mail: [email protected], [email protected]

Igazgatók: Oberlander Batsheva, Deák Csabáné, Zámbó Kálmánné

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 1072 Budapest, Nyár u. 9.

Elérhetőségek:

Web: www.aranymszki.hu

Tel: +36 1 322-6005

E-mail: [email protected]

Igazgató: Ónody Miklós Attila

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Technikum
Cím: 1075 Budapest, Wesselényi u. 38.
Elérhetőségek:

Web: www.rakoczif.hu

Tel: +36 1 352-0279

E-mail: [email protected]

Igazgató: Kissné Komiszár Krisztina

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Technikum

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 65.

Elérhetőségek:
Web: www.belvarosikepzo.hu

Tel: +36 1 413-2770

E-mail: [email protected]

Igazgató: Légrádi Zsuzsanna

 

Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 1072 Budapest, Akácfa u. 32.

Telephely: 1071 Budapest, Rottenbiller utca 43-45.
Elérhetőségek:

Web: www.bihari.hu

Tel: +36 30 297-5669

E-mail: [email protected]

Igazgató: Neuwirth Anna Mária

 

Budapest - Fasori Evangélikus Gimnázium
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
Elérhetőségek:

Web: www.fasor-ev.edu.hu

Tel: +36 1 321-1200

E-mail: [email protected]

Igazgató: Hajdó Ákos

 

Budapest- Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája
Székhely: 1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45.

Telephely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 7.

Elérhetőségek:

Web: www.fasor.hu/julianna/

Tel: +36 1 321-0626

E-mail: [email protected]

Igazgató: Szűcsné Tihanyi Gyöngyi

 

BPS Technikum

Cím: 1075 Budapest, Károly körút 3/A.

Elérhetőségek:

Web: www.budapestschool.org/hu

Tel: 36 20 260-0890

E-mail: [email protected]

Igazgató: Csovcsics Erika

 

ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 41-43.

Elérhetőségek:

Web: www.specovoda.elte.hu

Tel: +36 1 461-3746

E-mail: [email protected]

Igazgató: Schuchné Rumpli Henriette

 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

Elérhetőségek:
Web: www.barczigyakorlo.elte.hu

Tel: +36 1 461 3726

E-mail: [email protected]

Igazgató: Kaibinger Pál


Facultas Humán Gimnázium
Cím: 1078 Budapest, Hernád u. 42-46.

Elérhetőségek:
Web: www.facultas.hu

Tel:  +36 1 413 7362

E-mail: [email protected]

Igazgató: Dr. Tóth Tibor

 

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, Szociális Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest

Cím: 1074 Budapest, Szövetség u. 35.

Elérhetőségek:
Web: www.garabonciasonline.hu

Tel: +36 1 344-7000

E-mail: [email protected]

Igazgató: Sautekné Szöllössi Ildikó

 

 

Humán Intézet Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 1075 Budapest, Károly körút 3/A.

Elérhetőségek:

Web: www.humagi.hu

Tel: +36 20 587-2041  

E-mail: [email protected]

Igazgató: Dr. Kovács Sándorné

 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Könyvtár

Székhely: 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7. 

Budapest VII. kerületi illetőségű telephelyei: 1077 Budapest, Rózsa utca 5.

                                                                                1074 Budapest, Rottenbiller utca 14.     

Elérhetőségek:

Web: www.nikola-tesla.hu

Tel: +36 1 351-6550

E-mail: [email protected]

Igazgató: dr. Lásztity Jovánka

 

Rajkó - Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola
Cím: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.

Elérhetőségek:
Web: www.rajko-talentum.hu

Tel: +36 1 3214-825

E-mail: [email protected]

Igazgató: Hunyady Lászlóné

Schola Europa Akadémia Technikum, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 10.

Elérhetőségek:

Web: www.schola.esa.hu

Tel: +36 1 489-0080

E-mail: [email protected]

Igazgató: Dr. Kazarján Erzsébet


VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
Cím: 1078 Budapest, Hernád u. 3.

Elérhetőségek:
Web: www.vikiskola.hu

Tel: +36 1 413-7224

E-mail: [email protected]

Igazgató: Kökény István

 

Wesselényi Utcai Családi Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 44.

Elérhetőségek:

Web: www.wesselenyiiskola.hu

Tel: +36 1 413-0137

E-mail: [email protected]

Igazgató: Gubis Csaba