ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaOktatási Intézmények

Óvodák


Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények Budapest VII. kerület


Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Cím: 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14-16.

Elérhetőségek:

Web: www.alsoerdosor.hu 

Tel: +36 1 342-7773

E-mail: [email protected]
Igazgató: Móri Árpádné

 

Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola 

Cím: 1078 Budapest, Hernád u. 42-46.

Elérhetőségek:

Web: www.barossuli.hu

Tel: +36 1 344-6635

E-mail: [email protected]

Igazgató: Spiesz Ádám

 

Erzsébetvárosi Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Művészeti Szakgimnázium 

Elérhetőségek:

Web: www.erzsebetvarosiiskola.hu

Székhely: 1078 Budapest, Kertész u. 30.

Tel: +36 1 322-7694

Telephely: 1077 Budapest, Dob u. 85.

Tel: +36 1 322-6833

E-mail: [email protected]

Igazgató: Harangozó Hajnalka (megbízott)

 

VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium 
Cím: 1073 Budapest, Barcsay u. 5.

Elérhetőségek:

Web:www.mig.hu

Tel: +36 1 322-2081

E-mail: [email protected]

Igazgató: Mészáros Csaba

 

Molnár Antal Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

Központ: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 32.

Telephelyek: 1071 Budapest, Damjanich utca 4.

                        1078 Budapest, Kertész u.30.
                        1077 Budapest, Dob u. 85.

                        1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14-16.

                        1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45.

                        1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.

                        1078 Budapest, Hernád u. 42-46.

Elérhetőségek:

Web:www.mazene.hu

Tel: +36 1 342-6128

E-mail: [email protected]

Igazgató: Konkoly Thege Réka


Egyéb állami, egyházi, alapítványi vagy magánfenntartású köznevelési intézmény


Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola

Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 3.

Elérhetőségek:

Web: www.circuschool.hu

Tel: +36 20 278 9769

E-mail: [email protected]

Igazgató: Kovács Gábor Dénes

 

Bét Menachem Héber-Magyar Két Tannyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 32-34.

Elérhetőségek:

Web: www.zsidoiskola.hu

Tel: +36 1 781-4760, 06-70/379-1250

E-mail: [email protected], [email protected]

Igazgatók: Oberlander Batsheva, Deák Csabáné, Zámbó Kálmánné

 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 1072 Budapest, Nyár u. 9.

Elérhetőségek:

Web: www.aranymszki.hu

Tel: +36 1 322-6005

E-mail: [email protected]

Igazgató: Ónody Miklós Attila

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Technikum
Cím: 1075 Budapest, Wesselényi u. 38.
Elérhetőségek:

Web: www.rakoczif.hu

Tel: +36 1 352-0279

E-mail: [email protected]

Igazgató: Kissné Komiszár Krisztina


Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Technikum

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 65.

Elérhetőségek:
Web: www.belvarosikepzo.hu

Tel: +36 1 413-2770

E-mail: [email protected]

Igazgató: Laukó Zsuzsanna


Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 1072 Budapest, Akácfa u. 32.

Telephely: 1071 Budapest, Rottenbiller utca 43-45.
Elérhetőségek:
Facebook: https://www.facebook.com/BihariJanosTE
Web:
www.bihari.hu
Tel:
06 1 322 2893, 06 70 678 6174
E-mail:
[email protected]
Igazgató: Szemán Barnabás

 

Budapest - Fasori Evangélikus Gimnázium
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
Elérhetőségek:

Web: www.fasor-ev.edu.hu

Tel: +36 1 321-1200

E-mail: [email protected]

Igazgató: Hajdó Ákos

 

Budapest- Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája
Székhely: 1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45.

Telephely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 7.

Elérhetőségek:

Web: www.fasor.hu/julianna/

Tel: +36 1 321-0626, 06-30-790-3655

E-mail: [email protected]

Igazgató: Szűcsné Tihanyi Gyöngyi

 

BPS Technikum

Cím: 1075 Budapest, Károly körút 3/A.

Elérhetőségek:

Web: www.budapestschool.org/hu

Tel: 36 20 260-0890

E-mail: [email protected], [email protected]

Igazgató: Csovcsics Erika

 

ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 41-43.

Elérhetőségek:

Web: www.specovoda.elte.hu

Tel: +36 1 461-3746

E-mail: [email protected]

Igazgató: Schuchné Rumpli Henriette

 

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola
Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.

Elérhetőségek:
Web: www.barczigyakorlo.elte.hu

Tel: +36 1 461 3726

E-mail: [email protected]

Igazgató: Póth Éva Klára


Facultas Humán Gimnázium
Cím: 1078 Budapest, Hernád u. 42-46.

Elérhetőségek:
Web: www.facultas.hu

Tel:  +36 1 413 7362

E-mail: [email protected]

Igazgató: Pap György (megbízott igazgató)

 

GARABONCIÁS Kreatív szakmák Technikuma, - művészeti Szakgimnázium, Szociális Szakképzőiskola, Gimnázium Budapest

Cím: 1074 Budapest, Szövetség u. 35.

Elérhetőségek:
Web: www.garabonciasonline.hu

Tel: +36 1 344-7000

E-mail: [email protected]

Igazgató: Sautekné Szöllössi Ildikó

 

 

Humán Intézet Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 1075 Budapest, Károly körút 3/A.

Elérhetőségek:

Web: www.humagi.hu

Tel: +36 20 587-2041 

E-mail: [email protected]

Igazgató: Dr. Kovács Sándorné

 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Könyvtár

Székhely: 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7. 

Budapest VII. kerületi illetőségű telephelyei: 1077 Budapest, Rózsa utca 5.

                                                                                1074 Budapest, Rottenbiller utca 14.     

Elérhetőségek:

Web: www.nikola-tesla.hu

Tel: +36 1 351-6550

E-mail: [email protected]

Igazgató: dr. Lásztity Jovánka


Rajkó - Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola
Cím: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.

Elérhetőségek:
Web: www.rajko-talentum.hu

Tel: +36 1 3214-825

E-mail: [email protected]

Igazgató: Hunyady Lászlóné

Schola Europa Akadémia Technikum, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 10.

Elérhetőségek:

Web: www.schola.esa.hu

Tel: +36 1 489-0080, 06-30-373-7946

E-mail: [email protected]

Igazgató: Száraz Tamás


VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
Cím: 1078 Budapest, Hernád u. 3.

Elérhetőségek:
Web: www.vikiskola.hu

Tel: +36 1 413-7224, +36 1 413-7225

E-mail: [email protected]

Igazgató: Kökény István

 

Wesselényi Utcai Családi Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 44.

Elérhetőségek:

Web: www.wesselenyiiskola.hu

Tel: +36 1 413-0137

E-mail: [email protected]

Igazgató: Gubis Csaba (megbízott intézményvezető)