ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaLetölthető nyomtatványok

Hatósági és ügyfélszolgálati hatáskörbe tartozó ügyek
- Állattartási ügyek

         Adatlap ebösszeíráshoz

         Bejelentés állattartással kapcsolatban

- Birtokvédelmi ügyek

         Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem

         Kérelem birtokvédelmi eljárás megindítására

- Ipar, kereskedelmi ügyek

          Nyilatkozat vendéglátóhely üzlettípusáról

          Bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

          Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

          Bejelentésköteles szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

          Kiegészítő nyilatkozat működési engedély adataiban történő változásról

          Működési engedély kiadása iránti kérelem

          Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

          Szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszűnésének bejelentése

          Telepengedély kiadása iránti kérelem

         Termelői piac üzemeltetési tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

         Üzlet működés megszűnésének bejelentése valamint működési engedély visszavonása

          Vásár vagy piac üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

          Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához

- Közterület-használattal kapcsolatos ügyek

      Közterület-használat iránti kérelem

      Bejelentésköteles közterület használat

- Környezetvédelmi ügyek

          Kérelem üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

- Ügyfélszolgálati ügyek

          Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához özvegyi nyugdíj igénylése céljából

- Címnyilvántartás

   Címfelvételi lap KCR

Humánszolgáltató Iroda hatáskörébe tartozó ügyek

        Kérelem adósságkezelési-szolgáltatáshoz

        Kérelem átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz

        Kérelem beiskolázási települési támogatáshoz

        Kérelem Egyszeri-gondozási települési tamogatashoz

        Kérelem Erzsébetváros ifjú polgára köszöntéséhez

        Kérelem Erzsébetváros idős polgára köszöntéséhez

        Kérelem temetési települési támogatásra

        Kérelem rezsitámogatáshoz

       Kérelem gyermekvédelmi települési támogatáshoz

       Kérelem gyógyszerkiadásokhoz és gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott települési támogatásra

       Kérelem kiegészítő szállítási támogatáshoz

       Kérelem köztemetéshez

       Kérelem szociális lakbérre

       Kérelem lakásfenntartási települési támogatásokra

       Kérelem ösztöndíj támogatáshoz

       Kérelem egyszeri gondozási települési támogatáshoz

       Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez és halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

       Kérelem táborozási támogatáshoz

Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda hatáskörébe tartozó ügyek

       Tervtanácsi kérelem -nyomtatvány

       Településképi bejelentő adatlap - 6 melléklet

       Településképi konzultációs adatlap - 8 melléklet

       Településképi véleményezési adatlap - 9 melléklet

       Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

       Útmutató a P26-os nyomtatványhoz

       P26 ÁNYK nyomtatvány

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

       Útmutató a K01-es nyomtatványhoz

       K01-es ÁNYK nyomtatvány

Városüzemeltetési Iroda hatáskörébe tartozó ügyek

       Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz

       Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

       Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz

Anyakönyvi ügyek

        Adatlap a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

        Adatlap külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez

        Adatlap külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

        Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt 

        Kérelem anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása iránt

        Kiskorú személy kérelme nevének megváltoztatására

        Nagykorú személy kérelme házassági nevének megváltoztatására

        Nagykorú személy kérelme nevének megváltoztatására

Adóügyi Iroda hatáskörébe tartozó ügyek

         Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére

          Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére

          Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához

          Kérelem adóigazoláshoz

          Meghatalmazás

           Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról

            Építményadó adatbejelentés főlap

           "A" jelű betétlap építményadó bejelentéshez

           "B" jelű betétlap építményadó bejelentéshez

           Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)

            Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)

            Megállapodás

             IFA bevallás főlap

             IFA bevallás B lap

             IFA bevallás C lap

            Telekadó adatbejelentés

             Telekadó megállapodás

Pénzügyi iroda hatáskörébe tartozó ügyek

 Költségvetési tervezési körirat 2022

Költségvetési tervezési körirat 2023

9/2021. (IX. 27.) Polgármesteri és Jegyzői Közös Utasítás