ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaKlímavédelmi szemléletformálás erzsébetvárosi oktatási intézményekben

Az oktatási intézményekben az alábbi programok valósulnak meg:

1.       Klímavédelmi előadások általános iskolai felső évfolyamokban

A Klímavédelmi és Fenntarthatósági Kabinet megbízásából két szemléletformáló kisfilm készült a felső tagozatos általános iskolás korosztály részére.

A 10 perces kisfilmek egymásra épülve, szórakoztató formában, látványos képi világgal jelenítik meg a gyerekek számára a klímaváltozás témáját. Az első rész egy 2100-ban Budapesten játszódó jövőképet fest elénk, amely előrevetíti, mi várhat a lakosságra, ha a mindennapjainkat a berögzült, rossz szokásaink szerint éljük és nem vesszük figyelembe a mai intő jeleket. Elviselhetetlen nyári forróság, áruhiány a közértben és kihaló állatfajok tűnnek fel az animációkon, amelyhez könnyen érthető, időnként humoros magyarázatokat fűz Csörnök Tamás tanár, a Különóra YouTube csatorna társalkotója. A filmben olyan alapfogalmak is tisztázásra kerülnek, mint éghajlat és időjárás, hőszigethatás, üvegházgázok, továbbá szóba kerül a jégsapkák olvadása és ennek közvetett hatása a magyar, azon belül is budapesti társadalomra.

Az első rész megtekinthető itt: https://youtu.be/4Jm_G3aAEvoA második rész megoldást kínál a klímaváltozás folyamatának megállítására, de legalábbis lelassítására, hiszen minden életkorban, így a gyerekkorban is találkozunk olyan döntési helyzetekkel, amikor a klímavédelem mellett tehetjük le a voksunkat a választásainkkal. Ebben a kisfilmben olyan szituációkat mutatunk be, amelyek minden erzsébetvárosi gyereket érintenek, és valamilyen szinten befolyásuk lehet a helyzetre – például a szüleikkel való bevásárláskor odafigyelhetnek a vászonszatyor használatára, vagy olyan tízórait választanak, ami lehetőleg nem messziről érkező összetevőkből áll. A videó érinti a városi autós közlekedéssel és a fűtéssel járó szén-dioxid-kibocsátás témáját és az alternatív választási lehetőségeket is.

A második rész megtekinthető itt: https://youtu.be/rpyyjDmwjLA


A kisfilmeket a „Klímatanóra” elnevezésű programunkon belül több erzsébetvárosi általános iskola osztályának bemutattuk. A két film között, illetve után érdekes beszélgetéseket folytattunk a gyerekekkel a klímaváltozásról, majd témába vágó kvíz kitöltésével zártuk a közös munkát. Tapasztalataink szerint a gyerekek érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadtál az új információkat, sokan véleményt nyilvánítottak a témával kapcsolatban, továbbá a tanároktól is pozitív visszajelzéseket kaptunk. A járványhelyzet alakulásától függően némelyik iskolában a szaktanár tartotta meg a a klímatanórát a kisfilmjeink és a kvíz felhasználásával.

Terveink szerint a klímatanórák megtartását a 2022-es évben is folytatjuk.

2.       Klímavédelmi foglalkozások óvodákban és általános iskolai alsó évfolyamokban

Az erzsébetvárosi óvodások a Bábozd Zöldre Egyesület foglalkozásain vehettek részt: a Mimó és Csipek klímatudatos mesevilágát megjelenítő öko-mesekuckón, illetve a zöldterületek fontosságát megismertető alkalmakon. Az Egyesület rendszeresen tartott vezetést óvodás csoportoknak az Almássy téri meseösvényen.

A Felelős Gasztrohős Alapítvány klímavédelmi étkezést és bevásárlást népszerűsítő foglalkozásokat tartott erzsébetvárosi óvodákban és általános iskolákban.

3.       Klímavédelmi fotó-, videó- és rajzpályázat.

Általános iskolásoknak hirdettünk fotó-, videó- és rajzpályázatot, melynek központ témája az volt, hogyan képzelik el a jövőjüket klímavédelmi szempontból.

4.       Színházi előadás a fenntarthatóságról

A Társalkotó Egyesület 5 előadást tartott a Bethlen Téri Színházban általános iskolai csoportoknak.