ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaBUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KLÍMASTRATÉGIÁJA

A globális klímaváltozás korunk egyik legjelentősebb kihívása, amely közvetlen és közvetett módon a társadalom életére jelentős hatással van. A kibocsátások jelentős csökkentésére és a már jelentkező és jövőbeli hatásokhoz való alkalmazkodásra egyaránt nagy hangsúlyt kell fektetni. A klímaváltozás ugyan globális folyamat, azonban a hatások kezelése helyi feladatokban jelentkezik. A várható változásokhoz való alkalmazkodást a helyi viszonyok határozzák meg, azonban a sikerességhez fontos, hogy a helyi stratégia integrálható legyen a fővárosi, nemzeti és globális rendszerekbe.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a KEHOP 1.2.1 projekt1 keretében készítette el klímastratégiáját. A pályázati feltételek szerint a Klímastratégiát a Klímabarát Települések Szövetsége megbízásából a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya gondozásában készült Módszertani Útmutató2 (továbbiakban: Módszertan) alapján kell készíteni.

Jelen Klímastratégia párhuzamosan készült a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének módszertani útmutatója alapján elkészített, 2030-ra szóló Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervével (Sustainable Energy-Climate Action Plan, SECAP, a továbbiakban Klímavédelmi Akcióterv), amelyet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. december 16-i egyeztetésen megvitatott, majd ezt követően a Polgármester 964/2020. számú határozatában elfogadta. A Klímavédelmi Akciótervben Erzsébetváros vállalta, hogy 40% kibocsátás-csökkentést ér el a mitigációs intézkedések eredményeképpen és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképesség erősítése céljából adaptációs akciótervet és kapcsolódó intézkedéseket dolgozott ki.

Erzsébetváros klímastratágiáját itt olvashatják elKlímastratégia Erzsébetvárosban - Eszik vagy isszák?


Erzsébetváros is egyetért azzal, hogy helyi szinten is van sürgős tennivaló a klímavédelem terén: a képviselőtestület 399/2019. (XII.18.) határozata kihirdette a klímavészhelyzetet, és az önkormányzat elkészítette a kerületi Klímastratégiát és a Klímavédelmi akciótervét.

Tegyük tisztába: a klímaváltozás nem a Föld bolygó létét fenyegeti, hanem bennünket, az itt élő embereket, a mi életkörülményeinket teszi sokkal rosszabbá, ha nem egyenesen elviselhetetlenné. Rajtunk kívül pedig az élet más formáit veszélyezteti, elsősorban az állatok sok fajának kihalását hozhatja, és hozza már most is. Tegyünk ellene! Egyénenként és közösen.

A globális felmelegedést az üvegházhatású gázok túl nagy mennyisége – ezen belül is a széndioxid és a metán – okozza, tehát ezek kibocsátását kell leginkább csökkenteni, igen, itt helyben is.  

Egy nagyvárosban a klímaváltozás legtöbb szenvedést hozó hatásai a túlmelegedés, szárazság, és a hirtelen lezúduló, szokatlanul bő csapadék, a korábban nem tapasztalt mennyiségű árvizek. Ezekben már az elmúlt években is volt részünk. Úgy kell átalakítanunk a lakásunkat, utcáinkat, hogy ezekkel a hatásokkal szemben enyhet, védelmet nyújtsanak.

Új szemléletre van szükségünk, meg kell tanulnunk új rutinokat is, és ezt a tudást át kell adnunk egymásnak, kicsiknek-nagyoknak, azért, hogy még az erzsébetvárosiak sok generációja tudjon itt, helyben lakni, örülni a városi létnek.

Erzsébetvárosban szerencsére nincs hatalmas környezeti terhelést jelentő ipar. Mégis, lássuk, mi adja a kerület üvegházhatású gáz kibocsátásának zömét? Bizony, a legnagyobb részét, csaknem felét a lakóházak fűtése és energiafelhasználása adja! Az oktatási-, egészségügyi-, és irodaépületek, valamint a kereskedelmi és vendéglátóegységek épületei további egyharmadért felelősek. Mivel igen kicsi földrajzi területről van szó, a gépjárművek okozta, a kerületet közvetlenül terhelő kibocsátás viszonylag alacsony arányt képvisel.

 

Erzsébetváros azt a célt tűzte ki, hogy a kerület széndioxid (CO2) kibocsátását a 2011-es bázisévhez viszonyítva 2030-ra 40%-kal csökkenti. Miért pont ennyivel? Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) jelentése szerint ahhoz, hogy a globális felmelegedés 2030-ra ne haladja meg a 1,5 fokot, és ne induljanak be a visszafordíthatatlan és robbanásszerű felmelegedési folyamatok, ennyit teljesítenie kell mindenkinek, még az olyan kis szereplőknek is, mint egy budapesti kerület, vagy egy család.

Ehhez mindenek előtt az épületek hatékony szigetelése a cél, hiszen az télen a fűtési, nyáron a hűtési igényt csökkenti. Fontos szerep jut a fűtőrendszerek hatékonyságának növelésének, hogy kevesebb fűtőanyaggal lehessen elérni a kívánt benti hőmérsékletet. Ahol lehet, megújuló energiával kell kielégíteni a villanyáram igényt, ami Erzsébetvárosban napelem-rendszereket jelenthet.

A közlekedés és szállítás járműveinek mennyiségét, nem csak az üvegházhatású gázok csökkentése miatt kell csökkenteni Erzsébetvárosban, hanem azért is, mert a szállópor kibocsátásuk is egészségtelen az itt élők szervezetének, ráadásul a közterületi parkolás és forgalom által elfoglalt helyen a zöldítéssel kell osztoznia.

A felmelegedő klímához történő alkalmazkodás terén, azaz az életminőségünk megőrzése érdekében még ennél is szembetűnőbb változtatásokra van szükség. Egy ilyen sűrűn beépített belvárosi környezetben a túlhevülés nyáron kínzóvá válhat, a hőmérséklet akár 5-10 fokkal is magasabb, mint a kertvárosokban, a felhevült burkolatok és épületek az éjszakai enyhülést sem engedik. Ezt hívják hősziget-hatásnak. Ez ellen a zöldfelületek területének és a lombos fák számának növelésével tehetünk -  a jelenleg leburkolt felületek rovására: legyen az árnyas sétálóutca, zöldtető, zöldfal, új park, vagy utcai fák.

A zöldítés egyben a felületek csapadékvíz-megtartó képességét is elősegíti, elkerülendő az utcáinkon időnként végighömpölygő áradást egy-egy felhőszakadás után.

A sérülékeny csoportokat, elsősorban az időseket és a kisgyerekeket különösen védeni kell a szervezetünknek nehezen elviselhető hőhatásoktól.

Erzsébetváros fontosnak tartja, hogy ezek a célok a szereplők (lakosság minden rétege, önkormányzat, más intézmények, munkáltatók, szolgáltatók) együttműködésével és közös akaratával valósuljanak meg. Ehhez az is kell, hogy mindannyian megismerjük a kerület és a közösség kínálta jó ötleteket, lehetőségeket, és elsajátítsuk azt az újfajta szemléletet és cselekvésmintákat, amelyek segítenek abban, hogy megőrizhessük az emberiséget a Földön.

Erzsébetvárosi Klímastratégia azokat az intézkedéseket mutatja be, melyek segítségével elérhető a 40%-os kibocsátás Erzsébetvárosban.