ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda2023

-  2023. május Pályázati felhívás - önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlan - Kertész utca 

-  2023. május Pályázati felhívás - önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok határozatlan időre

-  2023. Pályázati felhívás Dob u. 37-41. szám alatt - ingatlanrész bérbeadása tárgyában

-  2023. május Pályázati felhívás - önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok

-  2023. II. Bérlakás pályázat

-  2023. április Pályázati felhívás - önkormányzati tulajdonú kihasználatlan üres telkek és ingatlanok

-  2023. április Árverési hirdetmény - Dob utca 4. 

-  2023. április Árverési hirdetmény - Dob utca 3.

-  2023. április Pályázati felhívás - önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok

Archív

-  2023. II. Pályázati felhívás - önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok

-  2023. Pályázati felhívás - önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok

-  2023. I. Bérlakás pályázat 

-  2023. Pályázati felhívás – Önkormányzati lakások értékesítése

-  2023. Árverési hirdetmény Dob utca 4.

-  2023. Árverési hirdetmény Dob u. 3.


2022

-  2022. Pályázati felhívás - önkormányzati pincék értékesítése tárgyában

-  2022. Pályázati felhívás - önkormányzati lakások értékesítése tárgyában

-  Pályázati felhívás - önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok határozatlan időre

-  2022. önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok pályázat

-  BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT 2022. II.

-  2022.  Pályázati felhívás –Önkormányzati lakások értékesítése

-  Pályázati felhívás – 2022. Önkormányzati pincék értékesítése

-  2022. Pályázati felhívás - Önkormányzati tulajdonúnem lakás célú ingatlanok

-  2022. Pályázati felhívás – Önkormányzati lakások értékesítése

-  2022. Pályázati felhívás - Önkormányzati pincék értékesítése

-  Pályázati felhívás - önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok

-  BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT 2022. I.

-   Pályázati felhívás

-  Pályázati felhívás - Önkormányzati tulajdonúnem lakás célú ingatlan

-  Pályázati felhívás - Kertész u. 32. szám alatt található önkormányzati ingatlanok hasznosítása tárgyában

2020 - 2021

-  Pályázati felhívás –Önkormányzati pincék értékesítése

-  Bérlakás pályázat 2021. II.

-  Pályázati felhívás - Gárdony, Chernel István utca 7509/3 helyrajzi szám alatt található kivett beépítetlen terület értékesítése

-  Pályázati felhívás - Péterfy S. u. 41. szám alatti IV. emeleti ingatlanegyüttes értékesítése

-  Pályázati felhívás - 12 db Önkormányzati lakások értékesítése

-  Nyilvános pályázati eljárás: önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok bérbeadása

- Nyilvános pályázati eljárás: 1073 Budapest, Kertész u. 32.

- Pályázati felhívás Damjanich utca 4.

- Pályázati felhívás – Önkormányzati pincék

- Pályázati felhívás - Önkormányzati lakások értékesítése

- Pályázati felhívás - Péterfy S. u. 41. szám alatti ingatlanegyüttes értékesítése

- PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Kismaros, Hársfa u. 19. és Hársfa u. 21. szám alatt található „kivett beépítetlen  terület” megjelölésű ingatlanok tulajdonjogának átruházása tárgyában.

- PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok bérbeadására

- 2021. évi lakáspályázat

- Árverési felhívás –Önkormányzati lakások

- Árverési felhívás- Pincék

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS: Kazinczy utca 48. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházásatárgyában

- NYILVÁNOS PÁLYÁZAT 1071 Budapest, Dob utca 37-41. bérbeadása

- NYILVÁNOS PÁLYÁZAT önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok bérbeadására

- Pályázati felhívás: Damjanich utca 4.

- ÁRVERÉSI FELHÍVÁS II. – 20 db ingatlan

- Pályázati felhívás Kazinczy utca 48.

- Árverési felhívás 20 db lakás értékesítésére

- Pályázati felhívás Damjanich utca 4

- Pályázati felhívás: Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek bérbeadására

- Pályázati felhívás az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kazinczy utca 48. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására

- PÁLYÁZATI KIÍRÁS II Önkormányzati tulajdonú bérlakások halasztott idejű beköltözéssel történő bérbeadására

- PÁLYÁZATI KIÍRÁS I Önkormányzati tulajdonú bérlakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel történő bérbeadására