ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

II. KEMÉNY HENRIK BÁBKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának,
valamint az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft.

gyermekeknek szóló pályázata

 

 

Erzsébetváros Önkormányzata, valamint az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. a tavalyi évben útnak indított egy új eseményt, amelynek jóvoltából Kemény Henrik Kossuth-díjas magyar bábművész, érdemes és kiváló művész kiemelkedő szakmai életútja előtt kíván tisztelegni. A bábpályázat a VII. kerületi óvodások és iskolások számára szól, és minden évben egy meghatározott téma köré szerveződik.

Kemény Henrik a VII. kerület meghatározó művész alakja volt, 2021-ben emlékére Erzsébetváros Önkormányzata Emléktáblát avatott egykori lakhelyén a VII. kerületi Vörösmarty utcában. A művész születésnapján, január 29-én (vasárnap) ez évben is a báboké lesz a főszerep a kerületben.

A pályázat célja Erzsébetváros díszpolgárának, Kemény Henrik emlékének, illetve a bábjáték, a bábszínház hagyományainak ápolása, a gyerekek érdeklődésének felkeltése a bábművészet iránt.

 

A bábkészítő pályázaton részt vehet minden olyan diák, aki valamelyik erzsébetvárosi oktatási intézmény növendéke; és 2008. és 2017. között született).

Óvodás korosztály: 5-7 éves kor között (az 2015 és 2017 között született gyermekek).

Iskolás korosztály: 8-14 éves kor között (a 2008 és 2014 között született gyermekek).

 

A II. Kemény Henrik báb pályázatra minden lelkes bábkészítő egy-egy kesztyűsbábbal jelentkezhet. A bábokat személyesen kell leadni a VII. kerületi K11 Művészeti és Kulturális Központban és egy szakmai zsűri értékeli majd a bábokat. A pályamunkákat a szervezők 2023. január 11. és 18. között nyitvatartási időben várják. Kérjük, hogy az anonim értékelés végett a személyes leadásnál minden versenyző egy általa választott jelszót adjon meg a leadott pályamunka mellé.


A kesztyűsbábról

Az alsó mozgatású bábjáték legelterjedtebb formája. A bábszínész a kezére húzza fel a figurát, így kelti életre. Ez a bábtípus rendkívül mozgékony játékra képes, báját pedig az adja, hogy arányai nem az ember, hanem az emberi kéz arányaihoz igazodnak. Általában paravános játék formájában láthatjuk viszont a bábszínházakban.

 

A zsűri tagjai:

Láposi Terka – a Korngut-Kemény Alapítvány elnöke

Majoros Ágnes – bábművész

Szirtes Tamás – a Madách Színház igazgatója

Végvári Viktória - vezető színházpedagógus, a Budapest Bábszínház Mozgató c. színházpedagógiai programjának vezetője

 

Mindkét kategóriában egy-egy első, második és harmadik helyezett kerül kihirdetésre.

Első díj: 30-30 ezer forintos vásárlási utalvány, belépőjegyek, könyv

Második díj: 20-20 ezer forintos vásárlási utalvány, belépőjegyek, könyv

Harmadik díj: 10-10 ezer forintos vásárlási utalvány, belépőjegyek, könyv

 

A belépőjegyeket a Madách Színház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, valamint az 5. Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivál biztosítja a gyerekek és kísérőik számára. A könyvek a Kolibri Gyerekkönyvkiadó részéről kerültek felajánlásra.

 

Az eredményhirdetésre 2023. január 29-én, vasárnap kerül sor a K11 Művészeti és Kulturális Központban (Király utca 11.). Ezen a napon a pályázó gyerekeket megvendégeljük a K11-ben, bábelőadást tart Nizsai Dániel (Illaberek Bábszínház).

Az eredményhirdetést követően megtekinthető az a kiállítás, ahol bemutatásra kerülnek a pályaművek. A kiállítás 2023. február 10-ig tart nyitva, a pályaművekért 2023. február 13. és 17. között nyitvatartási időben jelentkezhetnek a tulajdonosok a K11-ben.

 

Kapcsolódó dokumentumok: JELENTKEZÉSI LAP