ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaAktualitás információk időseknek

 

Az Erzsébetvárosi Idősek Tanácsa június 13-i üléséről a honlapon olvasható összefoglaló: https://www.erzsebetvaros.hu/page/idosek

Néhány elhangzott, fontosabb témáról részletesebben:

-          sok oka lehet annak, hogy valaki nem tudja kifizetni a lakbérét, közös költségét vagy közmű számláit. De ilyenkor mielőbb az Önkormányzat Humánszolgáltató Irodájához kell fordulni. Kaphat támogatást vagy – önkormányzati lakbér tartozásnál – kérhet részletfizetést. A tartozás felhalmozódása kikapcsoláshoz, végrehajtáshoz, kilakoltatáshoz vezethet, amit az időben történő jelzéssel lehet megelőzni. A lakbéreket kezelő EVIN a kezdődő tartozásokról értesíti a Humánszolgáltató irodát, ugyanilyen korai értesítés kell a közös képviselőktől is. Ha a környezet odafigyel, ők is jelezhetnek: 

o   telefonon: 06 1 462 3328,

o   email cím: [email protected]

-          Kispál Tibor alpolgármester felhívta a figyelmet a rendőrség idősvédelmi programjaira. Csalók próbálják megszerezni a lakást, a besurranók figyelem eltereléssel ellopni a pénzt, és megjelent a kiber bűnözés (számítógépes-, mobil telefonos bűnözés) is, ahol a bankszámla adatokra mennek rá. Ezek ellen a körültekintő óvatosság segít, nem jó a bezárkózás, elzárkózás.

-          Niedermüller Péter polgármester ismét az önkéntesek részvételét kérte. Elsősorban a szomszédokra való odafigyeléssel lehet segíteni. Kölcsönös bizalom esetén vásárlásban, sétára kisérésben és más, nem szakképzést igénylő ügyben kiegészíthetik a Bischitz szakember-kapacitását. Az önkéntesek a Humán Szolgáltatótól szakmai támogatást is kapnak.

-          a május végén tartott Budapesti Nyugdíjas Parlamenten Erzsébetvárosból többen is részt vettek, közülük néhányan fel is szólaltak. Az Idősek klubjainak fontos javaslatai benne vannak az elfogadott határozatban. Ilyenek például: a svájci nyugdíjemelés visszaállítása, a régi nyugdíjak korrekciója, az egészségügyben dolgozó nyugdíjasok hátrányos foglalkoztatási megkülönböztetésének eltörlése, a nyugdíjkorhatár emelésének elvetése. 

Közérdekű információk

-          szociális ügyekben az Önkormányzat Humánszolgáltató irodája az illetékes: szociális támogatások, szociális szolgáltatások. Elérhetőségei:

o   Garay utca 5. Az Ügyfélszolgálaton személyesen az ügyfélfogadási időben: kedd: 8:00 - 12:00, szerda: 8:00 − 18:00 (ebédszünet: 12-13 óra), csütörtök: 13:00 - 16:00.

o   telefonon: 06 1 462 3328 (személyes megkeresés előtt is érdemes telefonon tájékozódni) minden munkanapon.

o   email cím: [email protected]   

 

-          a természetbeni szolgáltatásokról a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (Humán Szolgáltató) tud felvilágosítást adni (a különösen az időseknek szóló szolgáltatások: az idősek nappali klubjai, otthoni szakápolás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek bentlakásos otthonai, Erzsébet taxi, Mozgás centrum, háziorvosok).

o   minden információ megtalálható az intézmény honlapján: https://bjhuman.hu/#

o   központi email cím: [email protected] , az intézményeknek van saját email címük is.

o   központi telefonszám: 06 1 413 3631, minden telephely elérhető saját telefonszámon is.

o   személyesen a klubokban lehet érdeklődni munkanapokon 8 és 16 óra között: Dohány utca 22-24. (bejárat a Síp utca felől), Király utca 97. (bejárat a Rózsa utca felől), Dózsa György út 46, Peterdy utca 16.

-          a klubokban nagyon sok program van, a havi programot írásban a klubokban lehet megkapni, a honlapról letölthető az Idősek nappali klubjainál: https://bit.ly/46pE73I

 

-          K11 Művészeti és Kulturális Központ programjai közül sok kifejezetten az időseknek szól:  https://www.eromuvhaz.hu/ A programok egy része fizetős. Az intézmények: K11 (Király utca 11.), Erzsébetvárosi Zsidó Történeti tár (Csányi utca 5), Hernádház (Hernád utca 46. IV. emelet), Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény (Nefelejcs utca 26.)

 

-          a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár erzsébetvárosi fiókja a Rottenbiller utca 10. alatt található Deák Ferenc könyvtár. A könyvtár szolgáltatásairól és a kapcsolódó programokról információ itt: https://fszek.hu/Entities/71   

o   az Erzsébetvárosi Önkormányzat támogatásával 70 éves korig a nyugdíjasok 50 % kedvezményt kapnak az éves tagdíjra. (70 éves kor felett ingyenes a könyvtárhasználat.)

o   a többi kedvezmény a honlapon található, bizonyos feltételekkel házhozszállítás is kérhető

o   a FSZEK közeli, terézvárosi fiókja a Teréz krt. 2-ben működik.

 

-          Sport a Mozgáscentrumban, vannak vezetett foglalkozások és szabad eszközhasználat (a Házirend szerint): 

o   órarend: https://bjhuman.hu/mozgascentrum

o   helye: Lövölde tér 7. (bejárata a Király utca felől).

o   telefon: 06 1 321 0635

o   email cím:  [email protected]