ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok 1. Tájékoztató időseknek

   

  1. Tájékoztató a járványhelyzetről

   

  A járvány lappangó állapotban, de megvan, most is vannak megbetegedések. Akinek megvan a három oltása, könnyebben eshet át egy esetleges fertőzésen. Lehetőség van negyedik oltásra, különösen azoknak az időseknek, krónikus betegséggel rendelkezőknek ajánlják, akik kínai oltást kaptak. A maszk viselésre nincs előírás, de zárt helyen (közlekedési eszköz, üzlet) érdemes viselni.

   

   

  2. Helyi szociális támogatások, ellátások

   

  A szociális támogatásoknál jelentős változásokról döntött a képviselő-testület. A módosítás célja az volt, hogy az egyes támogatásokra vonatkozó jövedelemhatárok emelésével az elmúlt években a támogatási rendszerből csekély mértékű jövedelem emelkedésük miatt kiesett kérelmezők újra bekerülhessenek és segítséget kapjanak az alapvető létfenntartási gondjaik enyhítéséhez.

   

  Egyes támogatások esetében a jogosultsági feltételek bővítésével, a jövedelemhatárok emelésével vagy a támogatási összegek növelésével a szociálisan hátrányos helyzetben levő családok célzott támogatásban részesülhetnek az alapvető kiadásaikkal járó terheik enyhítése érdekében.

   

  A támogatások részletes leírása és a letölthető kérelmek megtalálhatók az önkormányzat honlapján. Személyesen intézhető az Ügyfélszolgálaton: Garay utca 5.

   

  A változott vagy új támogatások közül az elsősorban időseknek szóló támogatások a következők:


  A rezsitámogatásra módosuló fűtési támogatás összegét módosították havi 15.000 Ft-ra, az október 1-től április 15-ig tartó időszakra. A jogosultság feltételei a módosult jövedelemhatárokon túl azzal egészülnek ki, hogy az a személy, aki részesül a lakásfenntartási támogatás I-II. ellátási formában, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, automatikusan részesül a rezsitámogatásban.


  A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatást és a szemüveg-vásárlási támogatást összevonták és nincs korhatára. A szemüvegvásárláshoz kétévente 35.000 Ft lehet a támogatás. Optikus vagy szemészorvos javaslata és árajánlat kell hozzá. 


  Évi egyszeri gondozási támogatás, mint új támogatási forma azoknak az ügyfeleknek nyújt segítséget, akik gondozásra, ápolásra szoruló személyek, és a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményből elbocsátották, illetve fentieket igazoló orvosi dokumentációval rendelkeznek, valamint VII. kerületi bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. A támogatás ebben a formában azért más, mint az ápolási díj, mert az érintett saját 24 órás ápolásának, gondozásának biztosítására fordíthatná ezt az egyszeri támogatást. Összege: 100.000,- Ft/év


  A szociális ellátások részletes ismertetése a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (BJIHSZK) honlapján található.


  Az időseket érintő szolgáltatások: felnőtt egészségügyi alapellátás (háziorvos), otthoni szakápolás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali klubjai, idősek bentlakásos otthonai, Erzsébet taxi (ez a Dohány utca 22-24. Idősek klubjában intézhető)


  3. Könyvtár

   

  A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár kerületi tagkönyvtára a Rottenbiller utca 10. alatt van. A közelben található még a Teréz körút 2-4-ben nyílt könyvtár.


  Az Erzsébetvárosi Önkormányzat támogatásával 70 éves korig a nyugdíjasoknak 50 % kedvezmény van az éves tagdíjra. 70 éves kor felett ingyenes a könyvtárhasználat.

  50 % kedvezmény jár azoknak, akik az önkormányzattól rendszeres szociális segélyt kapnak.

  Ingyenes a tagság a súlyos fogyatékosságot tanúsító háziorvosi vagy szakorvosi igazolással rendelkezőknek (335/2009. (XII.29) Korm. rendelet

  Kölcsönzött dokumentumok házhoz szállítása otthonukhoz kötöttek részére ingyenes (mindkét könyvtárból).

  Súlyos fogyatékosságot igazoló személyeknél a szolgáltatások meghatalmazott útján is igénybe vehetők.


  4. Programajánlók


  - Az Eröművház programjai egy helyen.    

  o Erzsébetvárosi Zsidó történeti tár, Csányi utca 5.  

   

  o Hernádház, Hernád utca 46, IV. emelet.

   

  o K11 Kulturális és művészeti központ, Király utca 11.

   

  o Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, Nefelejcs utca 26.


  5. Budapesti múzeumok egy helyen:  


  o A múzeumok állandó és időszakos kiállításaira rendszerint kedvezményt adnak, a 70 éven felülieknek ingyenesek. Részletes feltételek.

   

  o Aktuális múzeumi hírek a Magyar múzeumok online csoportban a Facebookon.


  6. Mozi (online):


  o 120 év magyar filmjei előfizetéssel vagy kölcsönzéssel  


  o Hazai művész mozik filmjei előfizetéssel, vagy kölcsönzéssel, vagy letölthetők:  


  o 5 budapesti mozi aktuális műsora otthonról nézve


  7. Sport: 


  - A BJIHSZK Mozgáscentrumban az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, fizikai aktivitás növelése és fejlesztése céljából csoportos mozgásprogramok:

  o Csak hetedik kerületi lakosok használhatják, a részvétel ingyenes 

  - A masport online programja időseknek   


  8. Játék:   - Kirakós (puzzle) játékok online, egyedül vagy gyerekekkel, unokákkal