ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaHumánszolgáltató Iroda

Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5

Bajnok Andrea:

[email protected] 

Bock Dorottya:

[email protected]

Czagány Lászlóné:

[email protected]

Keresztes Laura:

[email protected]

Vidák Annamária:

[email protected]


Ügyfélfogadási rend:

HÉTFŐ

-

KEDD

8:00 – 12:00

SZERDA

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

CSÜTÖRTÖK

13:00 – 16:00

PÉNTEK

-Utca

Ügyintéző

Telefonszám

AKÁCFA U.

Bajnok Andrea

462-3328

ALMÁSSY TÉR

Czagány Lászlóné

462-3345

ALMÁSSY U.

Czagány Lászlóné

462-3345

ALPÁR U.

Czagány Lászlóné

462-3345

ALSÓERDŐSOR U.

Vidák Annamária

462-3337

ASBÓTH U.

Bajnok Andrea

462-3328

BAJZA U.

Keresztes Laura

462-3413

BARÁT U.

Czagány Lászlóné

462-3345

BARCSAY U.

Bajnok Andrea

462-3328

BAROSS TÉR

Keresztes Laura

462-3413

BETHLEN TÉR

Czagány Lászlóné

462-3345

BETHLEN G. U.

Vidák Annamária

462-3337

CSÁNYI U.

Bajnok Andrea

462-3328

CSENGERY U.

Czagány Lászlóné

462-3345

CSERHÁT U.

Keresztes Laura

462-3413

DAMJANICH U.

Bajnok Andrea

462-3328

DEMBINSZKY U.

Czagány Lászlóné

462-3345

DOB U.

Vidák Annamária

462-3337

DOHÁNY U.

Bock Dorottya

462-3351

DÓZSA GY. U.

Bock Dorottya

462-3351

EERZSÉBET KRT.

Bajnok Andrea

462-3328

GARAY TÉR

Keresztes Laura

462-3413

GARAY U.

Czagány Lászlóné

462-3345

HÁRSFA U.

Bajnok Andrea

462-3328

HERNÁD U.

Bock Dorottya

462-3351

HEVESI S. TÉR

Bajnok Andrea

462-3328

HOLLÓ U.

Keresztes Laura

462-3413

HUSZÁR U.

Vidák Annamária

462-3337

HUTYRA U.

Czagány Lászlóné

462-3345

ISTVÁN U.

Czagány Lászlóné

462-3345

IZABELLA U.

Bajnok Andrea

462-3328

JOBBÁGY U.

Czagány Lászlóné

462-3345

JÓSIKA U.

Bajnok Andrea

462-3328

KAZINCZY U.

Bajnok Andrea

462-3328

KÁROLY KRT.

Keresztes Laura

462-3413

KERTÉSZ U.

Keresztes Laura

462-3413

KIRÁLY U.

Keresztes Laura

462-3413

KISDIÓFA U.

Bajnok Andrea

462-3328

KLAUZÁL TÉR

Keresztes Laura

462-3413

KLAUZÁL U.

Vidák Annamária

462-3337

KÜRT U.

Keresztes Laura

462-3413

LÖVÖLDE TÉR

Bock Dorottya

462-3351

MADÁCH TÉR

Czagány Lászlóné

462-3345

MADÁCH U.

Keresztes Laura

462-3413

MAREK J. U.

Keresztes Laura

462-3413

MUNKÁS U.

Czagány Lászlóné

462-3345

MURÁNYI U.

Bajnok Andrea

462-3328

NAGYDIÓFA U.

Keresztes Laura

462-3413

NEFELEJCS U.

Keresztes Laura

462-3413

NYÁR U.

Vidák Annamária

462-3337

OSVÁTH U.

Keresztes Laura

462-3413

PETERDY U.

Bajnok Andrea

462-3328

PÉTERFY S. U.

Bock Dorottya

462-3351

RÁKÓCZI ÚT

Vidák Annamária

462-3337

REJTŐ J. U.

Keresztes Laura

462-3413

ROTTENBILLER U.

Keresztes Laura

462-3413

RÓZSA U.

Czagány Lászlóné

462-3345

RÓZSÁK TERE

Bock Dorottya

462-3351

RUMBACH S. U.

Vidák Annamária

462-3337

SAJÓ U.

Keresztes Laura

462-3413

SÍP U.

Vidák Annamária

462-3337

SZÁZHÁZ U.

Keresztes Laura

462-3413

SZINVA U.

Czagány Lászlóné

462-3345

SZÖVETSÉG U.

Bajnok Andrea

462-3328

THÖKÖLY ÚT

Vidák Annamária

462-3337

TIVADAR U.

Czagány Lászlóné

462-3345

VÁROSLIGETI FASOR

Bock Dorottya

462-3351

VERSENY U.

Czagány Lászlóné

462-3345

VÖRÖSMARTY U.

Czagány Lászlóné

462-3345

WESSELÉNYI U.

Vidák Annamária

462-3337