ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaErzsébetváros újság

Hirdetési szabályzat, tarifa, megrendelőlap

 

 

HIRDETÉS FOGALMA

 

Jelen hirdetési feltételek a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat kiadásában megjelenő Erzsébetváros újság és annak esetleges mellékleteinek hirdetési felületeire vonatkoznak. Ezek lehetnek az újság terjedelmén belül, illetve szórólapként (behúzott, repülő oldal), vagy plusz oldalpárként megjelenő részén.

Nem beleértve a polgármesteri hivatalhoz köthető, önkormányzati feladatként létrejövő eseményeket, akciókat, bármilyen propagálandó kezdeményezést, amelyek promónak (saját célú reklámozás) minősülnek.  

PR-cikknek minősülő anyagot – ezek tartalma semmilyen esetben sem lehet politikai jellegű – kizárólag a szerkesztőség és a megrendelő közötti egyéni egyeztetés alapján jelentetünk meg.

 

ELVI SZEMPONTOK

 

A maximális hirdetési mennyiség lapszámonként – kivéve az esetleges különszámokat – nem haladhatja meg az összterjedelem 25 százalékát.

 

Politikai hirdetés nem közölhető.

 

HIRDETÉS-MEGRENDELÉS

 

A reklám megrendelője megrendelését kizárólag írásban (igazolt és azonosítható módon személyesen, postai úton vagy e-mail útján), cégszerűen aláírva teheti meg a reklám közzétevőjénél (cím: 1076 Budapest, Erzsébet krt. 6.; e-mail: [email protected]).

A megrendelési formanyomtatvány tartalmazza az alábbiakat: reklámozó neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme), adószáma, aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, illetve a megjelentetni kívánt reklám pontos helye (az Erzsébetváros újság melyik lapszáma), esetleg felárért melyik oldala.

 

GARANCIÁK

 

Amennyiben a közölni kívánt reklám olyan termékre vonatkozik, amely külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá esik, a hirdető köteles a reklámközzétevőnek a megrendeléskor írásban nyilatkozni arról, hogy az előzetes vizsgálatot elvégezték, és annak alapján a termék forgalomba hozható, valamint az erről a tényről szóló határozat másolatát a megrendeléséhez mellékelni. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell tartalmaznia. A megfelelő nyilatkozat hiányában a reklámközzétevő a reklámot nem teszi közzé. Szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyét bemutatni köteles.

 

REKLÁMANYAG ELFOGADÁSA

 

A hirdető tudomásul veszi, hogy a szerkesztőségnek jogában áll visszautasítani a reklám közzétételét, ha az sérti a hatályos jogszabályokat, illetve ha

A)    a szerkesztőség egyoldalú megítélése szerint a reklám közzététele közerkölcsbe ütközik, vagy politikai, gazdasági szempontból kifogásolható,

B)    a reklám nem egyeztethető össze a kiadvány szellemiségével, profiljával,

C)    a reklám közzététele a szerkesztőség reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetett vagy közvetlen módon sértené,

D)    a reklám sérti ezen szabályzat részét képező hirdetési feltételeit, vagy az Önszabályozó Reklámtestület Magyar Reklámetikai Kódexének rendelkezéseit.

 

A hirdető kizárólagos felelőssége, hogy a reklámban megjelenő információk megfelelnek a valóságnak, és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.

 

A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a hirdető teljes felelősséget vállal.

 

A hirdető köteles a reklám teljes, nyomdakész anyagát a szerkesztőség által megadott határidőre leadni.

 

A lapzárta után lemondott, az adott lapszámra vonatkozó hirdetés összege nem jár vissza.

 

HIRDETÉSI ÁRAK

 

Képes, színes reklám

PR- cikk

Apróhirdetés

1/1 old. A3

(261x378) 330 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/8 old. álló (61x186) 60 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/1 old. A3

400 000 Ft + áfa /megjelenés

 

keretes, max.

20 szavas 5000 Ft
+ áfa/megjelenés

 

1/2 old. álló

(128x378) 160 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/8 old. szalag (261x42) 60 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/2 old.

170 000 Ft + áfa /megjelenés

 

max. 20 szavas

4000 Ft + áfa /megjelenés

 

1/2 old. fekvő

(261x186) 160 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/8 old. fekvő (128x90) 60 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/4 old.

120 000 Ft + áfa /megjelenés

 

max. 10 szavas

2500 Ft + áfa /megjelenés

 

1/4 old.

(128x186) 110 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/16 old. álló (61x93) 25 000

Ft + áfa/megjelenés

 

1/8 old.

100 000 Ft + áfa /megjelenés

 

 

 EGYÉB

 

 

 

1/16 old. fekvő (128x42) 25 000

Ft + áfa/megjelenés

 

 

 

 

 

 

Hirdetési kedvezmények

                                

Erzsébetvárosi kedvezmények

-          Erzsébetvárosi hirdetőknek székhely, telephely, illetve lakcím igazolása után 10 százalék kedvezmény jár.

-          Ezen felül – függetlenül attól, hogy a hirdetés feladója erzsébetvárosi-e – ugyanúgy jár a 10 százalék kedvezmény, ha a hirdetés tárgya részben vagy egészében igazoltan és egyértelműen a VII. kerülethez köthető.

                          

Mennyiségi kedvezmények

-          Ha 3 egymás utáni lapban (esetleg beleértve a különszámot is) jelenik meg a hirdetés, 10 százalék kedvezmény jár.

-          Bárhonnan kezdődően számított 6 hónapban 5, közel azonos méretű hirdetés megjelenése esetén 20 százalék kedvezmény jár.

 

PR-cikkek:

az újság profiljához illeszkedő téma esetén 50 százalékos kedvezményt adunk a hirdetési tarifákhoz képest.

 

Összevonható:
egyfajta erzsébetvárosi kedvezmény és egyfajta mennyiségi kedvezmény.

 

Részletfizetési lehetőség nincs.
De sorozathirdetésnél fizethető mindig csak az épp következő megjelenés, előre. A kedvezmény a sorozat utolsó hirdetésének feladásával érvényesíthető.

 

Kérhető konkrét oldal, de csakis képes, színes reklámra (például hátsó borító: +50% helyfelár).

Kérhető kikötött rovatban való megjelenés (egészség-, közbiztonság-, kultúra-, szabadidő-oldalak, illetve tematikus részek stb.) Ettől a szerkesztőség konkrét esetekben elállhat, indokolt lapszerkesztési okokból. Önkormányzati és képviselői témákhoz rendelt megjelenés nem kérhető.

Az apróhirdetések helye nem köthető ki, ezeket a szerkesztőségnek jogában áll egy blokkban, vagy elszórtan megjelentetni, terjedelmi okokból.

 

HIRDETÉSI ANYAG SZERKESZTÉSE

 

Kérés esetén elvégezzük a hirdetés grafikai és szerkesztési munkálatait, a hirdetési ár 50 százalékáért. Minden más esetben a szerkesztőség által megadott technikai feltételek a mérvadóak (jelenleg elsősorban PDF, nyomdai grafika).

 

REKLAMÁCIÓ

 

Ha egy hirdetés teljesen vagy részben hibásan jelent meg, és a hirdető ezt a megjelenéstől számított 10 napon belül kifogásolja, igényt tarthat árkedvezményre, vagy egy pótlólagos reklám ingyenes megjelentetésére olyan terjedelemben, amely a reklám kiigazításához szükséges.

Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájában és/vagy tartalmában olyan mértékű hiba rejlik, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti.

 

Vitás esetben Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a befizetett hirdetés összegéig vállal kártérítési felelősséget.

 

A fenti rendelkezések ezen egységesített formában 2023. január 12. napjától, az azévi 1. (első) lapszámtól érvényesek, visszavonásig.

 

Budapest, 2023. január  


 HIRDETÉSI MEGRENDELŐ 2023

Hirdetési kedvezmények 2023