ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaErzsébetvárosi mese- és novellaíró pályázat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata mese- és novellaíró pályázatot hirdet

a kerületi általános- és középiskolák tanulói számára

 

 

Három korcsoportban várjuk a pályamunkákat:

I. korcsoport: a 8-10 évesek mesével pályázhatnak,

II. korcsoport: a 11-13 évesek mesével pályázathatnak,

III. korcsoport: a 14-19 évesek novellával pályázhatnak.

Tematikai megkötés nincs, bármilyen téma választható. A zsűri azonban örömmel veszi, ha a beadott pályamunkához illusztráció is tartozik és témája a VII. kerülethez kapcsolódik.

Minden pályázó csak egy, nyomtatásban még meg nem jelent írással indulhat.

 

A pályázat benyújtása:

 

A pályamunkákat elektronikus úton vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi terjedelemben:

 

I. korcsoport: 2 A/4-es oldal kézzel írva,

II. korcsoport: 3 A/4-es oldal kézzel írva vagy 2 A/4-es oldal gépelve (maximum 6000 karakter),

III. korcsoport: 5 A/4-es oldal gépelve (maximum 15.000 karakter).

 

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címen várjuk a pályázatokat, PDF-fájlként vagy Word-dokumentumként csatolva a levélhez. Az email szövegében kérjük megadni a pályázó nevét, életkorát, iskoláját, valamint azt az e-mail címet, ahová az értesítést küldhetjük.

 

Személyes leadásra a Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatti Ügyfélszolgálatán van lehetőség, ügyfélfogadási időben (Hétfő: 13:30-18:00, Szerda: 8:00-16:30, Péntek: 8:00-12:00). A pályamunkákat kérjük borítékban adják le, egy külön lapon feltüntetve pályázó nevét, életkorát, iskoláját, és azt az e-mail címet ahová a pályázat eredményéről értesítést küldhetünk.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 24.

A pályázattal kapcsolatos értesítéseket e-mailen küldjük.

A beérkezett írásokat szakmai zsűri értékeli, amelynek tagjai az 2022. évben erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjban részesülő írók, költők lesznek.

Minden korcsoportban az első három helyezett és egy külön díjazott könyvvásárlásra fordítható ajándékkártyában részesül, de valamennyi pályázónak apró ajándékkal is értékelni fogjuk a munkáját. A díjak ünnepélyes eredményhirdetés keretében kerülnek átadásra, amelyről az önkormányzat kommunikációs felületein is beszámolunk majd.

További információ Prógli Katalintól kérhető (Tel.: 462-3399, E-mail: [email protected])


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő:

Neve: Budapest Főváros VII. kerületi Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltató Iroda Címe: 1076 Budapest, Garay u. 5.

Telefonszáma: 462-3328

E-mail címe: [email protected]

Érintett:

Az Erzsébetvárosi mese- és novellaíró pályázatra jelentkező személy

Kezelt adatok köre:

Név: az adatkezelés célja a pályázó beazonosítása.

Életkor: az adatkezelés célja a pályázatban rögzített korosztály meghatározása.

E-mail cím: az adatkezelés célja a pályázat során történő kapcsolattartás, a pályázat eredményéről történő értesítés.

A köznevelési intézmény neve, ahol a jelentkező tanul: az adatkezelés célja: a pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata.

A kezelt adatok tekintetében

Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása.

Az adatok megőrzésének ideje: az Érintett adatkezelésre vonatkozó tiltó rendelkezéséig, de legkésőbb a pályázat eredményhirdetését követő nap.

Az adatkezelés módja: papíron vagy elektronikus úton.

Az adatokat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára.

A pályázat során az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint jár el, az Érintett kérésére tájékoztatja őt a jogairól és azok érvényesítési lehetőségeiről.