ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

ötletpályázatot hirdet

a Budapest 150 emlékévhez kapcsolódó
erzsébetvárosi kulturális programok megvalósítására

 

A pályázat előzményei

1873. november 17-én Pest, Buda és Óbuda egyesülésével létrejött Budapest főváros. A jubileumi 150. évforduló megünneplésére Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 150 emlékévet hirdetett a 2023. évre, amelynek keretében nagyszabású programsorozat valósul meg a fővárosban.

E programsorozatba Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) is be kíván kapcsolódni kerületi programokon keresztül, amely elősegíti a helyi közösség identitásának, a lokálpatriotizmusnak erősítését, ugyanakkor ápolja a múlt hagyományait is.

I.       A pályázat célja

A pályázat célja olyan Erzsébetvárosban megvalósítandó kulturális programok, projektek (a továbbiakban együtt: program) ötleteinek bemutatása és kidolgozása, amelyek Budapest elmúlt 150 évében zajló folyamatos formálódását, a budapesti identitás esszenciáját, a főváros jelenét és jövőjét dolgozzák fel elsősorban Erzsébetváros, de akár egész Budapest vonatkozásában is. A beérkező pályázatok közül kiválasztott programok az emlékév helyben megvalósuló programjai közé fognak beilleszkedni.

A javasolt programokat az alábbi témakörökben várjuk:

1.     előadó művészeti programok megvalósítása (pl. színházi előadás, koncert, táncelőadás, felolvasó-est, stb.)

2.     képzőművészeti, fotóművészeti jellegű programok megvalósítása (pl. kiállítások, alkotások létrehozása)

3.     egyéb kulturális jellegű programok megvalósítása, helytörténeti kiadványok elkészítése

A pályázat elbírálása során kiválasztott programjavaslatok megvalósítása a pályázóval kötött támogatási szerződés keretében történik, az Önkormányzat teljes anyagi támogatásával. A pályázó részéről önerő biztosítása nem feltétel.

A javasolt programot annak figyelembevételével kell kidolgozni, hogy az 2023. ősze és 2024. tavasza közötti időszakban kerülhet megvalósításra.

A pályázatok megvalósítására 5.000.000 Ft összeg áll rendelkezésre.

 

II.     A pályázók köre

II.1. Gazdasági társaságok, civil szervezetek:

Pályázat benyújtására jogosult magyarországi székhellyel rendelkező, a kulturális életben tevékenykedő gazdasági társaság vagy civil szervezet.

II.2. Egyéni vállalkozók, magánszemélyek:

Pályázat benyújtására jogosult az a magyarországi székhellyel vagy lakcímmel rendelkező egyéni vállalkozó vagy magánszemély, aki a kulturális életben tevékenykedik.

III.   A pályázati eljárás szabályai

III.1. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapon lehet benyújtani.

Az adatlaphoz mellékelni kell a pályázó szakmai tevékenységének rövid bemutatását (maximum 1 oldal terjedelemben), valamint a javasolt program költségtervét, opcionálisan együttműködési szándéknyilatkozatot (több szervezet/személy együttműködése esetén).

A pályázat benyújtásának módja: a pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be, az aláírt pályázati adatlapot, valamint a kapcsolódó dokumentumokat egy pdf fájlban kérjük megküldeni ügyfélkapun/cégkapun (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név BPVIIPH KRID kód: 500127390) vagy e-Papír alkalmazáson keresztül (epapir.gov.hu).

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 16.

A pályázat befogadásáról e-mailben tájékoztatjuk a pályázót. A határidőn túl benyújtott vagy pályázat benyújtására nem jogosult pályázótól érkező pályázatok nem kerülnek befogadásra.

A hiányosan benyújtott pályázatok esetén egy alkalommal van helye hiánypótlásnak, a hiánypótlási felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre. A hiánypótlás teljesítésére a közléstől számított 8 napig van lehetőség, a határidő elmulasztása jogvesztő.

III. 2. A pályázat elbírálásának módja

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A pályázatok elbírálása keretében a Bizottság előzetesen javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy mely programok kapcsolódjanak be a Budapest 150 emlékév erzsébetvárosi programsorozatába.

A Bizottság javaslatának figyelembevételével a Képviselő-testület dönt a kiválasztott programok megvalósítása érdekében a szükséges anyagi fedezet biztosításáról és a támogatási szerződések megkötéséről a Bizottság döntését követő 30 napon belül.

A Bizottság és a Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázatok elbírálásának eredményéről a Képviselő-testület döntését követő 10 napon belül elektronikus úton tájékoztatjuk a pályázókat a pályázati adatlapon szereplő e-mail címen.

III. 3. A pályázat elbírálásának szempontjai:

Az elbírálás során a Bizottság az alábbiakat veszi figyelembe:

1.     A pályázat és a költségvetési terv kidolgozottsága, megvalósíthatósága

2.     A pályázó eddigi munkássága

3.     A programnak a pályázat céljával való összhangja

4.     A megszólítandó célközönség köre, nagysága

A pályázatok közül előnyt élveznek azok, amelyek Középső- vagy Külső-Erzsébetvárosban valósulnak meg.

III.4. A támogatási szerződés megkötésére vonatkozó szabályok

A pályázatok elbírálását követően, a Képviselő-testület által kiválasztott programokhoz nyújtott támogatás vissza nem térítendő, folyósítása támogatási előleg formájában történik. A támogatás a program megvalósításával kapcsolatban felmerült költségekre számolható el. A támogatás elszámolására vonatkozó feltételeket a támogatási szerződés tartalmazza.

A pályázó a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználását és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat az Állami Számvevőszék vizsgálhatja. A támogatás célszerinti felhasználását és annak szakszerű dokumentálását az Önkormányzat ellenőrizheti, amelynek során a pályázó együttműködésre köteles.

IV.   Egyéb információ

A pályázattal kapcsolatban további információ Fehérvári Anitától kérhető (Tel: 462-3339, E-mail: [email protected])


Budapest 150 emlékév ötletpályázat

Budapest 150 ötletpályázat_Pályázati adatlap

Budapest, 2023. március 14.