ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda PÁLYÁZATI KIÍRÁS

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére

2023.

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága a 49/2023. (III 13.) döntése alapján pályázatot hirdet

 

 

 

szénmonoxid érzékelő berendezés felszerelésének támogatására

 

 

a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésben Otthonvédelmi program címen biztosított forrás terhére.

 

 

 

Rendelkezésre álló forrás

A jelen pályázat kiírásakor az Önkormányzat költségvetésében 3.900.000 Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer forint támogatási keret áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére.

 

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők egészségének megőrzése, biztonságérzetének javítása.

 

 

Pályázók köre

A hagyományos vagy gázfűtéssel rendelkező, a VII. kerület közigazgatási területén lévő

a)      lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai,

b)      háziorvosi rendelők,

c)      a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati intézmények.

 

 

A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás.

 

 

A támogatás mértéke

A támogatás lakásonként 7 évente, a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető.

A korábbi nyertes pályázatban nem megjelölt szobákra ez a korlátozás nem vonatkozik! A készülék felszerelésének költsége a pályázót terheli.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf - formátumban, amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

 

·         személyesen vagy postai úton:

-           A pályázat benyújtásának módja: papír alapon egy példányban, zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.) hivatali időben.  Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig . A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat”.

-          Postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat”.

Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

A pályázat Hivatalban történő benyújtása díjmentes.

 

 

A Pályázat benyújtásának határideje:

-          a pályázat benyújtható: a támogatási keret kimerüléséig, de legfeljebb 2023. szeptember 30. napja 24:00 óráig. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

A  benyújtandó pályázati dokumentumok:

-            kitöltött „Pályázati Adatlap” (a pályázati kiírás 1. sz. melléklete),

-            magántulajdonban lévő lakás vagy bérlet esetében a társasház közös képviselőjének igazolása a lakásban lévő fűtésről és melegvíz készítő készülékről (a pályázati kiírás 2. sz. melléklete),

-            önkormányzati tulajdonban lévő lakás esetében az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (ügyfélfogadás: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria) igazolása a lakásban lévő fűtésről és melegvíz készítő készülékről (a pályázati kiírás 3. sz. melléklete),

-            intézmény, háziorvosi rendelő esetében a vezető nyilatkozata a fűtésmódról és a melegvíz készítő készülékről (a pályázati kiírás 4. sz. melléklete),

-            nyilatkozat, mely szerint a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 7 évben nem nyert támogatást szénmonoxid érzékelő berendezésre a jelenleg megpályázott szobák   tekintetében (a pályázati kiírás 5. sz. melléklete),

-            amennyiben releváns átláthatósági nyilatkozat (a pályázati kiírás 6. sz. melléklete),

-            vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén az átláthatósági nyilatkozat melléklet kitöltendő,

-            amennyiben a lakás cég székhelyként van bejelentve, az átláthatósági nyilatkozat kitöltendő a cégre vonatkozóan,

-            ha a pályázó nem azonos a magánszemély tulajdonossal, hozzájáruló nyilatkozat (7. sz. melléklet) kitöltése és csatolása szükséges.

A pályázati dokumentáció nem elektronikus úton történő benyújtása esetén annak hitelesítéséül a Pályázati adatlap utolsó oldalát két helyen alá kell írni, valamint a nyilatkozatokat is szükséges aláírni, illetve aláírattatni.

 

 

Hiánypótlás

A beérkezett pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatra kerülnek, melyet a Hivatal Városüzemeltetési Irodája folyamatosan végez. Szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót az alábbiak szerint:

-          A Hivatal Városüzemeltetési Irodája a pályázót a hiánypótlás kézhezvételétől számított legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével írásban (tértivevényes levélben, helyi önkormányzati képviselő által vagy amennyiben releváns hivatali kapun keresztül) hívja fel hiánypótlásra.

-          A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség mind a pályázati adatlap, mind pedig a mellé csatolandó dokumentumok tekintetében. 

·         A hiánypótlás benyújtásának módja: 

-          személyesen vagy postai úton:

papír alapon egy példányban, zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.) hivatali időben.  Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig. A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat”.

-          Postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat hiánypótlás”. Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

 

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf - formátumban, amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-          Az át nem vett hiánypótlási felhívás esetén a kézbesítés általános szabályai szerint beáll a kézbesítési vélelem.

 

Pályázat elbírálása, döntés

            A pályázatok döntés-előkészítése, elbírálása folyamatos és a beérkezés sorrendjében történik.

-          A döntés-előkészítési munkákat a Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága bírálja el.

-          A döntést megalapozó értékelési szempontok:

 

o      A pályázatok beérkezési sorrendje.

o      Azonos beérkezési időpont esetén:

a készülék veszélyességi fokozata az alábbiak szerint:

·                hagyományos (fa-, széntüzelésű),

·                cserépkályhába épített gáz fűtőtest (héra),

·                kéménybe kötött gázkonvektor,

·                kéménybe kötött fürdőszobai gázmelegítő,

·                gázkonvektor (parapet)  

·                nyílt égésterű cirkó/kazán.

o      Azonos veszélyességi fokozatú készülékek esetén a veszélyeztetett személyek számát kell figyelembe venni.

o      Amennyiben azonos a veszélyeztetettek száma is, a veszélyeztetett kiskorúak száma határozza meg a sorrendet.

 

A döntés alapján a pályázónak juttatható készülék darabszáma kevesebb is lehet az igényeltnél.

 

            A pályázat elutasításra kerül, ha

-       a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,

-       a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,

-       a pályázat nem az előírt módon, pl. e-mailben került benyújtásra,

-       vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén, ha nem kerül igazolásra, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

-  ha a lakásban vállalkozás működik,

-       ha a lakás cég székhelyként van bejelentve, és nem kerül igazolásra, hogy a cég átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

-          A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2023. november 30.

 

-         A pályázó a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet a döntés kézhez vételétől számított 10 munkanapon belül.

·         A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja:

·         postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban. A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat jogorvoslati kérelem”.

Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának. Vagy

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

·         személyesen:

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5. ) hivatali időben.  Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig. A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat”.

-          A jogorvoslati kérelemről való döntést a Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-         A jogorvoslati kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság dönt.

A döntésről való értesítés

A Hivatal a döntésről írásban (tértivevényes levélben vagy elektronikusan hivatali kapun keresztül, illetve helyi önkormányzati képviselő általi kézbesítéssel) értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

A pályázattattal kapcsolatos döntések a www.erzsebetvaros.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A berendezések átadása

A pályázók a nyertességükről való értesítés szerint személyazonosítást követően vehetik át a helyi önkormányzati képviselőjüktől vagy a Hivatal Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. sz. alatti épületében a Városüzemeltetési Iroda munkatársától a döntésben meghatározott darabszámú berendezést átvételi elismervény ellenében.

Ha a pályázó a készüléket nem személyesen veszi át, az azt átvevő személynek be kell mutatnia a pályázó két tanú által igazolt meghatalmazását.

Amennyiben a pályázó a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül neki felróható okból a készüléket nem veszi át, elveszti a jogát a berendezés átvételére. Az át nem vett értesítés esetén a kézbesítés általános szabályai szerint beáll a kézbesítési vélelem.

A készülék(ek)  átvételét követően a pályázat lezártnak tekintendő.

 

 

A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) az alábbi módokon szerezhetőek be:

Letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu), vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.). Az Ügyfélszolgálatok nyitvatartása megegyezik a hivatali ügyfélfogadással. Keddenként 8:00-tól 12:00 óráig, szerdánként 8:00 órától 12:00 óráig majd 13:00 órától 18:00 óráig,  csütörtökönként pedig 13:00 órától 16:00 óráig

A pályázati dokumentáció díjmentes.

 

Mellékletek

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. A rendelet az Önkormányzat honlapján (www.erzsebetvaros.hu) megtekinthető és letölthető.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársa Rutkai Noémi a +36-1-462-3222-ös telefonszámon, vagy kérdéseiket elküldhetik a [email protected] e-mail címre.