ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BELSŐ-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLETÉBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, SZAKGIMNÁZIUMOK, GIMNÁZIUMOK ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA

 

I. A pályázat célja:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet alapján (a továbbiakban: Rendelet) pályázatot ír ki a Belső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő Budapest Főváros VII. kerületben székhellyel rendelkező általános iskolák, szakgimnáziumok, gimnáziumok és alapfokú művészeti iskolák programjainak támogatása céljából.

A pályázat az alábbi támogatási célokra nyújtható be:

1.      tanéven belüli, és a tanulmányok elmélyítéséhez kapcsolódó tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások, iskolai programok, versenyek, előadások megszervezéséhez,

2.      tanéven belüli, gyermekek számára szervezett kirándulások, erdei iskola megszervezéséhez,

3.      pedagógusok egyéni vagy csoportos szupervíziójának támogatásához.

Egy pályázat keretében több célra is nyújtható be támogatási igény.

Az elszámolható költségek körét az 5. melléklet tartalmazza.

II. A pályázat benyújtására jogosult:

A Belső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő Budapest Főváros VII. kerületében székhellyel rendelkező általános iskola, szakgimnázium, gimnázium és alapfokú művészeti iskola alapítványa (a továbbiakban: Pályázó), amennyiben a Rendelet 3. §-a szerinti nyilvántartásba vételi eljárást eredményesen lefolytatta.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelem a pályázat benyújtásával egyidejűleg is benyújtható.

III. Pályázati korlátozások:

1.      Nem nyújtható támogatás annak a Pályázónak, amely nem megfelelő vagy valótlan adatokat tartalmazó támogatási kérelmet nyújtott be, vagy a hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidőre nem tett eleget.

2.      Nem nyújtható támogatás annak a Pályázónak, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben önkormányzati támogatással részben vagy egészben nem számolt el vagy valótlan elszámolást nyújtott be, és a nyújtott támogatás visszafizetésére irányuló felszólításnak nem tett eleget, vagy a támogatás visszafizettetésére irányuló beszedési megbízás nem vezetett eredményre vagy korábbi pályázati eljárás keretében nyújtott támogatásához kapcsolódóan le nem zárt elszámolása van.

3.      Jelen pályázati felhívás keretén belül egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

IV. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

1.      A pályázatot kizárólag Erzsébetváros Önkormányzatának elektronikus pályázatkezelő felületén (https://palyazatkezelo.erzsebetvaros.hu) lehet benyújtani a felhívás 4. melléklete szerinti adatok megadásával. A pályázatkezelő felületére előzetesen regisztrálni szükséges.

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat benyújtásakor a pályázatkezelő rendszer által generált pályázati adatlap a Humánszolgáltató Irodára az elektronikus benyújtást követő 5 munkanapon belül, a pályázó szervezet hivatalos képviselője által aláírva beérkezzen.

2.     A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a)     a felhívás 1. melléklete szerinti költségtervet,

b)     a felhívás 2. melléklete szerinti, Összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a felhívás 3. melléklete szerinti Közzétételi kérelmet.

 

3.      A pályázat hiányos benyújtása esetén hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívást a támogatási kérelemben megadott elektronikus levélcímre kézbesítjük, a hiánypótlásra nyitva álló határidő 8 nap. A határidő kezdő napja az elektronikus levél közlésének napja.

4.      A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha

a)     az határidőn túl kerül benyújtásra, vagy

b)     azt nem a benyújtásra jogosult nyújtotta be.

 

V. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázatot a https://palyazatkezelo.erzsebetvaros.hu oldalon elérhető elektronikus pályázatkezelő felületen, regisztrációt követően lehet benyújtani 2023. május 21. napjáig.

A IV.1. pont szerinti aláírt pályázati adatlapot az elektronikus benyújtást követő 5 munkanapon belül a szervezet hivatalos képviselője által aláírva be kell nyújtani az alábbi módok valamelyikén:

-        személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Fehérvári Anita részére (1076 Budapest, Garay u. 5.) hétfő, kedd, csütörtöki napokon 8.00-16.00 óra között, szerdai napokon 8.00-18.00 óra között.

-        ügyfélkapun/cégkapun keresztül (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név BPVIIPH KRID kód: 500127390)

-        e-papír alkalmazáson keresztül az epapir.gov.hu oldalon.

VI. A támogatás forrása, mértéke, támogatási intenzitás:

1.       A támogatás nyújtásához rendelkezésre álló keretösszeg: az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében 15.000.000 Ft áll rendelkezésre e célra.

2.       A támogatás igénybevételéhez önerő nem szükséges, a támogatási intenzitás 100%.

3.       A támogatás formája: egy összegben nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

4.       Egy pályázó maximum 4.000.000 Ft összegű támogatásban részesülhet.

VII. A pályázatok elbírálásának módja, értesítés a támogató döntéséről

1.      A pályázatokat Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Csak a Rendeletben és a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő, hiánytalanul benyújtott pályázat részesülhet támogatásban.

2.      A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a)     a pályázati program mennyiben járul hozzá az iskolai tanulmányok elmélyítéséhez,

b)     a pályázati program és a költségvetés mennyire megalapozott, kidolgozott,

c)     a pályázati program mennyire igazodik az iskola hagyományaihoz, a már évek óta megrendezésre kerülő élményalapú, közösségformáló programokhoz.

3.      A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek az 1. és 3. támogatási cél megvalósítását célzó pályázati programok.

4.      Amennyiben az igényelt összegnél alacsonyabb összegű támogatást ítél meg a döntéshozó, a Pályázónak ehhez igazodóan módosítania kell a benyújtott költségtervét a támogatási szerződés megkötése előtt. A költségterv módosítása során az eredeti költségtervben szereplő tételeken túl, új tételek nem szerepeltethetők. A költségterv módosítására az erre irányuló elektronikus úton közölt felhívást követő 30 napon belül van lehetőség. Amennyiben a Pályázó a módosított költségtervet a felhívásban megjelölt határidőre nem nyújtja be, a támogatói döntés hatályát veszti.

5.      A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

6.      A pályázatok elbírálásáról a döntés meghozatalát követő 20 napon belül elektronikus úton értesülnek a pályázók. Továbbá Támogató a hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) közzéteszi a támogatottak nevét, a támogatás célját, összegét, a program megvalósításának helyét.

7.      A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Támogatott) a támogatási szerződés aláírására a 2022-2023. tanévre vonatkozó pályázatának szakmai és pénzügyi elszámolásának elfogadását követően lesz jogosult, amelyről a Támogató értesítést küld.

8.      A támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a „Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra” című dokumentum, ennek benyújtásáig a támogatási szerződés a Támogató részéről nem kerül aláírásra.

9.      A támogatási szerződés megkötéséhez a Támogatottnak be kell nyújtania továbbá az állami adóhatóság által kiállított köztartozásmentes igazolást, kivéve, ha a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A támogatási szerződés megkötésének és a támogatás folyósításának gördülékenyebbé tétele érdekében javasoljuk az adatbázisba történő regisztrációt! A szerződés megkötéséig be kell mutatni továbbá a Támogatott képviseletére jogosult aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát, kivéve, ha azt a nyilvántartásba vételi eljárás során vagy a pályázathoz benyújtotta.

VIII. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

1.       A támogatás összege a 2023. szeptember 1. – 2024. június 15. közötti időtartamban (támogatási időszak) felmerült, a pályázatban megjelölt programok megvalósításának költségeire fordítható.

2.       A Támogatott a támogatási szerződésben meghatározott határidőig és módon köteles a támogatás felhasználásáról benyújtani a szakmai és pénzügyi beszámolóját.

3.      Támogatott a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználását és a Támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat az Állami Számvevőszék vizsgálhatja. A támogatás célszerű felhasználását és annak szakszerű dokumentálását a Támogató bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzések lefolytatása során a Támogatott együttműködésre köteles.

IX. Tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban további információ a Humánszolgáltató Irodán Fehérvári Anitától  (Tel: 462-3339; [email protected]) kérhető.

2. melléklet_költségterv

3. Közzétételi kérelem

4. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

5. A támogatási kérelem adattartalma

6. melléklet elszámolható költségek