ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére növényesítés támogatására

 

2023. év

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-Testületének Városüzemeltetési Bizottsága 41/(II.27.) döntése alapján a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot ír ki kerületi lakóközösségek és önkormányzati intézmények növényesítésének támogatására.

 

A jelen felhívás meghirdetésekor az Önkormányzat költségvetésében 5.000.000 forint, azaz ötmillió forint áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére a támogatási keret kimerüléséig, de legfeljebb 2023. október 31. napjáig.

 

A támogatás vissza nem térítendő (utófinanszírozás formájában), mértéke a pályázati költségvetés legfeljebb 80 %-a (a pályázati tevékenység függvényében), mely azonban nem lehet több mint 500.000,- Ft.

 

A Pályázati felhívás és mellékletei az alábbi módokon szerezhetőek be:

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy az erre vonatkozó igény telefonon (06-1-462-3289) vagy e-mailben ([email protected]) történő jelzését követően megküldésre kerül elektronikusan az igénylő részére.

 

A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő

          a) társasházak

          b) lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.)

          c)           önkormányzati lakóépületek kezelője (a), b), c) a továbbiakban együtt: lakóközösségek)

          d) a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó  intézmények.

 

Támogatható tevékenységek köre:

1.      Meglévő zöldfelület beültetése cserjékkel, évelőkkel.

2.      Meglévő zöldfelület termőképességének javítása, komposzt vagy szerves trágya bekeverésével vagy termőföldföld ráhordásával.

3.      Fák ápolása szakember által, facsemeték kivételével:

a)      ifjítás, gallyazás, gyökérmetszés, odúkezelés, kötözés keletkezett sebfelületek kezelésével,

b)      vadgesztenyefa vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni védelme, hatóanyag gyökfőnél történő beinjektálásával,

c)      elhalt fa kivágása és pótlása legalább 14/16 cm törzskörméretű díszfa ültetésével, nem megfelelő telepítési feltételek esetén planténerbe ültetett 10/12 cm törzskörméretű díszfával.

4.      Burkolt udvarokban nagyméretű, lehetőleg legalább 60x60x80 cm-es planténerek kihelyezése, feltöltése termőfölddel, beültetése fákkal, cserjékkel, évelőkkel.

5.      Növényesítéshez kapcsolódó szállítás költsége.

6.      Függőfolyosók korlátainak díszítése azonos színű és anyagú, egységes balkonládák kihelyezésével, beültetés egynyári és/vagy kétnyári és/vagy évelő növényekkel, öntözésükre csepegtető rendszer kialakítása.

7.      Növényesítéshez kapcsolódó eszközök (pl. gereblye, metszőolló, kapa, ültetőlapát, kultivátor, ásó, ültetőkanál, sövénynyíró, stb.).

8.      Épület utcai homlokzatán található ablakok és erkélyek legalább felének növényesítése azonos színű és anyagú, egységes balkonládák kihelyezésével, beültetésük egynyári és/vagy kétnyári és/vagy évelő növényekkel.

9.      Faültetés meglévő zöldfelületen.

10.  Régi, balesetveszélyes növényágyás felújítása.

11.  Új zöldfelület kialakítása az alábbi esetekben:

a)      burkolat feltörése és eltávolítása, talajcsere 50-100 cm vastagságban, vagy hasonló mélységben átkeverés komposzttal/szerves trágyával, növényágyás kialakítása, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

b)      kiemelt ágyás készítése burkolat meghagyásával, megfelelő szegély kialakításával, ágyás feltöltése komposzttal és/vagy szerves trágyával kevert termőfölddel legalább 40 cm vastagságban, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

c)      zöldtető kialakítása a ház udvarán, erre alkalmas tetőzeten.

12.  Régi, balesetveszélyes növényágyás elbontása, helyette új zöldfelület kialakítása az alábbi esetekben:

a)      burkolat feltörése és eltávolítása, talajcsere 50-100 cm vastagságban, vagy hasonló mélységben átkeverés komposzttal/szerves trágyával, növényágyás kialakítása, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

b)      kiemelt ágyás készítése burkolat meghagyásával, megfelelő szegély kialakításával, ágyás feltöltése komposzttal és/vagy szerves trágyával kevert termőfölddel legalább 40 cm vastagságban, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

 

A megvalósulást követően a gondozást/ápolást a pályázónak kell biztosítania.

A megvalósítási helyszín nem térhet el a pályázatban megadott címtől, a közterület határain kívülre nem eshet.

 

A Pályázat benyújtása, elbírálása:

 

-          A pályázat benyújtásának határideje: a kiírást követően folyamatos, egészen 2023. október 31. napjáig. A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

-          A pályázat a pályázati kiírás meghirdetését követően azonnal beadható és folyamatosan történik a döntés-előkészítés.

-          A pályázat benyújtásának módja: postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) feladni egy példányban papír alapon és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: „2023. évi növényesítési pályázat” vagy

-          elektronikusan, azaz ügyfélkapun/cégkapun keresztül (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH KRID kód:500127390) lehet benyújtani.

-          Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő dátum számít a benyújtás időpontjának. Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH KRID kód:500127390) történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-          A döntés-előkészítési munkákat a Polgármesteri Hivatal végzi.

-          A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága bírálja el.

-          A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: folyamatos, de legfeljebb a pályázat benyújtásának határidejét követő 30. nap, azaz 2023. november 30.

-          A pályázatok tartalmi és formai szempontból is értékelve lesznek. A pályázatok borítékbontását a Polgármesteri Hivatal végzi. A bontási jegyzőkönyvben rögzíteni kell az érvényes és érvénytelen pályázatokat, valamint azon pályázatokat, melyek hiánypótlással érvényessé tehetők. Ha a pályázó a pályázatot hiányosan, hibásan nyújtotta be és a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, melyek hiánypótlás során pótolhatók, hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre a pályázó részére.

-          Egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra az eljárás során.  A hiánypótlási felhívás elektronikusan, azaz cégkapun/ügyfélkapun vagy postai úton tértivevényes küldeményként kerül kiküldésre. Az elektronikusan kiküldött hiánypótlási felhívás esetén a kézhezvétel napja az a nap, amikor a pályázó a dokumentumot letölti. Ha a kézbesítési rendszer azt igazolja, hogy a pályázó az elektronikus úton megküldött iratot az értesítés ellenére nem vette át, az iratot az értesítési gazolásban feltüntetett időpontot követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekintetni (kézbesítési vélelem).

-           A hiánypótlást a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kell teljesíteni.

·         A hiánypótlás benyújtásának módja:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: „2022. évi növényesítési pályázat hiánypótlás” vagy

-          elektronikusan, azaz ügyfélkapun/cégkapun keresztül (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH KRID kód:500127390) lehet benyújtani.

-          Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának. Elektronikus úton (ügyfélkapun, cégkapun keresztül) történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.

 

A pályázat lebonyolításának módja:

 

A pályázat eredménye az Önkormányzat honlapján, és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétételre kerül, valamint a pályázók elektronikus úton, azaz ügyfélkapun illetve cégkapun keresztül vagy postai úton értesítést kapnak.

 

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Önkormányzat.

A pályázóknak a szerződés tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a szerződés tervezet elfogadására, azaz aláírására.

 

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 120. nap.

 

A pályázati támogatás folyósítására az elszámolást követően kerülhet sor.

 

 A pályázaton részt vevő hozzájárulását adja, hogy a pályázati eljárás során rögzített személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotörvény.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az infotörvény 1. számú melléklete alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda munkatársa, Bordás Ágnes a 06-1-462-3289 telefonszámon.

 

Budapest, 2023. március

 

Niedermüller Péter

polgármester

 

 

Apályázati felhívás mellékletei:

 

1.      számú melléklet: TÁJÉKOZTATÓ a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó vissza nem térítendő 2023. évi növényesítési pályázati támogatásról

2.      számú melléklet: Pályázati adatlap

3.      számú melléklet: Felhatalmazó levél minta

4.      számú melléklet: Városi szennyezett levegőt tűrő fás szárú növények

5.      számú melléklet: Támogatási szerződés minta

6.      számú melléklet: Segédlet


41_2023_II_27_VÜB_Határozat