ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaFELHÍVÁS

2023. évi „Erzsébetváros Kertje” pályázat

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 38/2023. (II.27.) számú határozatával pályázatot ír ki az „Erzsébetváros kertje” pályázat létrehozásáról szóló 19/2020. (V. 22.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.

 

A pályázat célja: a VII. kerületi társasházakban, lakásszövetkezetekben, önkormányzati lakóépületekben, intézményekben és környezetükben zöldebb, élhetőbb környezet kialakításának, a kerület szépítésének, a természet közelsége megteremtésének, kertek kialakításának versenyeztetése és díjazása.

 

A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

          a) társasházak

          b) lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.)

          c) önkormányzati lakóépületek kezelője (a), b), c) a továbbiakban együtt: lakóközösségek)

          d) a VII. kerületi önkormányzat által fenntartott  intézmények.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

·         A pályázó nevét (a közösség és a közösséget képviselő személy nevét is), postacímét, telefonszámát, e-mail címét, a pályázaton részt vevő ingatlan címét

·         a pályázó nyilatkozatát a pályázatban közölt adatai nyilvános kezeléséhez való hozzájárulásáról

·         A pályázathoz mellékelni kell 5 darab fényképfelvételt a nevezni kívánt ingatlanról.

A kitöltendő pályázati adatlap jelen felhívás 1. sz. melléklete.

 

A jelen felhívás meghirdetésekor Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 1.000.000 forint, azaz egymillió forint áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő díjazottak részére.

 

A Pályázati felhívás és mellékletei az alábbi módokon szerezhetőek be:

 

Letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy átvehetőek a Hivatal Erzsébet krt. 6. sz. alatti épületének portáján az erre vonatkozó igény telefonos (06-1-462-3289) vagy e-mailben ([email protected]) történő jelzését követően.

 

A Pályázat benyújtása:

·         A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31. napja. A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

·         A pályázat benyújtható a pályázati kiírás meghirdetését követően akár azonnal.

·         A pályázat benyújtásának módja:

-          elektronikusan, azaz ügyfélkapun/cégkapun keresztül (Hivatali kapu elérhetőség: rövid név: BPVIIPH KRID kód:500127390) lehet benyújtani.

·         Nevezési díj nincs.

 

Érvénytelen a pályázat, ha:

  • nem a „Pályázati Adatlap”-on került benyújtásra,
  • nem tartalmaz, vagy nem az előírt mennyiségben tartalmaz színes fényképfelvételt a nevezni kívánt helyszínről,
  • a pályázó a nyilatkozatával nem járult hozzá a pályázatban közölt adatai nyilvános kezeléséhez,
  • azt határidőn túl nyújtották be,
  • nem az előírt módon nyújtották be (pl. e-mailben került benyújtásra),
  • korábbi években már részesült díjazásban az Erzsébetváros kertje pályázaton, és a díj elnyerésének évét követő ötödik év még nem telt el.

A pályázat elbírálása:

·           A feladattal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.

·           A pályázatokat a Polgármester által kijelölt 3 fős bizottság bírálja el, és kiválasztja a verseny első hét helyezettjét és azok helyezési sorrendjét.

·           A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése előtt a pályázatban szereplő helyszínt megtekintse.

·           A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2023. szeptember 30.

 

Az értékelés szempontjai:

-          a növényesítés mértéke: zöldfelület aránya a növényesítés céljára hasznosítható területhez képest,

-          a növényesítés esztétikája, szépsége,

-          fajgazdagság,

-          ápoltság,

-          a lakóközösség maga gondozza-e vagy gondoztatja a növényeket

-          egyedi megoldások, kreativitás.

A nyertes pályázatok bruttó díjazása:

-          I. helyezett díja:          300.000,- Ft,

-          II. helyezett díja:        200.000,- Ft,

-          III. helyezett díja:      140.000,- Ft,

-          IV. helyezett díja:      100.000,- Ft,

-          V. helyezett díja:         100.000,- Ft,

-          VI. helyezett díja:         80.000,- Ft,

-          VII. helyezett díja:         80.000,- Ft.  

 

A bruttó díjazási összegeket a mindenkor hatályos Személyi jövedelemadó törvény szerinti adófizetési kötelezettség terheli (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról). Az adó összegét a bruttó díj összegéből Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata állapítja meg, azt levonja, befizeti és arról igazolást állít ki a díjazott társasház részére, valamint az adózás rendjéről szóló törvénynek az adókötelezettséget eredményező, a magánszemélynek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő bevallási kötelezettség szabályai szerint bevallást tesz.

 

A díjazottakkal megállapodást köt az Önkormányzat (megállapodás tervezet a jelen felhívás 2. sz. melléklete).

A díjazottaknak a megállapodás tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a megállapodás tervezet elfogadására, azaz aláírására.

 

A díjazásban részesülő pályázók legközelebb a díj elnyerésének évét követő ötödik évben indulhatnak újra a pályázaton.

 

A pályázat eredményéről történő értesítés:

 

A pályázat eredménye, az Önkormányzat honlapján, és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétételre kerül, valamint a pályázók elektronikus úton (ügyfélkapun illetve cégkapun) értesítést kapnak.

 

A pályázaton részt vevő hozzájárulását adja, hogy a pályázati eljárás során rögzített személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Városüzemeltetési Irodája a 06-1-462-3289-es telefonszámon.

Erzsébetváros Kertje pályázat mellékletei

38_2023_II_27_VÜB_Határozat