ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató IrodaBudapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01096

Projekt megnevezése:


Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása


Projekt azonosító száma:


KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01096


Kedvezményezett:


Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata


Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:


6.287.119 Ft


A finanszírozás típusa:


Európai Szociális Alap


A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:


05. 07.

A projekt fizikai befejezésének időpontja:


08. 30.

 Projekt bemutatása:


 A projekt keretében a következő tevékenységek valósultak meg:


Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP központhoz történő interfészes csatlakozással összefüggésben az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon.  Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, a szabályzatok áttekintése, módosítása, új szabályzat kiadása valósult meg.


Elfogadott szabályzatok:


3/2019. (VIII. 26.) Jegyzői Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatról (IBSZ)


3/2019. Jegyzői Utasítás Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatáról.


Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályozások megalkotása, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata az elektronikus ügyintézésre irányuló jogszabályi kötelezettséggel való összhang megteremtése céljából, továbbá a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.


Elkészült a bevezetett helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő tájékoztató, mely a honlapon közzétételre került. Az E-Önkormányzat Portálrendszerben az elektronikusan indítható ügyek űrlapjai elérhetőek, melyekhez a tájékoztatók közzétételre kerültek az Önkormányzat honlapján.  Ezen űrlapokon lévő adatmezők kitöltéséhez képzés, illetve tanácsadás útján felkésztésben részesültek az Adócsoport tagja, így a szükséges segítségnyújtás biztosított az ügyfelek részére.


Az Önkormányzat által kiírt pályázati felhívásokban átvezetésre kerültek az elektronikus ügyintézési lehetőségek.


Elfogadott szabályzatok:


4/2019. (08. 15.) Polgármesteri és Jegyzői Együttes Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal bélyegzők használatának rendjéről


5/2019. (08. 26.) Polgármesteri és Jegyzői Együttes Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Archiválási Szabályzatáról


5/2019. (VIII. 26.) Jegyzői Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hitelesítési és Hálózatbiztonsági Szabályzatáról (HHBSZ)


6/2019. (VIII. 26.) Jegyzői Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Mentési Szabályzatáról (MSZ)


4/2019. (VIII. 26.) Jegyzői Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Informatikai biztonsági politikájáról


7/2019. (VIII. 26.) Jegyzői Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Felhasználói Szabályzatáról.


az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

Az Önkadó rendszerben lévő adatok felülvizsgálatra kerültek és a szükséges tisztítások megtörténtek annak érdekében, hogy azok adatminősége megfeleljen az ASP ADÓ rendszer követelményeinek. A tisztított adatállományok alapján megtörtént az adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés.


Az ASP Adattárháznak való megfelelés érdekében az alábbi rendszerek adatainak felülvizsgálata megtörtént:


ipar-kereskedelmi nyilvántartó program


GOVSYS ügyiratkezelő rendszer


Forrás gazdálkodói program.


A Magyar Államkincstár által szervezett ASP ADÓ szakrendszer oktatáson részt vettek az Adócsoport munkatársai és a támasztott vizsgakövetelményeket teljesítették.

Tesztelés, élesítés

Az ASP ADÓ szakrendszer tesztelése megtörtént és erről a rendszer élesítéséhez szükséges engedélyt megkaptuk.


Az ASP Adattárház szakrendszerhez való csatlakozás keretében a hivatalunkban működő ipar-kereskedelmi nyilvántartás tesztelése szintén megtörtént és erről a rendszer élesítéséhez szükséges engedélyt megkaptuk.


A tesztelési tevékenység a rendszerek élesítésével zárult.


Megtörtént a GOVSYS ügyiratkezelő szakrendszer adathelyességének tesztelése, mely alapján az Adattárház éles környezetébe történő ősfeltöltéshez szükséges engedélyt megkaptuk.


A Forrás programban lévő adatok tesztelése szintén megtörtént, mely alapján az Adattárház éles környezetébe történő ősfeltöltéshez szükséges engedélyt megkaptuk.


A projekt keretében beszerzett eszközök:

1 db Szünetmentes tápegység 2,


1 db Szünetmentes tápegység 1,


45 db elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó.


kofop-1.2.1-vekop-16-2017-01096_kiegeszitett.pdf