ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. március. 22. hétfő
  • 4

Víztakarékossági kísérletet végeztünk a víz világnapja alkalmából

Így spórolj a vízzel! - Március 22. a víz világnapja.
title image

Víztakarékossági kísérletet végeztünk a víz világnapja alkalmából

Így spórolj a vízzel!
Víztakarékossági kísérletet végeztünk a víz világnapja alkalmából

Március 22. a víz világnapja. Az víz olyan kincse a Földünknek, amely nélkül nincs élet. A mindennapokban hajlamosak vagyunk elfeledkezni a víz éltető ajándékairól, és természetesnek vesszük, hogy bármikor hozzájuthatunk korlátozás nélkül. Elég csak kinyitni a csapot, hogy annyi ivóvizet vegyünk, amennyit csak akarunk – és amennyit elbír a vízszámlánk és a pénztárcánk. A víz világnapja azonban jó alkalom arra, hogy tudatosítsuk magunkban a víz létfontosságát és megtanuljuk értékelni azt. Ha csak végiggondoljuk, hogy a víz nem varázsütésre terem a lakásunkban, hanem hosszú és költséges víznyerő, majd víztisztító folyamatok után, rengeteg gépezet, vezeték és szakember közreműködésével jut el hozzánk, akkor könnyebb belátni, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a procedúra végén fogyasztóként semmi más dolgunk nincs, mint élni a vízvezeték-hálózat lehetőségeivel és élvezni az otthonunkba érkező víz minden cseppjét.
Ahhoz pedig, hogy valóban minden cseppet élvezni és értékelni tudjunk, akár a szomjunkat csillapítjuk vele, akár ebédet főzünk belőle, sőt akkor is, amikor tisztálkodunk, szükségünk van némi tudatosságra: ha a víz érték a számunkra, vigyáznunk kell rá. Nem pazarolhatjuk, nem használhatjuk gondolkodás nélkül, csak azért, mert van, és azt reméljük, hogy lesz is. Gondoljunk arra, hogy a palackozott vizet sem öntjük egyfolytában a mosdókagylóba egyik kézzel, miközben a másik kezünkkel fogat mosunk. A palackozott víz esetét továbbgondolhatjuk bármelyik hétköznapi szituációra levetítve, és rádöbbenhetünk, hogy valójában nagyon nehéz lenne kivitelezni a folyamatos vízhasználatot, ha nem jönne a csapból, hanem magunknak kéne önteni. A palackozott víz használatát természetesen nem támogatjuk a keletkező műanyaghulladék miatt, de érdekes belegondolni, hogy az a víz, amiért sokan veszik a fáradtságot és boltba mennek érte, majd hazacipelik (vagy plusz költségeket vállalva házhoz rendelik), olyan értéket képvisel, amit nem locsolnának szét, pazarolnának el csak úgy meggondolatlanul. Csodálatos lenne, ha a csapvízre is hasonló megbecsüléssel tudnák tekinteni!


A csapvíz pazarlását kétféleképpen tudjuk mérsékelni:
1. Zárjuk el a csapot, amikor épp nem használjuk a vizet!
Ez azt jelenti, hogy akkor is elzárjuk, amikor azt gondoljuk, hogy mindjárt használni fogjuk, de valójában erre csak hosszú másodpercek múlva kerül sor. Klasszikus példa erre a fogmosás, amikor messze még az öblögetés, a csapot mégis nyitva hagyjuk, akárcsak zuhanyzáskor – pedig amíg a testünket szappanozzuk, nincs szükségünk vízre, hiszen az öblítés csak ezután következik. A főzés is tele van ilyen vízpazarló holtidőkkel, amikor nyitva felejtjük a csapot arra gondolva, hogy „úgyis mindjárt kelleni fog megint a víz” (pl amíg kiveszünk egy edényt a szekrényből) de mire a „mindjárt”-ból „most” lesz, akár több liter víz távozik a lefolyóba feleslegesen.
Fontos, hogy ezeket a berögzült szokásokat észrevegyük és tudjunk rajtuk változtatni!

2. Használjunk víztakarékos perlátort!
Perlátor, azaz csapvégszűrő minden vízcsaphoz tartozik. Ez a csaptelep kifolyó részén található menetes rész, amely irányítja a vízsugarat, tehát meggátolja a víz fröcskölését, továbbá szűri a vízhálózatból érkező szennyeződéseket. A hagyományos perlátor hatásköre eddig terjed, a víztakarékos perlátorok viszont ezen túl csökkentik a percenként átfolyó víz mennyiségét, így a vízpazarlás mértékét is. A víztakarékos perlátor levegővel dúsítja a kifolyó vizet, így ugyannyi idő alatt gyakorlatilag észrevétlenül kevesebb vizet használunk. A víztakarékos perlátor működéséből általában csak annyit érzékelünk, hogy a víz pezsgőbb lesz a hozzáadott levegő miatt, ám a komfortérzetünket ez a legtöbb esetben nem befolyásolja. Más kérdés, amikor valóban sok vízre van szükségünk pl a fürdőszobában egy kád, a konyhában pedig egy nagyobb fazék megtöltéséhez. Ebben az esetben bosszantó lehet, hogy a víztakarékos perlátorral felszerelt csapnál több időbe telik a megfelelő mennyiségű víz elnyerése. Ezért érdemes odafigyelni arra, hogy melyik csapra milyen perlátort helyezünk fel, hiszen perlátorok között is van különbség: a kézmosáshoz használt csap szűrője lehet „szűkebb”, mert ott elég, ha egy perc alatt csak 1,7 liter vizet enged át, de kádtöltő csapnál az 5 liter/perc vízmennyiségre szükség szokott lenni. A perlátorok házilag cserélhetőek, szakember nem szükséges a felhelyezésükhöz: egy könnyen használható szerelőkulcs kell csak hozzá, amelyet a perlátorral együtt beszerezhetünk.
A víz világnapjára készülve kísérletet végeztem a saját otthonomban. Felírtam a vízóra állását, és két hétig ugyanúgy használtuk a vizet, mint mindig. A két hét elteltével újra feljegyeztem a vízóra számait, majd víztakarékos perlátorokat helyeztünk fel néhány csapra. Újabb két hét elteltével elérkezett az igazság pillanata: a vízóra legújabb állásából egyértelműen kiderült, hogy a perlátoroknak köszönhetően kevesebb vizet fogyasztottunk az elmúlt két hétben, mint az azt megelőző időszakban.


Mivel öten élünk a háztartásban (két felnőtt és három gyerek), csodákat a perlátor sem tud tenni, főleg egy olyan időszakban, amikor a nap nagy részében szinte mindannyian itthon vagyunk. De a számok magukért beszélnek: február 15-28 között a perlátorok nélkül 6 m3 vizet fogyasztottunk. A perlátorok felszerelése utáni 14 napban viszont már csak 4 m3-t vizet használtunk, tehát ugyanannyi idő alatt 2m3-rel kevesebbet. Ez azt jelenti, hogy a mi családunk a perlátornak köszönhetően 1 m3-nyi vizet meg tud spórolni hetente, azaz évente 52 m3 mennyiségű vizet. A Fővárosi Vízműveknél és a Fővárosi Csatornázási Műveknél 1 m3 ivóvíz és tisztításának díja összesen 600 Ft. Heti szinten talán a 600 Ft nem tekinthető nagy megtakarításnak, de éves szinten ez az összeg már 31200 Ft. Ehhez még hozzájöhet az elektromos áram megtakarítása: ha a meleg víz bojlerből jön, és a víztakarékos perlátorral kevesebb vizet használunk, akkor melegíteni is kevesebbet kell, tehát a villanyszámlánk is csökkenhet. Mivel nálunk a meleg víz csak részben érkezik bojlerből (a többit a kazán melegíti), így ezen a téren nem tapasztaltam érdemi különbséget. Mivel egy víztakarékos perlátor ára 600 és 1500 Ft között mozog, és egy lakásba 2-5 perlátor szükséges, a perlátor ára már néhány hónap alatt megtérül.
Feltételezem, hogy ha csak bojlerből nyernénk a meleg vizet, illetve minden egyes csapra víztakarékos perlátort helyeztünk volna, még szembetűnőbb lett volna a számok közti különbség. Ám ebben a rövid időszakban is jó volt megtapasztalni a tudatossággal együtt járó hasznot mind költséghatékonysági, mind környezetvédelmi szempontból.

Kérjük segítse Ön is munkánkat az alábbi kérdőív kitöltésével: http://www.kerdoivem.hu/res/111250831375749/