ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Bóka László
  • 2022. június. 22. szerda
  • 0

Világ Igaza a Rottenbiller utcában

Erzsébetváros Önkormányzata június 21-én felavatta Francesco Tirelli (1898-1954) emléktábláját a Rottenbiller utca 66-os számú házon.
title image

Világ Igaza a Rottenbiller utcában


 

 

Erzsébetváros Önkormányzata június 21-én avatta fel Francesco Tirelli (1898-1954) emléktábláját a Rottenbiller utca 66-os számú házon, ahol valaha a Világ Igaza kitüntetésben részesült, hősies olasz párbajtőrvívómester és később fagylaltárus üzlete működött.

 

Az emléktábla avatáson Niedermüller Péter Erzsébetváros polgármestere hangsúlyozta, a kerület régi adósságot törleszt az emléktábla felavatásával, hiszen a járvány ezt tavaly nem tette lehetővé. Rávilágított mennyire fontos, hogy a tragikus emlékeket is megőrizzük, hiszen ha elfeledkezünk halottainkról az olyan, mintha újra elvesztenénk őket. A polgármester elmondta, ma is a legalapvetőbb emberi szükséglet, hogy segítsünk azokon, akik segítségre szorulnak.

 

Az ünnepségen Manuel Jacoangeli olasz nagykövet elmondta: szerencsés kutatók néha olyan történeteket találnak, amelyek főszereplője nem hadvezér vagy politikus, hanem egyszerű kisember, amilyen Tirelli is volt. A nagykövet szerint az emlékezés segít életben tartani a figyelmeztetést, hogy minek nem szabad újra megtörténnie. Beszéde végén őszinte köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik ápolják Tirelli emlékét. Úgy vélte a legreménytelenebb helyzetekben is szembe lehet szállni a gonosszal, ezért fontos, hogy emlékezzünk Tirellire, aki ennek példája. Beszédében Tirellit Világ Igazának, egy egyszerű olasznak, kis fagylaltárusnak, tisztességes embernek és egy igazi, kard nélküli hősnek nevezte.

 

Az ünnepségen szintén részt vevő Yacov Hadas-Handelsman izraeli nagykövet szerint nagyon helyes, hogy a történet mesekönyv formájában látott napvilágot, mert így sokkal több gyerekekhez talál utat. Egyébként is, folytatta, a gyermekirodalom vallástól, nemtől és nemzetiségtől független találja meg az utat a családok szívéhez. Úgy vélte a holokauszt témáját már a gyerekekkel is meg kell ismertetni és ez a mesekönyv erre tökéletesen alkalmas.

 

Az emléktábla avatáson a megjelenteknek Dombi Gábor történész, Tirelli munkásságának hazai kutatója és a mesekönyv kiadója mutatta be részletesen Francesco Tirelli életútját.

 

* * *

 

A bátor olasz történetét 2014-ben ismertette Angiolino Catellani tanár, aki Tirelli származási helyén tanított, Campagnola Emiliában. Rövid tanulmányában megszólaltatta a még élő rokonokat, és bemutatta a Jad Vasem dokumentumokat, a kitüntetés hátterét: hogyan mentett Budapesten üldözött zsidókat, fagylaltos üzletében.  

 

Francesco Tirelli hősies története valójában Tamar Meir izraeli írónő és irodalomtörténész által lett ismert, aki gyermekmesében tette közzé apósa élményeit, aki egyike volt a Tirelli által bujtatott zsidóknak. A mese héber nyelvű megjelenése után napvilágot látott olaszul, angolul, csehül is. A 2017-ben írt mesekönyvet 2020-ban fordította le Szilágyi Erzsébet és Papp-Kovács Krisztina vezetésével négy diák a Leuder és Scheiber gimnáziumokból: Mazza Ben, Oláh-Grosz Ráhel, Petróczy Panna és Zentai Benedek. Az Infopoly Alapítvány által megjelentetett fordítás azért is különleges, mert a Francesco Tirelli fagylaltozója című kötet az első mesekönyv a holokausztról, ami kisgyerekeknek szól magyar nyelven.

 

A mesekönyv publikálásával egyidőben megkezdődött a hazai nyomozás Tirelli után, ami meglepő eredményekkel zárult. Dombi Gábor történésznek sikerült rekonstruálni és jelentősen kiegészíteni Tirelli magyarországi tevékenységét. Kiderült, hogy a fagylaltosként ismert embermentőnek jelentős szerepe volt a magyar vívósport felvirágoztatásában, s dolgozott Zágrábban és a kolozsvári zsidó Haggibor sportegyesületben is. A kutató megtalálta Tirelli fagylaltüzletének pontos helyét és alaprajzát a Rottenbiller utca 66 szám alatt. Fény derült arra is, hogy milyen tragikus körülmények között hunyt el egy genfi börtönben. A kutatást jelentősen támogatta Budapest Főváros Levéltárában Lugosi András főlevéltáros, aki fellelte Tirelli 1945-ös budapesti lakásívét, rajta Tirelli saját kézírásával és aláírásával; illetve Sipos András főosztályvezető, aki feltárta Tirelli budapesti vállalkozásának történeti dokumentumait.