ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2022. február. 17. csütörtök
  • 0

Van új költségvetése Erzsébetvárosnak

A képviselőtestület elfogadta a kerület 2022-es költségvetését február 17.-i ülésén.
title image

Van új költségvetése Erzsébetvárosnak

 

A képviselőtestület elfogadta a kerület 2022-es költségvetését február 17-i ülésén. Kiterjesztette a fiatalok számára nyújtott kerékpár és roller vásárlási, valamint jogosítványszerzési kedvezményeket.


A költségvetési előterjesztés a mellékletekkel együtt 68 oldalnyi szöveges dokumentum, 36 számokkal sűrűn teleírt Excel táblával. A bevételi és a kiadási főösszegek előirányzata 33 milliárd 213 millió 167 ezer forint.

A benyújtott indítványokat Niedermüller Péter polgármester szóbeli kiegészítéssel ajánlotta a képviselők figyelmébe.  Elmondta, hogy a költségvetés általában számokról szól, de fontos politikai üzenetet is hordoz. A 2019-ben megválasztott önkormányzat súlyos örökséggel látott munkához, a korábbi vezetés korrupciós ügyeket hagyott hátra, kiárusította az önkormányzati lakásokat, döntései következtében botrányos helyzet alakult ki a bulinegyedben, hiányzott az átláthatóság, a részvételi politika.

Az önkormányzat most világos prioritásokat követ, bár a körülmények nem kedvezőek, hiszen a kerület működését a Covid-járványra való hivatkozással meghozott korlátozások is nehezítik. Elvonásokkal sújtották az önkormányzatokat, miközben új bevételek szerzésének lehetőségét kizárták.  A legfontosabb feladatokra mégis megtaláltuk a forrásokat – jelentette ki a polgármester. A prioritások elején a Kultúrnegyed kiépítése, a lakások felújítása, a zöldítés, és a szociális gondoskodás szemléletének megváltoztatása áll. 

A Kultúrnegyeddel kapcsolatos feladatok teljesítéséről a polgármester elmondta, hogy Erzsébetváros számára nincsen más lehetőség, mint a kulturális alapú városfejlesztés. Ehhez kreatív, innovatív megközelítésre van szükség annak tudatában is, hogy soha nem lesz mindenki elégedett. Ám ez az egyik legfontosabb eszköz ahhoz is, hogy a bulinegyed elfogadhatatlan állapotain túllépjünk.

Siralmas, elhanyagolt állapotban vettük át a lakásállományt. A nehéz körülmények között is egyre többet költünk az önkormányzati lakások felújítására. Fontos bizonyos szeletek értékesítése, mert e nélkül nem tudjuk teljesíteni a feladatinkat. Az így szerzett bevételt lakásfelújításra, építésre lehet felhasználni. Központi feladat a társasházak megújítása. 

Egyik meghatározó prioritásunk a zöldpolitika, amely nem csak a fákról és fűről szól, annak lényege új fenntarthatósági elvek érvényesítése. Ennek része az új közlekedési koncepció. Fontos a zöldfelületek növelése, fasorok ültetése, megújul a Klauzál tér, sétálóutcákat hozunk létre.

A szociális gondoskodás rendszere nem csak segélyekről szól. Másfajta szociálpolitikára van szükség: meg kell előzni azokat a helyzeteket, amelyekben itt lakó emberek nehéz helyzetbe kerülnek. Célunk az is, hogy a családokat támogassuk iskolai pályázatokkal, óvodafejlesztéssel. Vannak kisebb, de fontos kezdeményezések, mint például a szemüvegvásárlás támogatása.  

Erzsébetvárosban a köztisztaság helyzete az egyik leggyakrabban vitatott ügy. Munkatársaink endkívüli erőfeszítéseket tesznek. Folytatjuk a napi munkát, ez számunkra az egyik olyan kérdés, amely a közbiztonsággal együtt a figyelem középpontjában állt, amikor a költségvetést összeállítottuk.

Veres Zoltán a Fidesz frakcióvezetőjee hozzászólásában azt fejtegette, hogy a polgármester által elmondottak alapján azt gondolhatnánk, hogy a kerület vezetése új ciklust hirdet, pedig az már harmadik éve tart. Mindaz, amiről Niedermüller Péter beszélt, eddig annak ellenére sem haladt előre, hogy az előző vezetés 10 milliárd plusszal adta át, a költségvetést. A frakcióvezető szerint Erzsébetváros nem előre ment, hanem hátra, a beszéd helyett a tetteknek kellene állnia az első helyen. Veres Zoltán hiányolta az átfogó programot.

A polgármester válaszában kifejtette, hogy a 10 milliárd forintos plusz, amire a Fidesz gyakran hivatkozik, valójában csak azt mutatja, hogy tétlenkedtek, nem hajtották végre a legfontosabb szükséges programokat, például nem invesztáltak lakásfelújításba. Mint mondta: „abban nem fogunk egyetérteni, hogy mit jelent előre lépni és nem hátra, de nagyon fontos, hogy ami ebben a kerületben történt például a járvány kezelésében az előrelépés volt, Erzsébetváros most jobb állapotban van, mint három éve.”

Néhány szám a költségvetésből:

       Utcák, terek takarítására: 700 millió Ft

       Bérlakás felújításra: 200 millió Ft

       Kémény felújításra: 85 millió Ft

       Szociális gondoskodásra, rendszeres ellátásra: 128 millió Ft

 

 A költségvetést a képviselőtestület a fideszes képviselők ellenszavazatával és az Élhető Erzsébetváros Egyesület képviselőjének tartózkodásával fogadta el.

A Képviselőtestület egyhangú döntést hozott arról, hogy bővüljön azoknak a fiataloknak a köre, akik kedvezményeket kapnak kerékpár és roller vásárlásához, illetve B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez. A jövőben a 25 évesnél fiatalabb, a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló diákokra is kiterjesztik a korábban a középiskolások számára nyújtott 25-40 ezer forintos támogatást.  

Az Élhető Erzsébetváros Egyesület nevében Garai Dóra képviselőasszony azt a határozati javaslatot nyújtotta be a testületnek, hogy a jövőben a mindenkori költségvetéséről szóló rendelet-tervezet előterjesztése előtt legalább 9 nappal hívjanak össze költségvetés-egyeztető ülést, amelyre a polgármesteren, az alpolgármestereken, a kabinetvezetőkön kívül, az ellenzéki frakcióvezetőket és a frakcióhoz nem tartozó képviselőket is meghívják. A javaslatot a testület egyhangú szavazással fogadta el.

Az Egészséges Budapest Program keretében Erzsébetváros 135 millió forintos támogatásban részesült, amelyet egyebek mellett orvosi eszközök vásárlására és a távdiagnosztikai lehetőségeket kiterjesztő telemedicina szolgáltatás fejlesztésére fordíthat. Az erről szóló szakmai programban a kerületet a Bischitz Johanna szolgáltatóközpont képviseli. Mindezt a képviselők egyhangú szavazással fogadták el.

A Momentum frakció ellenszavazatával, a Fideszes képviselők tartózkodása mellett elutasította a testület azt az indítványt, amely idén 3 milliárd forintot biztosított volna a Verseny utcai 80 lakásos társasház felépítéséhez. Az elképzelés szerint a tavaly lebontott, 24 lakásos, rossz állapotú, korszerűtlen épület helyén egy modern, energiatakarékos ingatlan épül. Az új lakások bérlői között szociálisan rászoruló családok is lennének, ezzel is segítve az integrációjukat. Bónus Éva, a Momentum képviselőjének hozzászólása szerint a beruházás üdvözlendő, de szükségesnek tartják, hogy készüljön hatástanulmány, illetve ingatlan értékesítési terv; ezek hiányában a frakció tagjai nem tudnak megalapozott döntést hozni. A fideszes Veres Zoltán szerint „sokéves tétlenség” miatt nem valósult meg a projekt. A Fidesz frakcióvezetője felvetette: még nem módosították az eredeti tervet, amely pusztán a régi épület felújítására vonatkozott volna. Mi történik, ha az irányító hatóság elzárkózik a szerződés módosításától - vetette fel a kérdést Veres Zoltán, hozzátéve, hogy a házat már sok millió forintért elbontották, és ezért vagyonvesztés is történt. Nagy Nóra kabinetvezető arról számolt be, hogy a terv és a szerződés módosításáról  írásos állásfoglalás született, az irányító hatóság tehát projekt támogatásáról biztosította az önkormányzatot.

 

Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester határozati javaslatban kifogásolta, hogy a kormány még mindig nem járt utána a 2018-as választási csalásoknak. Nem derítették ki, hogy ki felelős azért, hogy Erzsébetvárosban és Terézvárosban egy csak formálisan működő párt és a Fidesz jelöltjének ajánlásain 341 név megegyezett. Ez a 341 név sorrendiségében is azonos volt, csak az aláírások térnek el a Fidesz és a kamupárt ajánlóívein, továbbá a 341 személy közül 9 az ajánlásgyűjtés időszakában börtönben volt, vagy már elhunyt. Javasolta, hogy a Képviselőtestület szólítsa fel az erzsébetvárosi Fidesz frakciót, hogy segítse a három éve tartó nyomozást, és kérjen információt Bajkai István országgyűlési képviselőtől.

Veres Zoltán Fideszes frakcióvezető hozzászólásában azt hangoztatta, hogy minden választás a demokrácia ünnepe és a Fidesz mindig a jogszerűség talaján áll. Ezt a javaslatot ő a sajtó számára rendezett politikai cirkusznak tartja. Szerinte az indítványnak nincs helye a KT asztalán. Azt is hozzátette, értékelése szerint a választási csalás baloldali műfaj. Ujvári-Kövér Mónika azzal vágott vissza, hogy a választók félrevezetése napi gyakorlat a Fideszben, ezt az is bizonyítja, hogy a lakóhely fogalmát a Fidesz éppen a közelmúltban módosította.

A szavazásban a Fidesz képviselői, illetve Molnár István és Nagy Andrea képviselők valamint Garai Dóra, az Élhető Erzsébetváros Egyesület képviselője nem vettek részt, a többiek szavazatával a testület elfogadta az indítványt.

A Képviselőtestület összesen 16 napirendi pontról döntött nyilvános ülésén. A tanácskozásról szóló videó visszanézhető az önkormányzati tv oldalán. https://onkormanyzati.tv/bp07/2022_februar_17