ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok • írta Adminisztrátor
 • 2020. december. 28. hétfő
 • 1

Többen és több segítséget kaphatnak a rászorulók közül a szociális rendelet módosításának értelmében

Többen és több segítséget kaphatnak a rászorulók közül a szociális rendelet módosításának értelmében.
title image

Többen és több segítséget kaphatnak a rászorulók közül a szociális rendelet módosításának értelmében

Többen és több segítséget kaphatnak a rászorulók közül a szociális rendelet 2021. január 1-től hatályos módosításának értelmében.

 Erzsébetváros önkormányzata úgy módosította a szociális rendeletét, hogy az egyes támogatásokra vonatkozóan a jövedelemhatárok, illetve a támogatási összegek emelésével, valamint az adósságkezelési szolgáltatás szabályainak módosításával még több szociálisan hátrányos helyzetben lévő kerületi család részesülhessen támogatásban.

Többek számára válnak elérhetővé az Erzsébetváros Önkormányzata által biztosított szociális támogatások 2021. január 1-től, az erről szóló rendelet módosítása után. A változás érinti a tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatást, amelynek havonta adható összege 4750 forintról 6000 forintra emelkedik, tehát évente már 72000 Ft-ra módosul az éves keret összege. Az egyedülállók esetében a jövedelemhatár emelkedik.

soc kép 1-1841px

Átmeneti gondhoz (eszköz vagy szolgáltatásvásárlás kapcsán) nyújtott támogatás megállapításához igazolásként a kérelem benyújtását megelőző – korábban 30 napnál nem régebbi számla helyett – 60 napnál nem régebbi számla fogadható el.

A különösen méltánylást érdemlő esetekben, tehát, ha létfenntartást befolyásoló hirtelen haláleset történik, vagy elemi kár éri a családot, esetleg a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban diagnosztizált súlyos betegség miatt csökkennek a család bevételei, a települési támogatás éves keretén túl, legfeljebb 100.000.-Ft összegű települési támogatásban részesülhet a kérelmező. Ezt a támogatást azok vehetik igénybe, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-t, tehát a 142.500.- Ft-t. Kibővül a jogosultsági kör a fogyatékkal élő kérelmezőkkel, illetve azokkal a kérelmezőkkel, akiknek családjában fogyatékos személy él. Részükre a rendeletben meghatározott élethelyzeteken túl egyéb, különös méltánylást érdemlő esetben is lehetőség lesz a támogatás megállapítására.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás szabályai és összege is változik. Ezt a segítséget azok vehetik igénybe, akik a halálesetet követően kiállított számlákkal igazolják, hogy a temetés költsége nem haladja meg a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendeletben meghatározott %-os mértékét. A helyben szokásos legolcsóbb temetés tekintetében a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által közölt adatokat kell figyelembe venni.

A változtatással többek számára nyitjuk meg a lehetőséget, az új értékeket az alábbi táblázat mutatja:

soc kép 2-1090px

A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 2020. évben az alábbiak szerint alakul:

 • hamvasztást követő urnakiadás 102.947 Ft
 • hagyományos földbetemetés 386.156 Ft
 • hamvasztásos temetés 210.392 Ft
 • szórásos temetés 161.352 Ft

Beiskolázási települési támogatás évente egy alkalommal az iskolakezdéshez kapcsolódóan igényelhető, ennek mértéke 10 000 Ft/gyermek/évről, 20 000 Ft/gyermek/évre emelkedik.

Egyedül élő kérelmező esetén emelkedik a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás jövedelemhatára, így a támogatás annak az egyedül élő személynek állapítható meg, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 105.450 Ft-ot.

A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetében is a jövedelemhatárok megemelésével biztosítjuk, hogy többen vehessék igénybe a támogatást, illetve a várható nyugdíjemelés miatt ne essenek ki a támogatottak köréből. Változik a jövedelemhatár az egyedülálló személyek, és a 80 éven felüli kérelmezők esetében, az alábbiak szerint:

soc kép 3-1361px

A lakhatási hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás szabályozása is módosul, egyszerűsödik az alábbiak szerint:

 • Törlésre kerül az adós részéről előírt, az adósságcsökkentési támogatás igénylését megelőző 3 havi együttműködési (előgondozási) kötelezettség a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központjával.
 • Törlésre kerül az adósságcsökkentési támogatásra való jogosultság feltételei közül, hogy valamennyi közüzemi szolgáltatás esetében fenn kell állnia 4 havi tartozásnak.
 • Módosul az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb 12 hónapról 18 hónapra.
 • Emelkedik az összegzett adósság mértékének felső határa 300.000 Ft-ról 400.000 Ft-ra, ezzel kiszélesedik az adósságcsökkentési támogatásra jogosultak köre.
 • A jogosultsági sávokban megemelkedik az egy főre jutó jövedelemhatár, így adósságcsökkentési támogatásra az jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
soc kép 4-1090px
 • Törlésre kerül, hogy nem részesíthető adósságkezelési szolgáltatásban az a személy, akinek háztartásában a lakásfenntartás havi költsége (beleértve az önrész egy havi összegét is) meghaladja a háztartás havi összes jövedelmének 60%-át.
 • Emelkedik az adósságcsökkentési támogatás mértéke (2020.01.01-et követően megállapított támogatások esetében):

- első kérelem esetén: 300.000 Ft-ra

- második kérelem esetén: 200.000 Ft-ra, azzal, hogy amennyiben az első kérelem esetén az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladja meg a 200.000 Ft-ot, úgy második kérelme esetén is 300.000 Ft-ig állapítható meg a támogatás.

 • A támogatás folyósítása megszűnik, ha a jogosult a korábbi két alkalom helyett három alkalommal nem teljesíti az általa vállalt adósságtörlesztést.
 • A támogatás ismételt megállapításának legkorábbi időpontja 4 év helyett 2 évre csökken.
 • Az adósságkezelési szolgáltatás lezárását követően a szolgáltatás ismétel igénybevételi lehetőségének legkorábbi időpontja 2 évről 1 évre csökken.

Fellebbezés elbírálása esetén megemelkedik a méltányossági jövedelemhatár, ha a kérelmező háztartásában nem haladja meg:

soc kép 5-2387px

Változnak a köztemetésre vonatkozó méltányossági szabályok is. A temetési költség elengedése tekintetében kibővül a különös méltánylást érdemlő körülmény, amennyiben a kérelmező súlyosan fogyatékos személy, valamint előírásra kerül, hogy a kötelezett vagyonnal nem rendelkezhet.

Részletfizetés tekintetében megemelésre kerül a méltányossági jövedelemhatár 114.000 Ft-ról 142.500 Ft-ra.

 

A rendelet módosítás pontos szöveget innen érhető el: https://www.erzsebetvaros.hu/nyilvanossag/onkormanyzati-jogszabalyok_-rendeletek/2020-5

Konkrét kérdésekkel munkaidőben keressék kollégáinkat.