ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Adminisztrátor
  • 2020. november. 11. szerda
  • 2

Tegnap megtartotta harmadik ülését a Rövid Távú Lakáskiadás Munkacsoport

Tegnap megtartotta harmadik ülését a Rövid Távú Lakáskiadás Munkacsoport
title image

Tegnap megtartotta harmadik ülését a Rövid Távú Lakáskiadás Munkacsoport

Kedden megtartotta harmadik ülését a Rövid Távú Lakáskiadás Munkacsoport

Az ülésen a lakáskiadók szervezetei adták elő álláspontjukat, javaslataikat, illetve vendégként részt vett a Felelős Szálláskiadók Szövetsége is.

Először a Felelős Magánszálláshely Kiadók Egyesülete, majd a Magyar ApartmanKiadók Egyesülete ismertette az általuk kidolgozott javaslatokat.

Mind a három szervezet egyetértett abban: kulcsfontosságú, hogy mind a lakáskiadással foglalkozókat tömörítő szervezetek, mind a lakásokat kiadó személyek együttműködjenek a lakókkal, és az önkormányzattal. Fontos az önszabályozás kérdése, vagyis hogy minél több lakáskiadó legyen tagja olyan szervezetnek, amely etikai kódexben kötelezi a tagokat a közösségi együttéléssel kapcsolatos szabályok betartására.

A Felelős Magánszálláshely Kiadók Egyesületének etikai kódexe többek között ezeket az elemeket tartalmazza:

A lakástulajdonosnak kötelező tájékoztatni a vendégeket a házirendről, és azonnal intézkedni, ha nem tartják be.

A tulajdonos a vendégek számára telefonon vagy személyesen elérhető, ha mégse akkor helyettesítéséről gondoskodik.

A lakás tulajdonosa időben fizeti a közterheket

A bejelentésben foglalt vendégszámon felül nem fogad több vendéget.

A népegészségügyi ajánlásokat betartja tartatja

Mind a három szervezet egyetértett abban, hogy az egyik legfontosabb feladat azoknak a kiszűrése, akik feketén, bejelentés nélkül adják ki a lakásukat, már csak azért is, mert az adatok alapján, ők nem csak az adót nem fizetik be, de a többi lakáskiadással kapcsolatos szabályt sem tartják be. Így egyszerre nehezítik meg az önkormányzatok és a lakók életét.

Ezt követően a Felelős Szálláskiadók Szövetsége, mint erre az ülésre meghívott vendég szervezet adta elő javaslatait.

Szerintük a kormány által adott jog, hogy az önkormányzatok 120 napban korlátozhatják a rövid távú lakásbérbeadást, semmit se tud megoldani. Ezt a kérdést nem lehet kiszakítani a szélesebb gazdasági összefüggésekből.

Olyan javaslatcsomagra van szükség, ami megoldja a problémát olyan jellegű durva beavatkozás nélkül, mint amilyen a 120 napos korlátozás. A cél a feketézők visszaszorítása és a tulajdonosok meggyőzése, hogy írjanak alá egy etikai kódexet.

Fel kellene állítani egy olyan ügyeletet, ami polgárőrséggel, rendőrséggel együttműködve ki tud szállni, ha egy lakásban probléma merül fel a vendégekkel. Vannak olyan zajszintmérők, amelyek pontosan jelzik, ha a lakásban üvöltözés folyik, ezt jelezné és naplózná ez az ügyeleti rendszer.

Egyetértettek a korábban szólókkal abban, hogy a nagyobb cégekkel, mint az Airbnb, booking.com, ingatlan.com érdemes együttműködni, hogy adatokkal segítsék az önkormányzatokat.

A lakók képviseletében Erdős Rita mondta el javaslatát, ami szerint szabályban kéne korlátozni a maximális létszámot. Az ideális szám: maximum 8 fő lenne. Álláspontja szerint egy olyan lakással, amiben 16-an vannak, nem lehet egy házban együtt élni.

Az egyeztetésen elhangzottakra az önkormányzat részéről Csüllög Szilvia a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője és Tóth László aljegyző reagált. Több olyan javaslat is érkezett, melyek bár ígéretesnek tűntek, de az derült ki, hogy az önkormányzatnak nincs jogi lehetősége a megvalósításra. Így például felmerült, hogy az önkormányzat visszavonhatná azoknak az engedélyét, akik nem tartják be az alapvető szabályokat sem. Ilyet azonban az önkormányzat nem tehet, mivel a rövid távú lakáskiadás nem engedélyköteles. Ha pedig nem kell engedély, nincs mit visszavonni. Ilyen esetben az egyetlen lehetőség a pénzbírság kiszabása, és a lakáskiadó felhívása arra, hogy tartsa be a szabályokat.

Az ülésen elhangzott, hogy az önkormányzat folyamatosan ellenőrzi a lakáskiadókat, de 3.000 lakásról van szó így nincs lehetőség arra, hogy mindegyiket gyakran ellenőrizzék.

Zárszóként a Munkacsoport elnökének javaslatára megegyeznek, hogy az elhangzott információk fényében a lakáskiadó egyesületek előállnak egy konkrét javaslattal, amely aztán a csoport későbbi ülésein megvitatásra kerül.

A Munkacsoport a következő ülését nov. 24-én 16:00-kor tartja

young-asia-businessman-using-laptop-talk-colleagues-about-plan-video-call-meeting-while-work-from-home-living-room-self-isolation-social-distancing-quarantine-corona-virus-prevention_7861-2638-1090px