ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Török Zsuzsa Gyöngy
  • 2022. június. 14. kedd
  • 0

Táncra fel, Erzsébetváros!

Kulturális köztéri programra, közös táncolásra várták az erzsébetvárosiakat, illetve az érdeklődőket az István utca 27-ben, múlt pénteken.
title image

Részvételi tánc a Placcc közösségével

A Placcc Fesztivál csapata a Nyitva! Erzsébetváros program keretében pályázott az István utcai üzlethelyiség bérleti jogára, s az ingyenes időszakot követően maradt is a kerületben. A Szendvicsbár nevű bázis eddig művészeti projektek helyett szociális foglalkoztatók otthona volt az ukrán háborús helyzet miatt. Így a menekült családok gyermekei hasznosan tölthették napjaikat. A Placcc – Szendvicsbár most júniusban debütált a Dance the district elnevezésű programjával, mely táncolni hívta a kerületet.

Céljuk az volt, hogy valós, inkluzív közösségi élmény szülessen, mely beépülhet a kerület jelenébe és emlékezetébe egyaránt. Részvételi táncperformanszukban nincsenek előadók. Vagyis mindenki előadóvá válik, aki akkor, abban az órában a környező utcákon megmozdul.

Borsos Luca instrukciói alapján, Bartha Márk streamelt zenéjével a fülében, pénteken késő délután az újságíró is elindult fölfedezni Külső-Erzsébetváros egy kis szeletét, betáncolni a környező utcákat, tereket.

 

Mintha valami jókedvű, zombis filmet forgattak volna az István utca környékén

Lóg az eső lába, fülledt az idő, mikor Loncival és Andrissal csapatot alkotva útra kelünk megkeresni választott kezdőpontunkat, a Peterdy utca felé indulva. Megtudom, hogy testvérek, bővebb beszélgetésre nem futja, mert leszakad az ég, én behúzódok egy kapualjba, kívül esik a komfortzónámon az esőtánc, ők elköszönnek, s megbeszéljük, később találkozunk.

Fülemben utcahangok, nem tudom, valójában mit hallok, s jól hallom-e, kiveszem a fülhallgatót, utcahangok kívül-belül, morajlik bennem Erzsébetváros, nem szabadulok. Állok a kapualjban, nézem a szemben levő tűzfalat, megcsillan rajta a napfény, konstatálom, mennyire szép, moraj helyett zene érkezik füleimbe, megnyugtató, andalító, szinte esőzene. Egyedül vagyok, sokáig. Lány szalad el kutyával, asszony egyensúlyoz bevásárlókosárral meg esernyővel, apuka próbálja kisfiát a nyakába emelni, segítek neki, együtt ázunk, nem hallom, mit mond, hisz nálam zene szól, de mosolyog, nyilván hálás a segítségért. Nem is rossz ez az eső, megtisztítja a gondolataimat, visszaállok a kapualjamba, s észre sem veszem, mikor mozdít meg a hangulat, amit Márk az István utcából küld, bele fülembe, a lelkembe.

Már jég esik, mint hózápor, de nem hallom a kopogást, mert nekem saját hangjaim vannak, pillanatra behunyom a szemem. Mikor kinyitom, táncoló embereket látok. A Peterdy-Murányi sarkon fiatal pár ropja az esőben. Bevágódik mellém a kapualjba egy kackiás bajuszú fiú, csurom vizesen, ő is táncol, összemosolygunk, láthatóan élvezi az esőt, s áttáncol az út szemben oldalára, találkozni másokkal. Alábbhagy az égi koncert, kimerészkedem, ne nézzenek már kényes királylánynak, elindulok társakat keresni. Itt lakott Eötvös Gábor, emitt meg Kibédy Ervin, rácsudálkozom kapualjakra, észreveszem, milyen szép a Damjanich 29. házszámtáblája. Már fogalmam sincs, hol lehetnek Lonciék, de mindegy is, majd megkerülnek, élvezem a magányt, a zenét, a járókelők gesztusait és ritmusát, Erzsébetvárost eső után.

A zene élénkül, a nap lassan kisüt, s teljesen váratlanul összefutok újabb táncosokkal. Valahol a Nefelejcs utcában. Jé, nem vagyok egyedül. Tétova, vidám felismerések, köszönések szavak nélkül, mozdulatokkal. Ugyanazt a zenét halljuk, egy ritmusra táncolunk, mindenki nevet, örülünk a találkozásnak, s a közösségi tánc atmoszférája átragad az utca civil népére is.

Fura pasas áll be közénk, karatés mozdulat kíséretében felüvölt, talán hónapok feszültsége tör ki belőle, majd egykedvűen, szó nélkül továbbhalad. Szakállas férfi nézi a táncot boldogan, s halad velünk egy darabon, odalépek hozzá, kiderül, hogy angol, nagyon tetszik neki, amit lát. Fantasztikus, mondja. A fülünkbe instrukció jön: táncoljunk vissza a bázisra.

Különböző utcákból pörögve, ugrándozva, suhanva, ringatózva, riszálva, lejtve érkezik a Szendvicsbárhoz közel harminc ember. Köztük vonaglik Lonci és Andris, integetnek, örülnek, hogy megvagyok. Mintha valami jókedvű, zombis filmet forgatnának, néma táncosok mozognak ugyanabba az irányba. A járókelők fotóznak, autóból integetnek, láthatóan mindenkit jókedvre derít az utcán táncolók szürreális látványa. Sehol egy undok arc, inkább kíváncsian nézelődő kerületiek. Márk zenéje szól a hangszóróból is, s az István utca 27. előtt végre együtt táncolhatunk mindannyian. Ez a vége az egyórás köztáncnak.

Borsos Luca személyes vágytól vezérelve kezdett a Városligetben egyedül táncolni, a járvány idején. Élvezte a belső utazást, amit az új hobbija adott. „Mindannyiunkban él a vágy, hogy mozogjunk zenére. Ha ennek teremtünk egy keretet, ez egy nagy közösségi élmény lehet” – mondja a tánctól kipirulva Luca, aki a Dembinszky-Murányi sarkon lakik.

Roskó Mária ékszerművész – tősgyökeres kerületi lakos – is végigtáncolta az egy órát. „Nagyon elemi, felszabadító érzést adott. A közösséghez tartozás élményét. A valóságból való kiszakadást” – fogalmazott.

S hogy nekem mit adott? Szintén a teljes kikapcsolást. A vonatom futva értem el, s Szombathely helyett a Szolnokra induló zónázóra szálltam. Tata helyett hát Sülysápra mentem. De pont nem érdekelt. A közös tánc élménye jobban feldobott, mint azt valaha hittem volna.

Köszi, Luca!