ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Sári Judit
  • 2022. június. 10. péntek
  • 0

Szolgálati bringák az önkormányzatban

Niedermüller Péter polgármester és Tóth Csaba a Klímakabinet vezetője az önkormányzat előtt találkozott három olyan munkatárssal, akik élve a lehetőséggel mostantól két keréken járnak dolgozni.
title image

Szolgálati bringák az önkormányzatban

Kerékpározni majdnem mindenki megtanul gyerekként, aztán ahogy telnek az évek, a legtöbben átpártolnak az autóhoz, és elfelejtik, hogy milyen jó is volt bringázni. Legalábbis Budapesten, mert vidéken a lakosság jelentős része 60 pluszosan is gond nélkül pattan a drótszamárra. A fővárosban kissé nehezen vehetőek rá az emberek a váltásra, vagy visszaváltásra, pedig egyre több a nyitott, ráadásul ösztönző lehetőség előttük, ilyenek például a kerékpárutak, a bérelhető bicajok, a biztonságos bicikliparkolók. Sőt, egy tavalyi törvénymódosításnak köszönhetően idén már akár a munkáltató is beszerezhet “szolgálati kerékpárt”, amit a dolgozói rendelkezésére bocsáthat. Erzsébetváros önkormányzata felmérve az igényeket, máris élt a lehetőséggel, és június 9-én hivatalosan is átadták az első hivatali kerékpárokat a jelentkezőknek. Niedermüller Péter polgármester és Tóth Csaba a Klímakabinet vezetője az önkormányzat előtt találkozott három olyan munkatárssal, akik élve a lehetőséggel mostantól két keréken járnak dolgozni. A ceremónia minden protokollt nélkülözött, és ez így volt tökéletes, főleg mert a barátságos bringástalálkozón mindenki büszke volt valamiért. A kerékpárok használói a mutatós, stramm, jól felszerelt biciklik miatt, a Klímakabinet vezetője a valóban gyors önkormányzati reakció és szervezés miatt, a polgármester pedig azért, mert az önkormányzat elköteleződése a fenntartható közlekedés támogatására egy újabb látványos elemmel bővült.

A kerékpárok beszerzésére egy olyan törvénymódosítás adott módot, amely a munkavállaló számára adómentessé tette a munkáltató tulajdonában lévő kerékpárok használatát.

- Erzsébetváros Önkormányzata elkötelezett a kerékpározás, mint fenntartható közlekedési mód támogatása mellett, ami az egyik legjobb eszköz arra, hogy a rengeteg problémát okozó autóhasználat csökkenjen - válaszolta Tóth Csaba a gyors intézkedés miértjét firtató kérdésünkre. - Mivel ettől az évtől ezt már adómentesen nyújthatja az önkormányzat is a dolgozóknak, gyorsan felmértük az igényeket, és első körben 5 vállalkozó szellemű kollégát találtunk, aki örömmel vett részt a projektben. A kerület vezetése támogatta a beszerzést, és ennek eredménye, hogy ma reggel már kerékpárral érkezhettek munkatársaink a Hivatalba.

Mi ezen a reggelen három újbringás kollégával találkoztunk, a csillogó kétkerekűek szemlélése teljesen elterelte a figyelmét mindenkinek arról, hogy itt azért vannak kötelezettségeink is, valamit írnunk kellene a használóiról is. Megtudtuk, hogy nem csak úgy átvettek egy kerékpárt, hogy „tessék, itt egy bicikli”, kaptak előtte kerékpáros oktatást, megbeszélték a használat, az esetleges hibajavítás módját, és mint első “fecskék”, a kétkerekűt maguk választhatták ki. Gyors körkérdések, villámválaszok, amiből kiderült gyorsan, hogy van, aki csak a Rózsák terétől gurul át, van, aki a szomszéd kerületből, és akad, aki a 13. kerületből jár az Erzsébet körútra dolgozni. Bár utóbbi kissé távolinak tűnt, meggyőző indoklást hallhattunk arról, hogy egészen hosszú távon nagyon szép környezetben, aztán pedig gyakorlatilag kerékpárúton lehet könnyedén, maximum fél óra alatt áttekerni a fél városon. Abban mindenki egyetértett, hogy ez a tekerés jó hatással van az egészségre is. Ehhez Niedermüller Péter polgármester is hozzátett pár gondolatot, így eljutottunk a bringázás kedvező élettani hatásától odáig, hogy ez a közlekedési mód nemcsak olcsó, és gyors, de kiszámítható és nem utolsó sorban környezetkímélő is.

De nem csak az önkormányzati dolgozókat támogatja a kerület abban, hogy használjanak kerékpárt, így is részt vállalva környezetünk megóvásában. A 16-25 éves, közép vagy felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok kerékpárvásárlását is támogatja az önkormányzat, ők pályázat útján juthatnak egyszeri 40 ezer Ft-os támogatáshoz, de KRESZ-oktatást is szerveznek és a kerékpártámaszok kihelyezését, MOBI pontok létesítését is segítik. A társasházakban élő lakosság is pályázhat, ők például kerékpártárolóra kérhetnek önkormányzati támogatást, ami nem csak praktikus és esztétikus, de biztonsági okokból is fontos lehet.

A rövid idő alatt, míg az önkormányzat előtt álltunk, sokan érkeztek munkába - és többen közülük biciklivel. Pillanatok alatt kiderült, hogy aki korán kel, az talál kerékpártámaszt, aki később érkezik, az lehet, hogy odébb kell, hogy leparkoljon. Néha pár perc valóság elég egy új ötlet megszületéséhez, a polgármester és a Klímakabinet vezetője ott helyben már tovább is gondolták a kerékpártárolás lehetőségeit, egyéb formáit. Kíváncsian várjuk a fejleményeket.  

 

Link a kerékpárvásárlást támogató pályázathoz