ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2021. november. 12. péntek
  • 0

Szociális támogatások Erzsébetvárosban

Sajnos az elmúlt időszakban az egyre növekvő infláció miatt sok család kerül nehéz helyzetbe Erzsébetvárosban is. Az önkormányzat nagy gondot fordít arra, hogy a rászoruló lakóknak segítséget nyújtson.
title image

Szociális támogatások Erzsébetvárosban

 

Sajnos az elmúlt időszakban az egyre növekvő infláció miatt sok család kerül nehéz helyzetbe Erzsébetvárosban is. Az önkormányzat nagy gondot fordít arra, hogy a rászoruló lakóknak segítséget nyújtson.

Az alábbi összeállításban tájékozódhatnak arról, hogy pontosan milyen szociális támogatásokat tudnak igényelni.

 

Amennyiben bővebb információra van szükségük, honlapunkon az alábbi linken a „Humánszolgáltató Iroda hatáskörébe tartozó ügyek” alatt minden kérelemnyomtatvány végén találhatnak tájékoztatást a részletszabályokról, és a csatolandó dokumentumokról. Szóbeli felvilágosítás a 06-1-462-3328-as számon kérhető.

  

Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás

 

A támogatás eseti jelleggel, átmeneti segélyként, vagy meghatározott időszakra rendszeres jelleggel létfenntartási támogatásként állapítható meg a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:  

a) egyedülálló személy esetében a 105.450 Ft-ot.

b) 2- 3 fős  család esetében a 85.500 Ft-ot.

c) 4 és több fős család esetében a 71.250 Ft-ot.

 

Létfenntartási támogatásként nyújtható a települési támogatás, amennyiben a kérelmező vagy közeli hozzátartozója

a) aktív korúak ellátása keretében egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti,

b) öregségi nyugdíjban vagy időskorúak járadékában, vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül,

c) rehabilitációs ellátásban, nyugdíj előtti munkanélküli ellátásban, rokkantsági járadékban vagy rokkantsági ellátásban részesül,

d) gondnokolt személy,

e) egészségkárosodásának mértéke legalább 30%, de kevesebb, mint 50%.

 

Eseti jelleggel az alábbi többletkiadásokra igényelhető támogatás:

a) fűtőberendezés, vízmelegítő, hűtőgép, mosógép vagy főzőkészülék meghibásodása (amennyiben a készülékvásárlást/szerelést a kérelem benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi számlával igazolja a kérelmező);

b) rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak

c) elsősorban a biztonságos lakhatást biztosító hátralékrendezése amennyiben a hátralék a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban keletkezett)

d) előre fizető mérő felszerelése;

e) kikapcsolt mérőóra visszaállítása;

f) sérelmére elkövetett bűncselekmény (amennyiben a bűncselekményt a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül követték el);

g) egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi vizsgálat, szolgáltatás, készülék költsége;

h) kártevő irtás;

i) hosszantartó betegség (táppénz időszakára, amennyiben időtartama a 30 napot meghaladja és a kérelem előterjesztésére legkésőbb a keresőképessé válást követő 30 napon belül kerül sor) miatt létfenntartást veszélyeztető anyagi nehézségeik adódtak.

 

Eseti jelleggel megállapított települési támogatás tárgyévben egyazon indok alapján csak egyszer folyósítható, alkalmanként és családonként csak egy kérelmező számára állapítható meg.

Tárgyévben egy alkalommal, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 142.500 Ft-ot nem haladja meg, vagyoni helyzetre való tekintet nélkül, a települési támogatás éves keretén túl, legfeljebb 100.000 Ft összegű települési támogatásban részesülhet az a kérelmező, aki neki fel nem róható okból olyan, különösen méltánylást érdemlő esetnek tekinthető élethelyzetbe kerül, hogy annak átmeneti megoldására külső segítség nélkül, önállóan képtelen, és a segítség elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna. Ilyen élethelyzetnek tekintendő:

a) létfenntartást befolyásoló hirtelen haláleset (családfenntartó halála)

b) elemi kár,

c) a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban diagnosztizált súlyos betegség.

Ha a kérelmező fogyatékkal élő személy vagy a kérelmező családjában fogyatékkal élő személy él a támogatás az a)-c) pontokban fel nem sorolt, különös méltánylást érdemlő esetben is megállapítható.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 9.§

 

 

Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)

 

Az Önkormányzat egyszeri, rendkívüli települési támogatást nyújt annak a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmezőnek, akinek

a)     munkaviszonya a COVID-19 humánjárvány okán kihirdetett veszélyhelyzet idején szűnt meg, vagy

b)     a veszélyhelyzet ideje alatt legalább 30 nap időtartamban fizetés nélküli szabadságon volt (kivéve, ha a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe), vagy

c)     a veszélyhelyzet ideje alatt munkáltatója 30 nap időtartamban mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól és ez időre díjazás nem illeti meg, és

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot és a család egyik tagjának sincs vagyona, továbbá egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal nem rendelkezik.

A támogatás mértéke évi 57.000 Ft, amennyiben a családban gyermeket nevelnek évi 71.250 Ft.

A kérelem a veszélyhelyzet fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő 30 napon belül nyújtható be.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 9/A.§

 

Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez

Amennyiben az egészségügyi szolgáltatási jogosultság a járulékfizetési kötelezettség nem teljesítése következtében keletkező tartozás miatt megszüntetésre kerül és kérelmező az Szt. 54.§-a szerinti egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, az önkormányzat a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmezőt az egészségügyi szolgáltatás megszűnését eredményező tartozásnak megfelelő összegben évente egy alkalommal eseti települési támogatásban részesíti az éves támogatási keret terhére.

Támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában a jövedelem nem haladja meg

a) egyedülálló személy esetében a 105.450 Ft-ot,

b) 2- 3 fős család esetében a 85.500 Ft-ot,

c) 4 és több fős család esetében a 71.250 Ft-ot,

és az adóhatóság által igazolt hátraléka meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének háromszorosát, de legfeljebb 30.840 Ft. A támogatás összege az igazolt hátraléknak megfelelő összeg.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 9/B.§

 

 

Egyszeri otthonápolási támogatás

 

Egyszeri otthonápolási támogatásra jogosult jövedelemhatártól és vagyoni helyzettől függetlenül az nagykorú személy,

a) akinek 2020. április 1-jét követően fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményből elbocsátott és az orvosi dokumentáció alapján ápolásra, gondozásra szoruló, 18. év feletti hozzátartozójáról kell gondoskodnia, vagy

b) akit 2020. április 1-jét követően fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményből elbocsátottak és az orvosi dokumentáció alapján ápolásra, gondozásra szorul,

feltéve, hogy az otthoni ellátás a VII. kerületben történik.

Az otthonápolási támogatás egy ápolásra, gondozásra szoruló személyre tekintettel csak egy alkalommal állapítható meg.

Nem állapítható meg otthonápolási támogatás, amennyiben az ápolásra, gondozásra szoruló személyre tekintettel a járási hivatal vagy önkormányzat ápolási díjat folyósít.

A kérelem a veszélyhelyzet fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő 30 napon belül nyújtható be.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 9/C.§

 

 

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás

 

A támogatás annak a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem –egyedülálló esetében - nem haladja meg a114.000 Ft-ot, családos kérelmező esetében a 99.750 Ft-ot.

A kérelem a temetést követő harmadik hónap utolsó napjáig adható be.

Temetési költségekhez nyújtott települési támogatás nem állapítható meg, ha a kérelmező által becsatolt számlák végösszege

a) hamvasztást követő urnakiadás esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés 120%-át, 123.536 Ft-ot  meghaladja;

b) hagyományos földbetemetés esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés 140%-át, 540.618 Ft-ot meghaladja;

c) hamvasztásos temetés esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés 150%-át, 315.588 Ft-ot meghaladja;

d) szórásos temetés esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés 160%-át, 258.163 Ft-ot meghaladja.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 10.§

 

 

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás

 

Az Önkormányzat gyógyszertámogatást állapít meg annak a VII. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmezőnek, aki közgyógyellátással nem rendelkezik és igazolt gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének igazolt térítési díja meghaladja saját jövedelme 10%-át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a)     egyedülálló esetében a 105.450 Ft-ot,

b)     2 vagy több fős család esetén a 85.500 Ft-ot,

c)     80 éven felüli kérelmező esetén a 119.700 Ft-ot.

A támogatás mértéke évente legfeljebb 72.000 Ft, melyet rendszeresen nyújtott támogatás esetén időarányosan kell megállapítani.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 14.§

 

 

Gyermekvédelmi települési támogatás

 

A támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.

Támogatásra jogosult a gyermekkorú, valamint a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal, és a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermek.

Létfenntartási gondnak, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (4) bekezdése szerinti élethelyzetek, valamint a kérelem vizsgálatakor felmerülő egyéb ok, melynek ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni.

Ilyen különös méltánylást érdemlő élethelyzet:

a) a gyermek részére gyógyászati segédeszköz beszerzése, javíttatása,   működéséhez szükséges tartozék pótlása,

b) a gyermek időszakos gyógyszerköltségeihez, gyógykezeléseihez való hozzájárulás;

c) a gyermek speciális diétájához nyújtott támogatás (tejfehérje allergia és tejcukor érzékenység, lisztérzékenység, cukorbetegség és egyéb súlyos anyagcsere betegségek esetén, továbbá ha a gyermek étkeztetése csak tápszerrel oldható meg);

d) a gyermek bölcsődei elhelyezésével, óvodai nevelésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás.

A támogatás az a); b); és d) pontok esetében a kérelmező vagy gyermeke nevére kiállított számlával igazolt költségek esetében állapítható meg. Utólagos számlabemutatásra nincs mód.

A fentiekben foglalt szabályoktól függetlenül gyermekvédelmi települési támogatás  állapítható meg, amennyiben a késedelem a gyermek életét, vagy testi épségét veszélyeztetné.

A támogatás éves mértéke legfeljebb 57.000 Ft.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 11.§

 

 

Táborozási támogatás

 

Azon általános és középiskolai oktatás keretében tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek után, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot, évente egy alkalommal táborozási támogatás állapítható meg, szorgalmi időszakban az „erdei” tábor, vagy osztálykirándulás, illetve a nyári időszakban a nyári tábor vagy edzőtábor költségeihez való hozzájárulásként.

A támogatás mértéke a tábor vagy osztálykirándulás költségének megfelelő összeg, de legfeljebb 14.000 Ft.

A támogatás a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmező részére állapítható meg.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 24.§

 

 

Ösztöndíj-támogatás

 

Ösztöndíj támogatás állapítható meg azon nappali rendszerű általános iskola felső tagozatán, valamint középiskola 9-12. évfolyamán tanulmányokat folytató személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.

Az ösztöndíj-támogatás azon személy részére állapítható meg, aki az 5. osztály első félévi, valamint az ezt követő év végi, továbbá a következő tanítási évek félévi és év végi tanulmányi eredménye alapján a négyes átlagot elérte, vagy meghaladta. A kérelem utolsó alkalommal a 12. osztály első féléves eredménye alapján nyújtható be.

Az ösztöndíj-támogatás havi mértéke:

a) 4.00 és 4.50 közötti tanulmányi áltag esetén 14.000 Ft.

b) 4.51 és 5.00 közötti tanulmányi átlag esetén 20.000 Ft

A megállapított ösztöndíj-támogatást a Polgármesteri Hivatal július – augusztus hónapokra nem folyósítja.

A támogatás a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmező részére állapítható meg.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 25.§

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága abban az esetben állapítható meg,

a)     amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 41.325 Ft-ot abban az esetben, ha

aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,

ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a gyermek huszonöt év alatti nagykorú és tanulmányokat folytat,

ac) az a nagykorúvá vált gyermek, aki tizennyolcadik életévének betöltésekor jogosult volt a kedvezményre.

b)     Egyéb esetben a támogatás megállapításának jövedelmi feltétele, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a 38.475 Ft-ot. Az ellátás megállapításának további feltétele, hogy a család egyik tagja se rendelkezzen olyan vagyonnal, melyek értéke külön-külön számítva az 570.000 Ft-ot, vagy együtt számítva a 1.995.000 Ft-ot meghaladja.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 1997. évi XXXI. tv.19.§

 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fent meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll.

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 1997. évi XXXI. tv. 67/A.§

 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás

 

A lakásfenntartási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez állapítható meg.

A támogatás annak a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmezőnek állapítható meg, aki a kérelemmel érintett lakás tulajdonosa, bérlője vagy haszonélvezője, és akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a)     egyedül élő esetében a 105.450 Ft-ot,

b)     több együtt élő esetében a 85.500 Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A támogatás havi összege tekintet nélkül a lakásban élő személyek számára és a lakás nagyságára egységesen 5.000 Ft.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 13.§

 

 

Fűtési támogatás

 

Fűtési támogatás állapítható meg november, december, január, február és március hónapokra azon VII. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkező lakástulajdonos, haszonélvező vagy bérlő számára, aki életvitelszerűen a kérelemmel érintett lakásban él,

a) 65 év feletti és

   aa) egyedül élő, havi jövedelme nem haladja meg a 105450 Ft-ot,

   ab) házastársával,élettársával él kétszemélyes háztartásban, és a háztartásában az egy főre jutó   havi jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot,

b) mozgásszervi, értelmi fogyatékos, hallás- vagy látássérült, súlyosan vagy halmozottan fogyatékos, illetve autista személy vagy háztartásában él a fent említett személy és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 105450 Ft-ot,

c) háztartásában 3 vagy több gyermek tartásáról, neveléséről gondoskodnak és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja a 85500 Ft-ot;

d) előrefizető mérőórával rendelkezik és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85500 Ft-ot.

Nem állapítható meg a fűtési támogatás, amennyiben a kérelemmel érintett lakásra adósságcsökkentési támogatás került megállapításra.

Fűtési támogatás egy azon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 22.§

 

 

Adósságkezelési szolgáltatás

 

A szociálisan hátrányos helyzetbe került, de fizetési kapacitással és készséggel rendelkező személyek, háztartások lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése, valamint a folyamatos fizetési kötelezettségek teljesítéséhez való hozzásegítése végett adósságkezelés céljára szolgáló települési támogatás állapítható meg (továbbiakban adósságkezelési szolgáltatás).

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére biztosított adósságkezelési szolgáltatás keretében a jogosultak részére a Család- és Gyermekjóléti Központ adósságkezelési tanácsadást működtet, és Erzsébetváros Önkormányzata adósságcsökkentési támogatást nyújt.

A kérelmet az adóssal együttműködve - adósságkezelési tanácsadás keretében - a Család-és Gyermekjóléti Központ készíti elő, ezt követően nyújtható be a kérelem a Polgármesteri Hivatalban.

 

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a tájékoztatóban érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 15-19.§

 

 

Kiegészítő szállítási támogatás

 

Az a család, melyben 24 éven aluli súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg személy nevelése, ápolása folyik, kérheti a beteg szállításához való támogatást.

Amennyiben kísérettel a fogyatékos személy tömegközlekedési eszközöket igénybe tud venni, abban az esetben ehhez is megállapítható a támogatás a kísérő családtag és a fogyatékos személy számára is.

A támogatás mértéke a szállítás igazolt költségének 100 %-a, mely évente nem  haladhatja meg a 114.000 Ft-ot.

A támogatás a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmező részére állapítható meg.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 20.§

 

 

Köztemetés

 

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A köztemetés költségeként az önkormányzat csak a szolgáltatást végző temetkezési intézet által kibocsátott számlán szereplő, a kegyeleti szabályok betartásával indokolt temetkezési szolgáltatási, valamint az a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben előírt költségeket ismeri el.

Nem mentesíthető a közköltségen történő temetés költségeinek megtérítése alól az a személy, aki a temetést szerződésben vállalta.

A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy fellebbezése esetén a Képviselő-testület méltányossági jogkörében különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetében a kötelezettet mentesítheti a költségek megfizetése alól.

Köztemetés esetén különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül az, ha a kötelezett vagyonnal nem rendelkezik és

a) háztartásában az egy főre eső jövedelem 42.750 Ft alatt van,

b) az egyedül élő kötelezett jövedelme 57.000 Ft alatt van,

c) 80 évnél idősebb személy

d) súlyosan fogyatékos személy.

A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy fellebbezése esetén a Képviselő-testület részletfizetést engedélyezhet, ha a kötelezett háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 142.500 Ft-ot.

A kérelem kitöltésére akkor van szükség, ha a köztemetést magánszemély kéri.

A költségek megtérítése alóli mentesítésre irányuló kérelem, a temetési költség megfizetésére kötelező határozat elleni fellebbezésként nyújtható be.

Jogszabályi háttér: 1993. évi III. tv. 48.§, 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 21.§, 46.§

 

 

Jövedelempótló rendszeres támogatás

 

Jövedelempótló rendszeres támogatás megállapítására jogosult az a VII. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személy, aki saját jövedelemmel nem rendelkezik és

a) aki 30%-49% mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét 30%-66%-ban elvesztette, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 51%-70%-os mértékű,

b) gyermeket vár és terhessége 12. hetét betöltötte,

c) pszichiátriai betegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll;

és az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében a kérelme benyújtását megelőző két éven belül legalább 180 nap időtartamig együttműködött, az (1) bekezdés b) pontja esetében a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 90 napig együttműködött, feltéve, hogy a saját maga és a családjának megélhetése nem biztosított, azaz, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%- át és a család egyik tagjának sincs vagyona.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről bővebb információ a kérelem nyomtatvány tájékoztató részében érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 23.§