ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv




VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport




KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció




INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek




NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret




KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok



  • írta Adminisztrátor
  • 2021. február. 12. péntek
  • 2

Szeretnénk továbbra is párbeszédet folytatni Önökkel

Szeretnénk továbbra is párbeszédet folytatni Önökkel, de a járvány miatt személyes találkozásra nincs lehetőség.
title image

Szeretnénk továbbra is párbeszédet folytatni Önökkel

Szeretnénk továbbra is párbeszédet folytatni Önökkel, de a járvány miatt személyes találkozásra nincs lehetőség.


Ezért Niedermüller Péter polgármester ezentúl rendszeresen összefoglalja a kerületet érintő legfontosabb ügyeket, illetve a honlapon néhány kommentre, kérdésre is reagálunk.
Köztük ezekre is:
Veszélyben van-e a Molnár Antal Zeneiskola?
Valóban kap-e kedvezményt az Freeszfe?
Mi lesz a Wesselényi u. 17., az Eröművház korábbi épületének sorsa?

Ahogy a polgármester összefoglalójában elhangzott, sokan aggódnak a Molnár Antal Zeneiskola miatt.
Ezért fontos, hogy megismételjük: A Molnár Antal Zeneiskola működése jelenleg is megoldott, és biztosított 2022-ig. Erzsébetváros önkormányzata abban is elkötelezett, hogy a zeneiskola méltó helyen folytathassa tevékenyégét. Annak ellenére, hogy az intézményt a magyar államnak kell fenntartani, vagyis a Belső-Pesti Tankerületi Központ feladata, hogy a zeneiskola számára megfelelő helyet biztosítson. Mi ebben lehetőségeink határáig partnerek vagyunk. Ennek érdekében Niedermüller Péter polgármester az iskolát fenntartó Belső-Pesti Tankerületi Központ vezetőjével egyeztetett. Abban maradtak, hogy a Molnár Antal Zeneiskola útmutatása alapján az önkormányzat keres egy olyan épületet, amelyben az iskola működhet tovább. A tankerület vezetője ezt a megoldást elfogadhatónak találta. Jelenleg várjuk a zeneiskola válaszát, hogy el tudjuk kezdeni a keresést.

Többen kérdezték, mit tartalmaz a 214/2017. (VI.16.) számú Képviselő-testületi határozat, amelyre többen is hivatkoznak. Ebben az áll, hogy amikor a zeneiskola használati joga a Rottenbiller utcában megszűnik (2022 júliusában), akkor az önkormányzat biztosítja, hogy legyen hol működniük.
A határozat szövege.
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázati felhívásban meghatározott Molnár Antal Zeneiskola 5 éves használati jogának megszűnését követően, amennyiben a Molnár Antal Zeneiskola igényt tart rá, a Budapest VII. ker. Rottenbiller u. 43-45. szám alatti ingatlanban addig használt helyiségekkel azonos feltételek mellett más helyiségek további használatát biztosítja.”

Mások arra voltak kíváncsiak, mi az igazság abban, hogy Freeszfe-nek hatalmas kedvezményt kap a bérleti díjból, ahogy ezt a kormánypárti sajtó terjeszti.
Egyrészt az önkormányzat a pályázóval, tehát a Várkonyi Zoltán Alapítvánnyal szerződött. De ők sem kérték azt a kedvezményt, ami a pályázati leírásban szerepel. Így nem is kapott ilyet, a Damjanich u. 4. ezért havonta 2 millió forint bevételt jelent a kerületnek. Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjmentessége pedig csak azoknak jár, akik 2020. november 4-én már bérlők voltak.

A Wesselényi utca 17. szám alatti épülettel kapcsolatban is érkeztek kérdések. Leginkább az épület sorsára kíváncsiak a lakosok, de még mi sem tudjuk, hogy ki lesz az ingatlan új bérlője. Ha döntés születik, természetesen azonnal beszámolunk róla. Az viszont biztos, hogy az új bérlővel olyan szerződést köt majd az önkormányzat, amely kedvező Erzsébetváros, és annak lakói számára például biztosítja, hogy továbbra is használhassák a dísztermet.
A kormányzati elvonásokhoz, az önkormányzati épületek felújításához szólt hozzá egyik olvasónk, ekképpen: „Ezeket az épületeket már 40-50 éve el kellett volna kezdeni folyamatosan felújítani. Ami megdöbbentett, túl az épület állapotán, a mérhetetlen gusztustalan kosz, szemét. Attól, hogy balesetveszélyes a tetőszerkezet, még lehet a lakás belül vagy az udvar kívül ápolt. A kormány nem magának gyűjti be a pénzt, meghagyja az embereknél, vállalkozóknál, pl. a vendéglátással, turizmussal foglalkozóknál is, akikért most megy a nagy összefogás, hogy lehetne még segíteni rajtuk. Tudtommal csak a gépjárműadózás került a NAV-hoz.”

Valóban, ezeket az épületeket régóta fel kellett volna újítani. A kerület előző vezetése ez ügyben szinte semmit sem tett, a jelenlegi vezetés szinte csak rossz állapotú lakásokat örökölt, sok közöttük a komfort nélküli, kis alapterületű. Ezek felújítása folyik, de a dolgunkat nagyon megnehezíti a járvány és bevételeink szisztematikus elvétele.
Mert a kormányzati elvonások nem csak a gépjárműadót érintették. Csak az ingyenes parkolás miatt havonta 120-125 millió forinttól esik el a kerület. De kárt okoz az iparűzési adó lefelezése, ami a vállalkozásoknak nem jelent nagy segítséget, a kerületeknek viszont hatalmas kárt okoz. A kormány legutóbb arról rendelkezett, hogy az önkormányzati tulajdonú épületek után ne kelljen bérleti díjat fizetni. Ez Erzsébetvárosnak kb. 100 millió forint bevétel kiesést okoz.

Összességében, 2021-ben legalább 3 milliárd forinttól esik el a kerület! Ez a pénz nem az önkormányzaté, ez az Önök pénze. Ebből segítjük a járvány elleni védekezést, takarítjuk az utcákat, biztosítjuk a közbiztonságot, tartjuk fenn az óvodákat, segítjük a rászorulókat.

A Klauzál téri park felújításáról itt tájékozódhatnak:
https://www.facebook.com/groups/275469133927783
Hírlevelünkre itt tud feliratkozni
https://mailchi.mp/b1d2622e74d6/evaros-hirlevel-feliratkozas
Várjuk továbbra is a kérdéseket!