ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Adminisztrátor
  • 2020. szeptember. 18. péntek
  • 1

Szeptember 21-től kezdődik a forgalomcsillapítás második szakasza Belső-Erzsébetvárosban

Szeptember 21-től kezdődik a forgalomcsillapítás második szakasza Belső-Erzsébetvárosban
title image

Szeptember 21-től kezdődik a forgalomcsillapítás második szakasza Belső-Erzsébetvárosban

Ahogy korábban is írtuk folyamatosan figyeljük a visszajelzéseiket, és ehhez igyekszünk alakítani azt a forgalmi rendet, amely a leghatékonyabban segítheti Önöket. Fontos szempont továbbá, hogy azoknak, akik csak át akarnak haladni Belső-Erzsébetvároson, de nem itt van dolguk, jobban megérje a főútvonalakat használni.

Bár a teszt időszak október 31-ig tart, Önök már most több fontos problémára felhívták a figyelmünket, amelyeket igyekszünk figyelembe venni.

Röviden arról, hogy mik voltak az Önök jelzései, és milyen megoldást találtak rá a szakemberek:

1. Jelzett probléma: a kisebb utcákban, mint a Kisdiófa utca, Holló utca, Klauzál utca, (illetve a VI. kerületi szakaszon a Káldy Gyula, Székely Mihály utca megnőtt a forgalom és a zajszennyezés.

Megoldások:

  • A Király utca iránya megfordul a Kisdiófa utca és a Nagymező utca között, amivel tehermentesíteni tudjuk a Kisdiófa utcát.
  • A Király utca iránya a Székely Mihály utca és a Holló utca között visszafordul a korábbi, augusztus 10-e előtti irányba. Ezzel a megoldással tehermentesíteni tudjuk a Holló u. forgalmát.
  • A Király utca Kiskörút felőli végébe – a Rumbach Sebestyén utcai mélygarázs lehajtójától – csak engedéllyel lehet behajtani. Az engedély kiadásával kapcsolatban hamarosan bővebben is írunk.
  • A Káldy Gyula utca közlekedési iránya megfordul, egyúttal új hurokútvonal alakul ki a Paulay Ede utca – Székely Mihály utca – Király utca – Káldy Gyula utca útvonalon.
  • A Klauzál tér két oldalán, és a Nyár utca, Klauzál utca egyes szakaszain megfordul a forgalom iránya.

2. Jelzett probléma: bizonyos helyeken balesetveszélyesen haladnak az autósok

Többen panaszkodtak, hogy sokan száguldanak a Klauzál u. – Dohány u. kereszteződésben, és balesetek is előfordulnak. 

Ennek megoldására a Klauzál utca Wesselényi utca és Dohány utca közötti szakaszán a parkolósáv az utca középső szakaszán átkerül a másik oldalra. Emiatt a forgalmi sáv kanyargósabb lesz, ami megakadályozza, hogy túl gyorsan menjenek az autósok.

Panasz érkezett arra is, hogy ha a Wesselényi utcában áll a kocsisor, akkor néhány autós bevág a Kéthly Anna teret övező széles járdára. Ennek a problémának a megoldására fizikai akadályokat helyezünk el a Kéthly Anna tér Rákóczi út felőli szerviz útjának Klauzál utca felőli végén.

3. Jelzett probléma: bizonyos központi helyek nehezen megközelíthetőek.

Megoldás:

A Klauzál téri Vásárcsarnok előtti térrész a Dob utca felől továbbra is megközelíthető marad, de a környező utcák irányának megfordítása miatt zsákutca lesz.

4. Egyéb változások a lakók visszajelzései alapján:

- A Dohány utcában a troli közlekedéssel szembefordított szakasza a Nyár utca és a Nagy Diófa utca közé kerül.

- A Dohány utca forgalmi rendjének változása miatt a Nyár utca és a Nagy Diófa utca Dohány utca és Rákóczi út közötti szakaszának egyirányúsága megfordul.

5. Bizonyos módosítások még tervezés alatt állnak, ezek a következők:

- Felülvizsgáljuk és szigorítjuk, hogy mekkora teherautóval, és milyen célból lehessen behajtani.

- A Vásárcsarnok és Klauzál tér kiskapuja között zebrát fogunk kialakítani.

Az első négy pontban leírt változtatások szeptember 21-én hétfőn lépnek életbe.

belsoerzsebet_nyomtatasra_A1