ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Sándor Zsuzsa
  • 2022. március. 23. szerda
  • 0

Szépkorúak Erzsébetvárosért – ülésezett az Idősek Tanácsa

Kedden ülésezett a kerületi Idősek Tanácsa. Niedermüller Péter polgármester elmondta: az elmúlt időszak legsúlyosabb eseménye az orosz-ukrán háború kirobbanása.
title image

Szépkorúak Erzsébetvárosért – ülésezett az Idősek Tanácsa

Kedden ülésezett a kerületi Idősek Tanácsa. Niedermüller Péter polgármester elmondta: az elmúlt időszak legsúlyosabb eseménye az orosz-ukrán háború kirobbanása. Az Ukrajnából érkező menekültek fogadásában és elszállásolásában Erzsébetváros is kiveszi a részét: az egyik idősek otthonának két felső emeletét adták át erre a célra. Itt egy-másfél szobás apartmanokban  helyezték el a háború elől menekülő családokat, illetve az Ukrajnában tanuló afrikai egyetemistákat. A kerület igyekszik a szociális és egészségügyi ellátásukról is gondoskodni. Ezeket az embereket nem csak a háború traumatizálta, hanem számukra teljesen idegen közegbe kerültek, ahol senkit nem ismernek. Mivel nagymamák is vannak köztük, a polgármester kérte, hogy segítsék őket a helyi idősek klubjai.

A Bischitz Humán Szolgálató Központ átszervezése jelenleg is zajlik. Nincs elég szakemberük ahhoz, hogy a házigondozásban részesülő időseknél ott maradjanak hosszan beszélgetni. Fontos lenne ezért kialakítani egy önkéntesekből álló hálózatot, amelynek a még aktív szépkorúak is tagjai lehetnének.

De másban is számítanának rájuk: a 2022-es költségvetés elkészült, és ebben többféle támogatás jut a nyugdíjasoknak, például gyógyszer-és-szemüvegtámogatás. Minél több embert kéne erről tájékoztatni, elmondani az ismerősöknek, szomszédoknak, ugyanis sokan nem is tudnak a lehetőségeikről.  Az önkormányzat tárgyal a színházakkal, kulturális intézményekkel is, hogy a programjaikra kedvezményes, vagy ingyenes belépőket biztosítsanak az itt lakó időseknek.

Az idei évi költségvetésben elkülönítettek egy forrást a részvételi költségvetésre: vagyis az adott választókerület tagjai javaslatokat tehetnek arra, milyen közcélokra fordítsák ezt a pénzt. Természetesen az idősek véleményét is várják.

Szó esett arról is, hogy a kerület évente 700 millió forintot költ az utcák takarítására. A köztisztasággal azonban így is gondok vannak. Nagyon sokan szemetelnek, a lakóközösségek nem takarítanak a társasházak előtt, holott ez az ő dolguk volna. „Nem az önkormányzat szemetel, ezért a tisztaság fenntartása sem lehet egyedül a mi feladatunk: ez mindannyiunk közös felelőssége.” – emelte ki Niedermüller Péter.

A közbiztonság javítása az egyik legfontosabb téma: 100 millió forintot fordít az önkormányzat a régi, szinte már használhatatlan állapotban lévő térfigyelő kamerák lecserélésére. Az újak sokkal jobb minőségűek lesznek. „A jelenlegi kamerák által készített felvételeken sokszor azt sem lehet megkülönböztetni, hogy egy medve vagy egy ember látható a képen – ironizált a polgármester – az új berendezésekkel az arcvonások is felismerhetők lesznek.”

Bár a mikromobilitási pontokat már kijelölték, még mindig nagyon sok az eldobált közösségi roller. Ez az idősek testi épségét is veszélyezteti, hiszen könnyen megbotlanak benne. Az önkormányzat ezért nulla toleranciát hirdet azokkal szemben, akik szétdobálják a rollereket: a rendészek be fogják gyűjteni ezeket, és a szolgáltatóknak fizetniük kell a kiváltásukért.

A rendőrség sok bejelentést kap a Király utca és környékén felbukkanó drogos, csöves társaságokról, prostitúcióról. Jóval több rendőri ellenőrzés várható ezeken a környékeken.

A közbiztonság javítását örömmel fogadták az Idősek Tanácsának tagjai. Panaszolták azonban, hogy a járdákon is rendszeresen hajtanak a kerékpárosok, rolleresek, nincsenek tekintettel a járókelőkre. Akadt, aki azt is felvette, hogy nincs elég zebra a forgalmas útkereszteződéseknél, gyógyszertáraknál. A mozgássérülteknek viszont a járdák magas pereme okoz gondot. Mások szerint határozottabb rendőri, rendészeti fellépésre lenne szükség a bulinegyedben mulató, hangoskodó főleg külföldi turistákkal szemben, akik összepiszkítják a köztereket, zavarják a köznyugalmat. Ami azért is aktuális probléma, mert a helyi szállodák férőhelyeinek 95%-t nyár végéig előre lefoglalták a külföldi vendégek. Ez alapvetően nagyon jó hír, hiszen bevételt jelent a kerületnek. Ugyanakkor a megnövekedő turistaforgalommal járó kellemetlenségekre is fel kell készülni.

Megoldási javaslatok is elhangzottak. A Mozgássérültek Országos Egyesületének helyi képviselője felajánlotta, hogy segítenek az Ukrajnából menekülő mozgássérülteknek. Más azt vetette fel, hogy a köztisztaságra nevelést már óvodában el kellene kezdeni, megtanítani a gyerekeket arra, hogy ne dobálják el a szemetet.   

Abban mindenki egyetértett, hogy lehetne több Idősek Klubja a kerületben. Ám ezek rengeteg kulturális programot szerveznek, és szívesen látják az érdeklődőket. A tartalmas időtöltés pedig az idősek önszerveződésén is múlik.