ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2022. július. 05. kedd
  • 0

Szabálysértésekkel, szabályszegésekkel kapcsolatos intézkedések

title image

 

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

1076 Budapest, Százház u. 10.-18.

Tel.:06-1-461-9040 e-mail: [email protected]

 

 

2022. június 01. – 2022. június 30. közötti időszak:

 

 

            Szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedés                                        537 eset

            Szabályszegésekkel kapcsolatos intézkedés                                       161 eset

            Vendéglátó egységek ellenőrzése                                                      354 eset

Vendéglátó egységekkel kapcsolatos közigazgatási

hatósági eljárás kezdeményezése                                                         49 eset

Kerékbilincs alkalmazása                                                                  224 eset

Lakossági bejelentések                                                         115 eset

Lakossági bejelentés miatt történt intézkedés                         113 eset

            Üzemképtelen személygépjármű elszállítása                                4 eset

 

                       

Egyéb események:

 

1.      2022. június 1. napján a reggeli órákban lakossági bejelentés alapján kezdeményeztünk intézkedést az Almássy tér 3. sz. előtt, ahol egy huzamosabb ideje parkoló, használaton kívüli gépjármű vonatkozásában, amelyet ideiglenesen hajléktalan személyek szállásként használtak.

Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a gépjárművet a Kormányhivatal határozattal kivonta a forgalomból, ennek alapján 2022. június 14. napján a közterületről eltávolítottuk.

 

2.      2022. június 16. napján lakossági bejelentés érkezett Igazgatóságunkra, hogy a Dob utca 64. számnál található a vakok és gyengénlátók közlekedését segítő gyalogos közlekedési jelzőlámpára felszerelt ISD beszélő áramkör által generált hanghatás zavarja a lakókörnyezetben élők nyugalmát. A bejelentő kérte az eszköz hangerejének mérséklését a további zajhatások csökkentése céljából.

A helyszínen megállapítottak igazolták a bejelentésben foglaltakat, ezért a további szükséges intézkedések megtétele céljából elektronikus úton értesítettük az üzemeltetőt, a Budapest Közút Zrt.-t.

 

3.      2022. június 17. napján a Peterdy utca 16. szám alatt található Idősek otthonában ideiglenes jelleggel tartózkodó, a gondozottak nyugalmát jelentős mértékben zavaró külföldi állampolgárral szemben intézkedtek munkatársaink.

 

4.      2022. június 17. napján a délutáni órákban a térfigyelő szolgálat jelzése alapján a gépkocsizó járőrök tetten értek egyszemélyt, aki a Klauzál tér 14. szám előtt parkoló egyik gépjárművet szándékosan megrongálta.

Munkatársaink a BRFK. VII. Kerületi Rendőrkapitányság járőreinek az elkövetéssel megalapozottan gyanúsítható személyt a helyszínen átadták, ellene büntető eljárás indult.

 

5.      2022. június 17. napján az esti órákban munkatársaink azonnali segítséget nyújtottak az Igazgatóság épülete előtt rosszullét miatt elesett idős hölgynek. A sérült fejsérülését a helyszínen ellátták, majd átadták az OMSZ helyszínre hívott munkatársainak.

6.      2022. június 19. napján a közterület- felügyelők a Dohány utca 3. szám előtti közterületen garázda magatartást tanúsító személlyel szemben kezdeményeztek intézkedést, aki a kihelyezett hulladékgyűjtő edényt is megrongálta.

A jogsértő cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyt a rendőrjárőr kiérkezéséig munkatársaink visszatartották, akit előállítottak a rendőrkapitányságra és ellene büntetőeljárást kezdeményeztek.

7.       2022. június 22. napján a délelőtti órákban lakossági bejelentés érkezett Igazgatóságunkra, amely szerint a Dob u. 67. szám előtt parkoló egyik gépjármű utasteréből egy ismeretlen személy mobiltelefont és pénztárcát eltulajdonított el.

A Műveleti Központ haladéktalanul megkezdte a tárfigyelő kamerák felvételeinek tanulmányozását, amely során megállapítást nyert, hogy a gépjárműhöz egy személy érkezett, benézett az utastérbe, ezt követően az egyik ajtót kinyitotta, benyúlt a járműbe, majd sietve távozott a helyszínről és bement egy közeli borozóba.

A rendelkezésre álló információk a járőrök a borozó előtt ellenőrzés alá vonták az elkövetéssel megalapozottan gyanúsítható személyt, majd elfogták és előállították a BRFK. VII. kerületi Rendőrkapitányságra.

8.       2022. június 27. napján a délelőtti órákban a Műveleti Központ munkatársainak észlelése alapján a BRFK. VII. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei tetten értek a Bethlen Gábor utcában illegális kereskedelmi tevékenységet folytató két személyt, velük szemben elfogásuk mellett eljárást kezdeményeztek. Továbbá a helyszínen megállapítást nyert, hogy az egyik elkövető ellen rablás bűntette megalapozott gyanúja miatt elfogatóparancs volt hatályban.

9.      2022. 06. 28. napján a délelőtti órákban lakossági bejelentés érkezett Igazgatóságunkra, hogy a Jósika utca 18. szám előtti közterületen ismeretlen személyek nagyobb mennyiségű, főleg bútorokból álló lakossági hulladékot helyeztek jogsértő módon.

A gépkocsizó járőrök helyíni adatgyűjtés során megállapították az elkövető személy kilétét, ellene eljárást kezdeményeztek, valamint intézkedtek a hulladék közterületről történő haladéktalan eltávolításáról.

A lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, kiemelten a közterületi szeszesital fogyasztás, a köztisztasági, a csendháborítás szabálysértések megelőzése, visszaszorítása, felderítése és szankcionálása, továbbá a kereskedelmi egységek, a hozzájuk kapcsolódó teraszok záróra betartásának ellenőrzése céljából 2022. június 23. napjától 2022. szeptember 18. napjáig hetente három alkalommal (csütörtök, péntek, szombat) 20:00 óra és 04:00 óra között időszakban Belső- Erzsébetváros területén  Igazgatóságunk fokozott közterületi jelenlét biztosításával végzi feladatait.

2022. június hónapban folytattuk a fokozott ellenőrzést az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó közterületek vonatkozásában az érvényes közterület- használati engedély hiányában, vagy attól eltérő, valamint a gyalogos és járműközlekedést zavaró módon tárolt elektromos rollerek ellenőrzése céljából.

Összesen négy alkalommal végrehajtott intézkedéseink során összesen 51 db. elektromos roller közterületről történő eltávolítását hajtottuk végre és kezdeményeztük közigazgatósági hatósági eljárás megindítását. 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy Igazgatóságunk Műveleti Központjában szolgálatot teljesítő munkatársaink a kerületbe telepített 137 db. térfigyelő kamera alkalmazásával segítik a közterület- felügyelők és a rendőrök munkáját.

Május hónapban 53 esetben közlekedési, 82 esetben közterületi alkoholfogyasztással és köztisztasági szabálysértésre utaló, valamint 18 esetben sürgős segítségnyújtásra vonatkozó jelzéssel segítették kollégáink a közterületi szolgálatot ellátó munkatársaik tevékenységét.

Továbbra is várjuk Erzsébetváros közrendje és köztisztasága érdekében tett bejelentéseiket a  0-24 órában működő +36 1 461- 9040 ügyeleti telefonszámunkon, vagy a [email protected] hu e-mail címen.

 

                                                                                  Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága