ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2022. május. 04. szerda
  • 0

Szabálysértésekkel, szabályszegésekkel kapcsolatos intézkedések

title image

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

1076 Budapest, Százház u. 10.-18.

Tel.:06-1-461-9040 e-mail: [email protected]

 

 

2022. április 01. – 2022. április 30. közötti időszak:

 

 

            Szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedés                                        604 eset

            Szabályszegésekkel kapcsolatos intézkedés                                       286 eset

            Vendáglátó egységek ellenőrzése                                                      276 eset

Vendéglátó egységekkel kapcsolatos közigazgatási

hatósági eljárás kezdeményezése                                                           9 eset

Kerékbilincs alkalmazása                                                                  401 eset

Lakossági bejelentések                                                          289 eset

Lakossági bejelentés miatt történt intézkedés                         125 eset

            Üzemképtelen személygépjárművekkel kapcsolatos intézkedés              7 eset

 

                       

Egyéb események:

 

 

1.)    2022. április 07. napján órákban a gépkocsizó járőrök észlelték, hogy az Erzsébet krt. 6. szám előtti padon egy eszméletlen állapotban lévő férfi ül. A közterület- felügyelők mentőt hívtak a helyszínre, közben folyamatosan figyelemmel kísérték a férfi állapotát. Kis idő elteltével a személy magához tért, munkatársaink tájékoztatták a mentő hívásáról, ő azonban nem tartott erre igényt. Közölte, hogy nincs szükséges orvosi ellátásra és önerejéből távozott.

 

2.)    2022. április 09. napján a reggeli órákban   az Almássy téren egy férfi és egy nő támadólag lépett fel a szolgálatot teljesítő munkatársaink ellen. Az egyik közterület- felügyelőt a férfi ököllel arcul ütötte, illetve a földre lökte, amely cselekmények miatt 8 napon belül gyógyuló, zúzódásos sérüléseket szenvedett. Az elkövető női társa másik munkatásunkat a lábszárán rúgta meg, amely miatta a közterület- felügyelő szintén 8 napon belüli gyógyuló sérüléseket szenvedett. A közterület- felügyelők az ellenállás megtörése és a további támadás megelőzése érdekében testi kényszert és kézibilincs kényszerítő eszközt alkalmaztak a férfivel szemben. A helyszínre kiérkező rendőrök a személyeket a BRFK. VII. ker. Rendőrkapitányságra előállították és ellenük hivatalos személy elleni erőszak bűntette megalapozott gyanúja miatt eljárás inditottak.

 

3.)    2022. április 05. napjától 2022. április 19. napjáig napjától kezdődően tovább folytattuk a fokozott ellenőrzést az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó közterületek vonatkozásában az érvényes közterület- használati engedély hiányában, vagy attól eltérő, valamint a gyalogos és járműközlekedést zavaró módon tárolt elektromos rollerek ellenőrzése céljából.

A jelzett időszaban végrehajtott fokozott ellenőrzéseink során összesen 51 db. elektromos roller közterületről történő eltávolítását hajtottuk végre és kezdeményeztük közigazgatósági hatósági eljárás megindítását.

 

4.)    2022. április 08. napján a Hársfa utca 42 számnál található, korábban ismeretlen személy által a feltalálási helyéről gépjárművel kidöntött 2 db. közlekedési jelzőtábla oszlopainak csonkjait munkatársaink sarokcsiszolóval eltávolították és ezzel a balesetveszélyes állapotot megszüntették.

 

5.)    2022. április 20. napján a gépkocsizó járőrszolgálat társszervünk bejelentése alapján ellenőrzést kezdeményezett a Kertész utca 25. szám előtt egy forgalmi rendszám nélkül várakozó gépjármű vonatkozásában. A helyszíni adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy a gépjármű tulajdonosa a parkolóhelyre történő beállást követően a várakozási díj fizetésikötelezettség teljesítésének elkerülése miatt a forgalmi rendszámokat rendszeresen eltávolítja a gépjárműről, majd induláskor azokat visszaszereli.

A cselekmény a Btk. 347. §. (1.) bekezdésbe ütköző egyedi azonosítójellel visszaélés bűncselekmény megállapítására alkalmas, ezért a bevonásával a közterület- felügyelők eredményes intézkedést kezdeményeztek.

 

6.)    2022. április 25. napján az éjszakai órákban lakossági bejelentés alapján a közterület- felügyelők a Király utca – Rózsa utca kereszteződésében a lakók nyugalmát zavaró két személlyel szemben kezdeményeztek intézkedést. Ennek során megállapították, hogy az egyik személy ellen érvényes elfogatási parancs van érvényben, ezért értesítették a rendőrséget. A BRFK. VII. Kerületi Rendőrkapitányság helyszínre érkező járőrei a személyt előállították a rendőri szervhez.

 

7.)    2022. április 27. napján a délelőtti órákban a gépkocsizó járőri szolgálat lakossági bejelentés alapján észlelte, hogy a NAV Csengeri utcai gépjármű bejáratánál egy forgalmi rendszám nélküli, rossz műszaki állapotban lévő személygépkocsi a közlekedést akadályozó módon várakozik.

A közterület- felügyelők a helyszíni ellenőrzés során megállapították, hogy a gépjármű közúti közlekedésre alkalmatlan állapotú.

A Műveleti Központ koordinálásával a BRFK: VII. Kerületi rendőrkapitányság járőreivel együttműködve munkatársaink a gépjárműhöz visszaérkező személyeket ellenőrzés alá vonták. Ennek során megállapítást nyert, hogy a gépjármű vezetője eltiltás hatálya alatt vezetett, illetve ellene fogolyszökés miatt érvényes körözés volt hatályban, továbbá a gépjármű átvizsgálása során közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket, illetve kábítószer fogyasztáshoz alkalmas eszközöket találtak az intézkedő rendőrök.

A fenti okok miatt négy fő előállítását hajtották végre a kerületi kapitányság járőrei munkatársaink közreműködésével.

 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy Igazgatóságunk Műveleti Központjában szolgálatot teljesítő munkatársaink a kerületbe telepített 137 db. térfigyelő kamera alkalmazásával segítik a közterület- felügyelők és a rendőrök munkáját.

Április hónapban 85 esetben közlekedési, 24 esetben közterületi alkoholfogyasztással és köztisztasági szabálysértésre utaló, valamint 6 esetben sürgős segítségnyújtásra vonatkozó jelzéssel segítették kollégáink a közterületi szolgálatot ellátó munkatársaik tevékenységét.

 

Továbbra is várjuk Erzsébetváros közrendje és köztisztasága érdekében tett bejelentéseiket a  0-24 órában működő +36 1 461- 9040 ügyeleti telefonszámunkon, vagy a [email protected] hu e-mail címen.

 

                                                                                  Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága