ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága
  • 2022. február. 04. péntek
  • 0

Szabálysértésekkel, szabályszegésekkel kapcsolatos intézkedések

title image


Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

1076 Budapest, Százház u. 10.-18.

Tel.:06-1-461-9040 e-mail: [email protected]

 

 

  2022. január 01. – 2022. január 31. közötti időszak:

 

Szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedés 

530 eset

Szabályszegésekkel kapcsolatos intézkedés 

399 eset

Vendáglátó egységek ellenőrzése

26 eset

Vendéglátó egységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése

10 eset

Kerékbilincs alkalmazása 

450 eset

 Lakossági bejelentések        

70 eset

Lakossági bejelentés miatt történt intézkedés

70 eset

Üzemképtelen személygépjárművekkel kapcsolatos intézkedés

7 eset

        


Egyéb események:

1.)    Az önkormányzati vagyon védelme és a lakóskörnyezetben élők biztonságának biztosítása érdekében 2022. 01. 05. napján a gépkocsizó járőrszolgálat a rendőrséggel együttműködve megszüntette a Király utca 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban tartózkodó önkényes lakásfoglalók jogsértő cselekményét.  


2.)    2022. január 18. napján lakossági bejelentés alapján Klauzál utca 17. számnál a közterület- felügyelők a szél által a járdára kidőlt kerítést helyreállították, ezzel megszüntették a gyalogos közlekedést veszélyeztető helyzetet. 

3.)    2022. január 18. napján az éjszakai órákban a Bethlen Gábor utcában a közterület- felügyelők közreműködtek a Rendőrséggel három fő elfogásában, akik megalapozottan gyanúsíthatók voltak 3 db. személygépkocsi megrongálásával.

4.)    2022. 01. 19. napján egy gépjármű tulajdonos bejelentette, hogy nem találja a korábban parkolóban elhelyezett gépjárművét. A közterület- felügyelők keresése rövid időn belül eredményre vezetett és értesítésünk után a bejelentő használatba tudta venni gépkocsiját. 

5.)    2022. január 19. napján a délutáni órákban a közterület- felügyelők intézkedést kezdeményeztek a Madách téren szabálytalanul áthajtó gépjármű vezetőjével szemben, aki vitatta a helyszíni intézkedés jogszerűségét. Ezt követően kivonta magát az intézkedés alól, visszaült járművébe, azzal elindulva nekiütközött a közterület- felügyelőknek, akik a cselekmény következtében 8 belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Az ismeretlen személyazonosságú gépjárművezető ellen a Rendőrség hivatalos személy elleni erőszak és más jogsértő cselekmények miatt büntetőeljárást kezdeményezett.

6.)    2022. január 21. napján a Dohány utcában a közterület- felügyelők intézkedés alá vontak egy gépjárművezetőt, aki a figyelmen kívül hagyta a „Behajtani tilos” közúti jelzőtábla tiltását. A gépjármű vezetője vitatta a szabályszegés elkövetését, majd az intézkedés közben gépjárművével elhagyta a helyszínt, ezért vele szemben közigazgatási hatósági eljárást kezdeményeztünk.

7.)    2022. január 22. napján a közterület- felügyelők a Dohány utcában ellenőrzést alá vontak egy forgalmi rendszám nélkül közlekedő gépjárművet. Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a gépjármű forgalmi rendszámát bevonták, a gépjármű vezetője a tulajdonjogot nem tudta igazolni, valamint a gépjárművezetéstől eltiltották. Az intézkedésbe bevont rendőrjárőr a gépjármű vezetőjét és utasát bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt előállították, Igazgatóságunk továbbá a megállapított egyéb jogsértések miatt kezdeményez ellene szabálysértési eljárást. 

8.)    2022. január 24. napján Igazgatóságunk kezdeményezte a 2022. január 20. napján KRESZ szabálysértés elkövetése miatt kerékbilinccsel rögzített gépjármű elszállítását, mivel annak tulajdonosa a rögzítő eszköz eltávolítását nem kezdeményezte 48 óra elteltével.

Az intézkedés megkezdésekor megállapítást nyert, hogy a kerékbilincs felhelyezésekor a gépjárművön lévő forgalmi rendszámot a helyéről eltávolították, továbbá a rendszám egy más típusú, színű gépjárműre lett kiadva a nyilvántartási adatok szerint.

A helyszíni intézkedést a Rendőrség bevonásával folytattuk, amelynek eredményeképpen a gépkocsi a rendőrhatóság lefoglalta, a helyszínről elszállította. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a gépjármű alvázszámát eltávolították, származása tisztázatlan, továbbá a gépjárművet használók a VIII. kerületben gépjárműfeltöréseket hajtottak végre. A Rendőrhatóság egyedi azonosítójellel visszaélés, lopás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményezett.

Igazgatóságunk Műveleti Központjában szolgálatot teljesítő munkatársaink a kerületbe telepített 137 db. térfigyelő kamera folyamatos figyelésével segítik a közterület- felügyelők és a rendőrök munkáját. Január hónapban 54 esetben közlekedési, 20 esetben közterületi alkoholfogyasztással és köztisztasági szabálysértésre utaló, valamint 5 esetben sürgős segítségnyújtásra vonatkozó jelzéssel segítették kollégáink a közterületi szolgálatot ellátó munkatársaik tevékenységét.

 

Továbbra is várjuk Erzsébetváros közrendje és köztisztasága érdekében tett bejelentéseiket a   0-24 órában működő +36 1 461- 9040 ügyeleti telefonszámunkon, vagy a [email protected] e-mail címen.           

 

                                                                                  Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága