ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Idegenforgalmi Adó
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Települési arculati kézikönyv
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó adatbejelentés
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás
Humánszolgáltató Iroda

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Buják Attila
  • 2022. november. 24. csütörtök
  • 0

Pert nyertünk a Király utcai ingatlanügyben

Előljáróban lássuk a végeredményt: a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú döntése kimondta, hogy a kerület korábbi vezetésének a Király utca 25., 27. és 29. számú házakra és a mellettük lévő telekre vonatkozó szerződése semmis.
title image

Pert nyertünk a Király utcai ingatlanügyben

Előljáróban lássuk a végeredményt: a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú döntése kimondta, hogy a kerület korábbi vezetésének a Király utca 25., 27. és 29. számú házakra és a mellettük lévő telekre vonatkozó szerződése  semmis. Erzsébetváros továbbra is tulajdonosa az épülettömbnek, az önkormányzatnak nem kell csőddel fenyegető horribilis kötbért fizetnie. Az ingatlancsoportra pályázó két céget, a Sunbelt Property és a Sunbelt Garden Kft.-t ötvenmilliós perköltség terheli, a végrehajtó által eddig leemelt kötbér (417 millió) az önkormányzatot illeti.      

A történet 2003-ig nyúlik vissza. Erzsébetváros akkori önkormányzata úgy látta, ideje lenne a leromlott Király utcai ingatlancsoporttól szabadulni. A három ház, és a mellettük lévő játszótéri telek már akkor többmilliárdot ért. Így bukkant fel Erzsébetváros életénem az ingatlanokra pályázó két cég, velük kötött a kerület afféle feltételes szerződét, majd öt évig pihent az ügy. 2008-ban az önkormányzat elállt szándékától. Tizenegy évig nem történt semmi. Az ügylet csöndben el is aludt volna, ha a Vattamány féle önkormányzat 2019 nyarán úgy nem dönt, hogy a 2003-ban kötött szerződést felújítja, a Király utcai házakat viharos gyorsasággal – és feltűnően olcsón – eladja.  

A szerződéskötés körülményeinek furcsasága már akkor meglepő volt. A kontraktust a vevő által foglalkoztatott ügyvédi iroda szerkesztette, az önkormányzat munkatársai a feltételeket nem ismerték. Az akkori képviselőtestületnek a tervezet megismerésére a döntés előtt pár órája volt. Az új szerződés a vevőt elképesztően előnyös helyzetbe hozta. Az önkormányzatot horribilis kötbér terhelte volna, ha sérül a szerződés bármelyik pontja. Ez olyan kártyát adott a vevő kezébe, amelyet azonnal ki is játszott. Ma már nehezen felderíthető, mi motiválta az akkori önkormányzatot. A szerződés minden pontján átsüt, hogy ha esik, ha fúj, az ügyletet a lehető legrövidebb időn belül le kell bonyolítani.

Márpedig esett is, fújt is, közeledtek az önkormányzati választások. Az önkormányzat olyan szoros határidőket szabott a tranzakcióra, hogy a szükséges adminisztratív lépéseket képtelenség volt őszig megtenni. Szinte azonnal ketyegett a kötbér, miközben a kerület vezetésében váltás történt. A távozó önkormányzati vezetés a szerződésre nem lehetett túl büszke, mert az átadás átvételkor buzgón eltitkolta. A szerződés nem szerepelt az átadott dokumentumok között. Az esetleges kötbérre pénzügyi fedezet nem volt. Az új vezetés úgy lépett hivatalba, hogy tudtán kívül nyakig ült a fenyegető kötbértengerben.

A ténnyel akkor szembesültek, mikor az összeg megközelítette a 2,6 milliárdos vételárat. Balszerencsés esetben előfordulhatott volna, hogy a vevő ingyen jut hatalmas ingatlanvagyonhoz. A helyzet 2020 októberében kezdett élesedni. A végrehajtó cég több mint 417 milliót emelt le az önkormányzat számlájáról. A két ingatlancég nemhogy tulajdonosnak deklarálta magát, 2020 szeptemberében azt is jelezte, az önkormányzat 9.7 milliárdnyi kötbérrel tartozik. A követelés Erzsébetvárost totális csődbe vitte volna. Novemberben a kerület vezetése is akcióba lépett, megtette feljelentését a Nemzeti Nyomozóirodánál, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt.

A nyomozást a nyomozóiroda befogadta, majd elállt tőle. Az önkormányzat az  egyetlen lehetséges megoldást választotta: pert indított, a szerződés semmissé nyilvánítását kérve. Az önkormányzat elleni végrehajtási eljárást a Fővárosi Törvényszék a per lezárultáig felfüggesztette. Időközben a kormányzat is beletenyerelt az ügybe. Mivel az ingatlanok között műemléképület is szerepelt, amely védelmet élvez, az eladás jóváhagyásához a Miniszterelnökség, konkrétan Gulyás Gergely ellenjegyzését is meg kellett szerezni. Első körben, 2019 őszén Gulyás a jóváhagyást megtagadta. Ki lát bele a lapokba, miért próbálkozik valaki ugyanazzal a kéréssel másodszor, ugyanannál a hivatalnál. Márpedig ez történt. Második menetben 2021 augusztusában Gulyás a hozzájárulást rekordgyorsasággal, négy munkanap alatt megadta. Így jutottunk a bíróság kapujáig. Első fokon a Fővárosi Törvényszék a felperes keresetét és az alperes viszont keresetét egyaránt elutasította. Másodfokon november 2-án a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú döntést megváltoztatva megállapította a 2019-es eladási szerződés semmisségét. Az indoklás szerint, mivel a nemzeti vagyonról van szó, szükséges lett volna a versenyeztetés. A szerződés kezdettől törvénysértő volt.

Eddig jutottunk. Az utcán állunk, szitáló téli esőben, alkalmi sajtótájékoztató. A háttérben a kiürült Király utcai házak. „A Fideszes önkormányzatok tízéves történetének legsúlyosabb ingatlanpanamája zajlott Erzsébetvárosban.”, mondja Niedermüller Péter polgármester. „Ezt sikerült megakadályozni, a házakat a közösségnek megmenteni.” A megkönnyebbülés persze indokolt.

A több már – szerintünk – az ügyészségre tartozik.