ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. január. 11. hétfő
  • 2

Nyílt levélben reagáltak Erzsébetváros polgármestere és alpolgármesterei a Fidesz helyi szervezetének kiadványára

Nyílt levélben reagáltak Erzsébetváros polgármestere és alpolgármesterei a Fidesz helyi szervezetének kiadványára.
title image

Nyílt levélben reagáltak Erzsébetváros polgármestere és alpolgármesterei a Fidesz helyi szervezetének kiadványára

Tisztelt Bajkai István, Benedek Zsolt, Vattamány Zsolt, Veres Zoltán Képviselő urak!

Önök röviddel karácsony előtt megjelentették az „Erzsébetváros Ma” c. kiadványukat. Ez az újság – nyilván a keresztényi szeretet jegyében – tele van durva hazugságokkal, gyalázkodásokkal, gyűlölködéssel. Olyan emberek lapja ez, akik nem tudnak és nem is akarnak vitatkozni politikai ellenfeleikkel. Olyan emberek lapja ez, akik érvek helyett csak gyalázni tudják azokat, akik Önöktől eltérő politikai nézeteket képviselnek. Olyan emberek lapja ez, akik semmit nem értenek a demokráciából, s önző politikai okokból hajlandók és képesek mások emberi méltóságába gázolni.

Mi egy másik Magyarországot képviselünk és büszkék vagyunk erre. Nyitott, befogadó, európai országot akarunk, ahol mindenki otthon érezheti magát; ahol válsághelyzetben a kormány segíti, és nem ellehetetleníti az önkormányzatokat. Mi nem fogunk Önökkel versengeni az ellenségeskedésben, a gyűlölködésben, a kirekesztésben. A demokráciában természetesnek tartjuk a politikai különbségeket és vitákat. Önökkel is szívesen megvitatnánk kerületünk jövőjét, a tervezett fejlesztéseket, a szociális gondoskodás alapelveit, a járvánnyal szembeni védekezés, vagy éppen az egészségügyi ellátás fejlesztésének legfontosabb lépéseit, és számos más fontos, közös ügyet. Csak éppen Önök erre nem hajlandók. Mert Önöknek nem Erzsébetváros, nem az itt élő emberek számítanak, hanem csupán saját korlátlan hatalmuk. Ahogy a kormányzásuk alatti 9 év során, most sem tesznek semmit, csak fokozzák a megosztottságot, az ellenségeskedést.

Ha ugyanis ez nem így lenne, akkor bizonyára latba vetnék befolyásukat a kormánynál, párttársaiknál, s igyekeznének pénzt, beruházókat, fejlesztéseket hozni a kerületbe, a kerületnek. Akkor nem otromba ostobaságokkal vádolnák a mostani önkormányzatot, hanem igyekeznének megakadályozni a kormányzati elvonásokat és hozzájárulni az elvett bevételek pótlásához. Akkor nem hazudoznának, hanem segítenének rendbe hozni azokat a gyanús ügyeket, amelyek következményei a ma napi sújtják az önkormányzatot, az itt élő embereket. Akkor felelősséget vállalnának a 2010 és 2019 közötti zűrös ügyleteikért, a bűnös felelőtlenséggel megkötött szerződésekért, az ingatlanvagyon egy részének elkótyavetyéléséért.

De Önök nem ezt teszik. Önök továbbra sem akarnak építeni, inkább folytatják a rombolást. Mi másik úton járunk. Azért dolgozunk, hogy Erzsébetváros Budapest kulturális központja, modern városi műhely legyen, az innováció, a kreativitás, a kultúra, és a művészet otthona. Azért dolgozunk, hogy az emberek békében tudjanak itt élni bőrszínüktől, vallásuktól, szexuális identitásuktól, politikai nézeteiktől függetlenül. És ebben a szándékunkban semmi és senki nem tud minket meggátolni. Önök sem. És az „Erzsébetváros Ma” sem, amely mindazt példázza, amit megvetünk, s ami eltávolít bennünket saját nemzeti kultúránktól és Európa közösségétől.

Niedermüller Péter polgármester

Borbélyné Bárdi Zsuzsanna, Ujvári-Kövér Mónika, Dr. Kispál Tibor, Szücs Balázs alpolgármesterek