ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Sári Judit
  • 2022. június. 15. szerda
  • 0

Nyári szünet, avagy a szülői kihívások ellenszere a napközis tábor

A kerületben 2 heti ciklusokban iskolai szervezésű, önkormányzati finanszírozású napközis táborokba várja a kerületi Humánszolgáltató az iskolásokat, június 27-tól augusztus 19-éig. Ezekben a táborokban csak azt az étkezési térítési díjat kell kifizetni, amit tanév közben is fizetnek a szülők az iskolákban.
title image
Nyári szünet, avagy a szülői kihívások ellenszere a napközis tábor:

szabadulószoba, múzeum, játszóház, csúzdapark, és…

Erzsébetvárosban több ezer általános és középiskolás gyerek teszi el az iskolatáskát június 15-én délután, és legtöbben maximum a tanévzáró napján néznek vissza a suliba a nyáron, amikor átveszik a bizonyítványokat. A kerületi iskolák között hagyományos, 8 évfolyamos általános iskolát csak elvétve találunk már, a legtöbb intézmény a középfokú oktatás keretein belül, vagy belül is várja a tanulókat. És ez azért is aktuális téma, mert jelenleg nem csak a nyári szünet első napjának örülünk, sok diák most búcsúzik az általános iskolától is, és van, akikkel együtt izgulhatunk az éppen zajló szóbeli érettségik miatt.

Erzsébetváros iskolaváros, gimnáziumok, szakiskolák, zenei- és művészeti, nyelvi képzést biztosító intézmények, köztük országosan elismert iskolák tucatja vizsgáztatja, majd ereszti a nagybetűs élet, az egyetem vagy a munka világa felé érett diákjait a napokban. Ők már fiatal felnőttek, az önállósodás kezdetén, de mi lesz azokkal az iskolásokkal, akikre még felügyelni kell?

 

A szülőknek kész kihívás a vakáció

Mit lehet tenni? Sakkozzunk kicsit a lehetőségekkel. Szülői felügyelet? A dolgozó szülőknek nincs ennyi szabadsága, és a munkahelyek sem nagyon tolerálnák, ha a harmadlétszám munkavállalójuk eltűnne 2,5 hónapra. Nagyiprojekt? Ma már a nagyszülők jelentős része dolgozik, és pont úgy nincs 2,5 hónap szabadságuk, mint a szülőknek. Különféle nyári táborok? A legtöbb családnál a pénztárca szabja a határokat, és egy ottalvós tábor ára igencsak borsos (lehet). A nappali felügyeletet biztosító táborok ára az internetes oldalak adatai alapján olyan 20-25 ezer forintnál kezdődik /hét, azonban a napi étkezést a legtöbb helyen még ehhez számolják hozzá.  Az ottalvós táborok ára a bérből és fizetésből élő számára egy szem felügyeletet igénylő gyermek mellett sem finanszírozható könnyedén, és akkor is csak egy hétről beszéltünk. Bébiszitter? Amerikában teljesen szokványos dolog, hogy egy középiskolás lány vagy egy idősebb nő, esetenként már fiú/férfi is, gyerekfelügyeletet vállal, ám ezt két okból nem nagyon lehet megvalósítani itthon. Egyik oka az óradíj, ami összességében az átlagfizetéshez képest horribilis összeg lehet a hónap végére, a másik, hogy nem sok olyan 10 évest tudunk manapság elképzelni, aki ne tiltakozna élénken a dadus ellen. Szülői összefogás? Ez egy megfontolandó lehetőség, Erzsébetvárosban néhány évvel ezelőtt megismerhettek olyan helyi példát az itt élők, ahol egy osztályba járó gyerekek szülei osztozkodtak 4 kisiskolás 1-1 heti ellátásán, felügyeletén, így egy hét szabadság 3 hét megoldást jelentett. Kulcs a nyakba? A legrosszabb megoldás ez a lehetőség, hiszen egy alsó tagozatos gyermeknek a veszélyérzete még messze nem elégséges, ajtót nyithat bárkinek, elcsavaroghat bárhova, és biztos, hogy nem könyvet fog olvasni egész nap a bezárt lakásban a reggeli szendvicsét majszolva.

És akkor a napközis táborról

A napközis tábornak már a gondolata is rossz szájízt okoz a legtöbb szülőnek, hiszen a „30 gyerek egy teremben unatkozik” kép mindenkiben élénken él. Pedig a világ nagyot fordult az elmúlt 15-20 év alatt, a napközis táborok már nem csak szimplán gyermekmegőrzők. A kerületben 2 heti ciklusokban iskolai szervezésű, önkormányzati finanszírozású napközis táborokba várja a kerületi Humánszolgáltató az iskolásokat, június 27-tól augusztus 19-éig.  Ezekben a táborokban csak azt az étkezési térítési díjat kell kifizetni, amit tanév közben is fizetnek a szülők az iskolákban.

A jelentkezés részletei a Humánszolgáltató honlapján érhetőek el, az alábbi linken. 


Milyen táborok lesznek?

Szabadulószoba, múzeum, játszóház, csúzdapark, és… Nem vicceltünk, amikor azt írtuk, hogy ezek a napközis táborok már nem azok a napközis táborok. Az Alsóerdősori iskola kínálatában, ahol az első két hét táborai lesznek, a Gellérthegyi csúzdapark, a rendőrségi nap, a Millenáris park kiállítása, a Természettudományi Múzeum, az állatkerti látogatás ugyanúgy helyet kapnak, mint a kreatív sarok és a sportfoglalkozások. A 3. és 4. turnus a Kéttannyelvű Dob utcai intézményében lesz, akik ide jelentkeznek, mehetnek solymász bemutatóra a Városligetbe, gyerekeknek való szabadulószobába, ellátogathatnak a Bélyegmúzeumba is, kézműveskedhetnek és kipróbálhatják a fazekas korongozást. A következő két turnus ugyancsak ebben az intézményben, ám a Kertész utcai iskolában lesz. Itt közös mozizás, akadályverseny, Tarzan park – élménypark látogatás, rendőrségi nap a közlekedésbiztonságról, Elevenpark játszóház és az elmaradhatatlan vetélkedők várják a gyerekeket. Az augusztusi, utolsó két turnus a Baross általános iskolában lesz, és bizonyos, hogy az örökmozgó, sportszerető gyerekek számára különleges élmény lesz a sok sportfoglalkozás, a sor és váltóversenyek, de azok a gyerekek is megtalálhatják a kedvenc programot, akik inkább a kreativitás, a kézműves tevékenység iránt érdeklődnek. Mind a két héten lesz mozilátogatás, és közös kirándulás a Városligetbe.

 

A fentiekből kiderül, hogy a gyerekek nem feltétlenül a saját iskolájukba mennek a napközis táborba, talán nem is a legjobb barátjuk társaságában, de hogy olyan élményekben lehet részük, amiről utána napokig lehet mesélni, az bizonyos.

És, hogy ne vesszenek el az élmények, a gyerekekhez is fordulunk! Kérjük, írjátok meg nekünk, hogy mit láttatok, hol voltatok, mi tetszett a legjobban, ha tudtok, küldjetek be fényképet is. 

E-mail cím: [email protected]