ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Sándor Zsuzsa
  • 2022. április. 07. csütörtök
  • 0

Most kell emberségből példát mutatni

Szása – azt kéri, nevezzük így – feltűnő jelenség a BOK-csarnokban. Nemcsak azért mert a Migration Aid láthatósági mellényét hordja. Legalább egy fejjel kimagaslik a tömegből, így őt találják meg elsőként az ukrán menekültek.
title image

Most kell emberségből példát mutatni

Szása – azt kéri, nevezzük így – feltűnő jelenség a BOK-csarnokban. Nemcsak azért mert a Migration Aid láthatósági mellényét hordja. Legalább egy fejjel kimagaslik a tömegből, így őt találják meg elsőként az ukrán menekültek.

Egy fáradt arcú fiatalasszony lép oda hozzá, ukránul magyarázza: három napja úton vannak, s a családjával mennének tovább Berlinbe. De nincs pénzük. Noha a menekülteknek egész Európában ingyenes vonatokat biztosítanak, a helyjegyet nekik is meg kell venni. Sokan azonban üres zsebbel érkeznek meg Budapestre. Az életüket meg tudták menteni, de  mindenük odaveszett. Szása elkíséri az asszonyt a nemzetközi jegypénztárhoz, és a család összes tagjának megveszi a helyjegyeket.

Amikor megtudja, hogy az Erzsébetvárosi újságtól jöttem, felcsillan a szeme.

-          Én is Erzsébetvárosban lakom, és nagyon szeretem az újságot. Meg az egész kerületet: bejárható, álátható és tök jól fejlődik!

Meséli, harminc éve a szüleivel jöttek át Kárpátaljáról. Nem politikai okokból hagyták el a hazájukat: ott rosszabb volt élni, itt jobb. Ott minden esett szét, itt még reméltek jövőt. Szása Budapesten járt iskolába, majd egyetemre, megtanult tökéletesen magyarul, s ma már rendezvényszervezőként dolgozik.

Amikor kitört az ukrán-orosz háború s özönleni kezdtek ide is a menekültek, rögtön kiment a Keleti pályaudvarra. A Migration Aid aktivistával találkozott először, s kiderült, hogy szükségük lenne orosz tolmácsokra. Szása felajánlotta a segítségét, s azóta munka után délután, hétvégeken, amikor csak teheti, jön segíteni.

Saját zsebből fizette a helyjegyeket a vonattal tovább utazó menekülteknek. Ausztriába három euró a helyjegy, Németországba öt, egy nagycsaládnak ez már komoly kiadás. Közben Szása a Budapest Bike Maffia önkéntes munkatársa is lett, és a bringás aktivisták átvállalták a helyjegyek költségeit.

A tolmácsoláson kívül is rengeteg mindent csinál Szása. Önkéntes fuvarozót hív, ha kell, vagy szállást szervez azoknak, akik maradni akarnak Magyarországon. A Migration Aid-nek a Madridi úton van szállása, de a VII. kerületben is akadnak, akik ingyen befogadnak menekülteket. Például azok, akik korábban Airbnb lakásokat adtak ki.

Szása úgy gondolja: ha lehetősége van segíteni, kötelessége tenni valamit. Nem érzi ezt áldozatnak. S hogy miért fontos az önkéntes munka?

Hamis az a kép, hogy a magyarok nem szolidárisak. Mi, önkéntesek, a cselekedeteinkkel szeretnénk másokat is arra ösztönözni, hogy cselekedjenek. Egyikünk sem tudhatja, mit lesz velünk, mikor kerülünk olyan helyzetbe, hogy másokra szorulunk. Megszoktuk, hogy kényelmesen életünk, van mit ennünk, innunk, otthonunk is van. Azok, akik most menekülni kényszerülnek, pár nappal ezelőtt még szintén nyugodtan éltek, és elképzelni sem tudták, hogy egy pillanat alatt minden összeomolhat. Hogy nem lesz vizük, kenyerük, és bolt sem lesz. Hogy hajléktalanná válnak, és egy szál bőrönddel kell nekivágniuk a vakvilágnak. Ezeknek az embereknek most van szükségük segítségre, nekünk pedig most kell emberségből példát mutatni.