ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Barát József
  • 2022. március. 25. péntek
  • 0

Minden szavazatnak tétje van

Budapesten kétharmaddal győzhet az ellenzék – állítja Lengyel László politológus, a Pénzügykutató Zrt. elnöke. Az elemző elkötelezett híve az ellenzéki városok, városrészek összefogásának. Már a 2019-es választások után javasolta a Szabad Városok Szövetségének létrehozását.
title image

Minden szavazatnak tétje van

Budapesten kétharmaddal győzhet az ellenzék – állítja Lengyel László politológus, a Pénzügykutató Zrt. elnöke. Az elemző elkötelezett híve az ellenzéki városok, városrészek összefogásának. Már a 2019-es választások után javasolta a Szabad Városok Szövetségének létrehozását.

Van-e tétje annak, hogy Erzsébetváros hogyan szavaz?

– Most minden szavazatnak tétje van. Ezen a választáson a kormányellenzék valamennyi fővárosi választókerületben esélyes, még ott is, ahol hagyományosan a jobboldal volt erősebb. Érdemes viszont arra emlékeztetni, hogy a listás választásnak is fontos következményei lesznek. Budapesten ugyanis akár kétharmaddal győzhet az ellenzék. A főváros kisugárzása pedig óriási az egész országra. Még az esetleges Fidesz-győzelem esetén is megnehezítené a kormányzást, ha Budapest kétharmaddal szavazna az ellenzékre. A város így önálló életet élő metropolis lehet.

Az ellenzéki többségről van már tapasztalatunk, ha csak egyes városokra vonatkozik, kiderült: az önálló élet azért nem olyan vidám.

– A főváros vezetése még nem használt ki minden lehetőséget, amit a 2019-es önkormányzati választások eredménye kínált. Az ellenzéki kerületek együttműködése is akadozott. Nem tudtak egy hangon megszólalni, ezért lehetséges, hogy a kerületeket és vezetőiket a Fidesz egyenként próbálja levadászni, olyan ügyekkel, amelyek nagy részét ráadásul örökölték. Maradtak olyan adósságok, amelyeket az április 3-i választás eredménye alapján lehetne valóra váltani. 

„Budapesten akár kétharmaddal győzhet az ellenzék”

 

A mostani választás tehát újabb alkalom a budapesti érdekek érvényesítésére és a kerületek együttműködésének erősítésére? 

– Szerintem igen. Ráadásul most különleges helyzet van: korábbi politikájával szakítva az Európai Unió újjáépítési alapot hozott létre, amelyet meghatározott hosszú távú célokra kell fordítani.  Például a város zöldítésére, amibe persze beletartozik a házak szigetelésétől kezdve a tömegközlekedésig sok minden – nem csak a nagykörúti kerékpáros sáv. Kiemelt téma a digitalizálás és az egészségügyi ellátás javítása is – most, a járvány végéhez közeledve. A támogatást végre nem kötik a régió fejlettségi szintjéhez, amiért a főváros eddig nem pályázhatott a források többségére. Ha tehát a kerületek tudnak jó közös terveket készíteni, akkor együtt elnyerhetnek olyan összegeket, amelyeket a jelenlegi hatalomnak nem adtak oda. Odaadhatnak viszont egy új kormánynak.

„az EU-támogatást végre nem kötik a régió fejlettségi szintjéhez,

amiért a főváros eddig nem pályázhatott”

 

Lehetőség nyílt arra is, hogy akár városok, önkormányzatok is pályázzanak.

– Budapest fejlesztése egészen új helyzetbe kerülhet, ha a kerületek közösen ki tudnak dolgozni egységes és átfogó terveket, például a zöldítésre. Minthogy ilyen-olyan okokból ez a város a legnagyobb szennyező, nagyot léphet előre, ha az érdekelt önkormányzatok jó terveket tudnak letenni: az agglomeráció fejlesztésével, elővárosi vasutakkal, az úthálózat fejlesztésével, körgyűrű- bezárással, aluljárókkal, felüljárókkal. Most mindebbe végre európai pénzt lehetne beletenni. Ez is múlik a szavazatokon. Ez a város kiugorhatna, például azzal, hogy digi-talizálja a működését. Ilyen célokra nyilván mozgósítani lehetne igazi magánbefektetőket is, nem a csak a klientúrát. Most fontos, valódi közösségi célokra lehetne ingyenpénzt szerezni és nem arra, amire eddig ment. Atlétikai stadionra, gigauszodára, labdarúgó-pályákra.    

Mit gondol, Erzsébetvárosnak van-e önálló arculata, kisugárzása?

– Persze. Ennek része az is, hogy nemcsak Közép-Európában, de az egész kontinensen egyedülálló jelenség a budapesti zsidónegyed. Két hete voltam az újjáépített Rumbach utcai zsinagógában. Gyönyörűen rendbe hozták, ez Budapest egyik igazi építészeti kincse. De szomorúsággal tölt el, hogy maga a zsidónegyed még mindig milyen lepusztult. A házak többsége felújítatlan, omló vakolatú házak mellett sétálnak az Izraelből, Amerikából, Európából és általában az egész világból ideözönlő turisták. A főváros és az ország egyik turisztikai központjáról van szó, nagy szükség lenne az alapos felújításra. 

„az egész kontinensen egyedülálló jelenség a budapesti zsidónegyed”

 

Ez persze országos adósság, aminek a törlesztése nem várható el a társasházak lakóitól, de a kerületi önkormányzatoktól sem.

– Ez így van. Ha valaki bemegy Prágában a miénknél sokkal kisebb zsidónegyedbe, láthatja: ott mindent rendbe hoztak. Az idegenforgalom végre itthon is eljutott odáig, hogy az alapvető látnivalókhoz irányjelző táblák vezetnek, de itt szinte minden házat el lehetne látni emléktáblákkal, botlókövek kellenének. Erzsébetvárosnak olyan emlékhelynek kellene lennie, ahol az élettel teli zsidónegyed az emlékezet méltó hordozója. Ennek kialakítását azonban nem lehet a kerülettől elvárni.

 

Gettó, 1944

 

Lengyel Lászlót egy olyan családi emlék fűzi a gettóhoz, amelyről felnőtt korában hallott először, a most száz éve született Göncz Árpádtól. A politológus édesanyjának egyetemi évfolyamtársai közül a fasizmus tobzódásának időszakában többen a gettóba kényszerültek, ő pedig keresztény úrilányként 1944 novemberében élelmiszert vitt be nekik, sőt még az iratait is szétosztotta közöttük. Így később, amikor férjhez ment, 14 helyről kellett begyűjtenie a papírjait. Egyik diáktársa volt Göncz Árpád barátnője, Sós Júlia, Sós Aladár filozófus lánya. Neki az utolsó dokumentum, a diákigazolvány jutott, hogy azzal meneküljön ki. Lengyel édesanyja azt mondta, a kapuőrség alighanem át fogja engedni, hiszen ő azzal jött be. Sós Juci kijutott, és barátai egész életében Ágikának szólították, hiszen egyetlen érvényes papírja Kovács Ágnes névre szólt.

Évtizedek múlva egy Sós Aladár-emlékülésen Göncz Árpád arról kérdezte a politológust: te mondd, hogy merte megcsinálni az édesanyád, hogy minden papír nélkül jöjjön ki a gettóból? Bent rekedhetett volna. Persze, feltehetően a merészség, a határozottság segített. A gettókalandnak folytatása lett: később Sós Júlia férje segített Lengyel László édesapjának abban, hogy hazatérjen az oroszországi hadifogságból. Így házasodhatott meg, így születhetett meg maga az elbeszélő.

 

Hunnia és Pannonia

 

Interjúnk már elkészült, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az elemzőnek lapzárta után tettünk fel a pótkérdést.

 

Ön szerint hogyan változtatja meg életünket, hogyan befolyásolja a hazai országgyűlési választást Moszkva agressziója?

 

–  Putyinnak sikerült, ami eddig a demokratikus nyugati világ vezetőinek nem, egységet teremtett Amerika és Európa között és Európán belül is. A demokráciák egységét a diktatúrával szemben. Az orosz invázió továbblökte Európát a gazdasági föderalizálódás után a politikai és a katonai egységesülés irányába. Az orosz invázió megmutatta, hogy a nyugati szabad és nyitott életforma mennyivel különb a keleti diktált és zárt életvilággal szemben. Az Orbán-rendszer az erő és az erőszak kultuszára és gyakorlatára épül, paternalizmusra és nepotizmusra, amelynek szélsőséges formája, a Putyin-rendszer háborús bűntetteivel megmutatja, hová lehet eljutni ezen az úton. Ha jól választunk, akkor a magyar életforma inkább fog hasonlítani az európaira, együttműködés, tolerancia és méltányosság jellemzi a szegényekkel, a romákkal szemben, ahol nem üldözik a civileket, nem taszítják magányba és megaláztatásba az időskorúakat, nem gyalázzák a nőket a „genderezéssel”, nincs homofób kampány. Ahol kezünkbe vehetjük sorsunk irányítását.

 

Már a moszkvai agresszió előtt világos volt, hogy a zsákutcás Orbán-rendszer elvesztette a dinamikus erők, a fiatalok, a diplomások, a budapestiek és a nagyvárosiak, végül a nyugati demokráciák támogatását. Ezek az erők a fejlett, versenyképes, erőszakmentes Pannóniát képviselik a fejletlen, versenyképtelen és erőszakra hajló Hunniával, az orbáni nacionalista-populista rendszerrel szemben. Az orosz invázió tizenkét éves Putyin–Orbán patrónus-kliens viszony után következett be. Orbán és csapata egyetlen hét alatt árulta el korábbi patrónusát, és sietett az általa gyalázott Brüsszelbe. Ez megosztja a korábban egységes hatalompárti szavazótábort: most akkor Moszkva-barátnak és Brüsszel-ellenesnek kell lenni a tizenkét év, vagy Brüsszel-barátnak és Moszkva-ellenesnek egy-két hét alapján. Minden nap és bombatámadás, minden halott, minden sebesült és menekült látványa felveti a kérdést a választói gyűléseken: hogyan lehettetek Putyin emberei? Hogyan hirdethettétek, hogy Európa hanyatlik, s ezé a barbár orosz rendszeré a jövő? Most tehát az a kérdés, hogy Pannónia – s benne Erzsébetváros – kisugárzása, a demokrácia és a szabadság vállalása hat-e a választáson az orosz invázió kapcsán Hunniára, vagy Pannónia megint kisebbségben marad.