ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. február. 22. hétfő
  • 4

Megszületett Erzsébetváros 2021. évi költségvetése

Megszületett Erzsébetváros 2021. évi költségvetése.
title image

Megszületett Erzsébetváros 2021. évi költségvetése

Megszületett Erzsébetváros 2021. évi költségvetése.

A múlt héten Erzsébetváros képviselő testülete elfogadta az Önkormányzat idei költségvetését. A koronavírus világjárvány és az azt követő gazdasági válság kihatott a tervezésre is: 2021-es költségvetés rendkívül feszes és beosztó. Bevételeink a vírushelyzet illetve a kormányzati megszorítások miatt jelentősen csökkentek, az erről szóló alpolgármesteri videókat itt tekinthetik meg. A kialakult helyzet ellenére mindent megteszünk azért, hogy ígéreteinket betartva Erzsébetváros fejlődjön, sokszínű, modern, mégis nyugodt kerületté váljon.

 

Nem hanyagoljuk el a köztisztaságot és a zöldítést!

Annak érdekében, hogy az utcák tiszták maradhassanak, új hulladékgyűjtők beszerzésére és kihelyezése 31,4 millió forintot különített el az önkormányzat. Ezeken felül az Erzsébetváros Kft. számos eszközt, takarítógépet szerez be annak érdekében, hogy hatékonyabban tudja takarítani a közterületeket.

A zöldfelületek növelése kiemelt prioritás!

Ennek érdekében elkészült a Klauzál tér megújításának koncepció-terve, amit a napokban társadalmi vitára bocsátunk. Ennek alapján elkészíttetjük a részletes tervet. Ötletpályázatot fogunk ki írni a téren elhelyezendő Gettó Emlékhely kialakítására. Ennek a fedezete benne van a költségvetésben. Szerettük volna még az idén elindítani a kivitelezési munkákat is, de egyelőre kivettük a költségvetésből a tér átfogó megújítására szánt 200 millió Ft-ot. Felkészülünk arra, hogy a Versenyképes Magyarország Operatív Programból tudjunk rá pályázni, illetve ha a vagyonhasznosítási tervünk sikeres lesz, akkor már idén nekivágunk a munkáknak.

Biztonságosabb Erzsébetvárost teremtünk!

A lakók biztonságérzetét növelheti, hogy megújul és bővül a térfigyelő kamerarendszer, amelynek fejlesztésére 92,7 millió forintot szán az önkormányzat költségvetése. Ebből fejlesztjük a műveleti központ jelátviteli rendszerét, lecserélünk 43 analóg térfigyelő kamerát, és számos, elavult digitális kamerát is. A központi költségvetésből rosszul finanszírozott kerületi rendőrkapitányság kasszáját 60 millió forinttal egészítjük ki, amellyel zömében az utcai járőrszolgálatot teljesítő és kiemelkedő teljesítményt nyújtó rendőröket díjazhatja a kerületi rendőrkapitány

Nem feledkezünk meg a járvány és a gazdasági válság miatt megnövekedett szociális segítség iránti igényekről sem.

Erre a célra idén, a tavalyinál majdnem 10 százalékkal többet, összesen 142 millió forintot különítettek el a képviselők.

Rendszeres szociális ellátásra 49 millió forint, eseti pénzbeli juttatásokra 81 millió forintot, eseti gyermekvédelmi ellátásokra 12 millió forintot irányzott elő az önkormányzat.

Idén végre megnyithat a Csányi utca 5. sz. alatt található Zsidó Történeti Tár és közösségi tér utcafrontján a kávézó, amelynek berendezésére 5 millió forintot különített el az önkormányzat.

A közétkeztetés minőségének javítása érdekében az önkormányzat 35 millió forinttal kívánja kompenzálni az élelmiszer-áremelkedést – ezt azonban csak akkor fizeti ki, amennyiben a szállító Szakács Tündér Kft. garanciákat ad arra, hogy ezt a pénzt valóban az élelmiszerekre költi.

Az idei költségvetésnek vannak vesztesei is, vagyis olyan elképzelések, területek, amelyekre idén nem, vagy csak kevesebb pénz jutott. Természetesen, amennyiben változik a költségvetési helyzet, átgondoljuk, mennyit tudunk ezekre a célokra fordítani.

A lerobbant önkormányzati lakások felújítására sajnos kevesebb pénz jut, mint szerettük volna: mindössze 250 millió forint. Mivel az előző kerületvezetés erre lényegében nem költött, így hatalmas elmaradással kell szembesülnünk.

Társasházi pályázatokra is csak a fele jut annak, mint amennyire szükség lenne. Eredetileg 300 millió forintot szántunk erre a célra, de végül 130 millió forintra kellett csökkenteni ezt a tételt. Jelen helyzet miatt egyáltalán nem jut pénz a nyílászáró-pályázatokra.

Szerettük volna felújítani egyik idősotthonunk jelenleg használhatatlanul lerobbant állapotban lévő két szintjét – de erre 2021-ben szinte bizonyosan nem jut pénz, jelenleg nem szerepel a költségvetésben. Hét óvodánkból most csak egyben végzünk nagyobb fejlesztést, a többinél jelenleg ezzel nem tervezünk – de amint szert teszünk bevételre, elsőbbséget élveznek a kisgyermekek.

Igyekeztünk megtakarítani minden önként vállalt feladaton, így szinte alig tudunk pénzt adni civil szervezeteknek, kulturális egyesületeknek. Ami a legjobban fáj: a kerületi óvodásoknak, iskolásoknak gyerekeknek szánt állatkerti belépők támogatására 16 millió forint helyett csak 9 millió forint jut.

Természetesen a továbbiakban is mindent megteszünk azért, hogy Erzsébetváros fejlődni tudjon. Szeretnénk hinni, hogy előbb utóbb látványos eredményeket érünk el és ezzel kivívjuk majd a lakók elismerését is. Azért vagyunk, hogy Önök elégedettek legyenek.