ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. február. 12. péntek
  • 3

Megígértük, válaszolunk az Eröművházzal kapcsolatos kérdésekre

Megígértük, válaszolunk az Eröművházzal kapcsolatos kérdésekre. Összegyűjtöttük a hozzászólásokat, kérdéseket, íme a válaszok:
title image

Megígértük, válaszolunk az Eröművházzal kapcsolatos kérdésekre

Megígértük, válaszolunk a Wesselényi u 17-tel, ismert nevén Eröművházzal kapcsolatos kérdésekre. Összegyűjtöttük a hozzászólásokat, kérdéseket, íme a válaszok:


Lehet több bevétele lenne a kerületnek, ha visszaalakítanák lakóházzá, és az Almássy téri Szabadidőközpontot használnánk kulturális célra. Mert ugye elvileg ez az épület egy lakóház. A másik pedig arra való, amire ezt idáig használták.

Válasz: Sajnos, az elgondolás nem megoldható, de ha találnák módot arra, hogy „visszaalakítsuk” az épületet, az nagyon sokba kerülne és beláthatatlanul hosszú idő alatt térülne meg.
Az Almássy téri Szabadidőközpont magántulajdonba került, miután az egyik előző önkormányzat azt eladta. A mostani vezetés többször próbált a jelenlegi tulajdonossal egyeztetni, de sajnos ezek a tárgyalások nem jártak sikerrel.

Mit csináltak az ellenzéki képviselők 2016 és 2019 között, amikor látták a felújítás színvonalát? Ráborították az asztalt a kivitelezőre, és azokra, akik elfogadták ezt a munkát? Vagy csak most tűnt fel a munka színvonala, amikor háborúznak a Fidesszel?


Válasz: Aki már átesett lakás vagy ház felújításon, építkezésen tapasztalhatta-, hogy sokszor évek múltával derül ki, jó munkát végeztek-e a mesterek. A beázások okozta károk sajnos most kezdenek el látszani. De a kritika elsősorban nem a kivitelezés színvonalát érintette, hanem azt, hogy egész egyszerűen voltak olyan munkák, amik elmaradtak, nem készültek el. Csak néhány ezek közül:
A 3-4 emelet felújítása nem történt meg. A díszterem légkondicionálása sem, holott ez ma már alapkövetelmény. Nem alakították ki a tervezett kávéházat sem, ami egy ilyen közösségi tér számára kiemelten fontos lehet, és amit évekig kértek az előző önkormányzattól.

A másik: ki fog havi 2,5 milliót adni ezért az épületért? Ezt a filmet látva csődülni fognak a bérlők. Főleg, így covid idején, illetve az előttünk álló, több éves gazdasági válságban.
Válasz: A pályázók nem ebből a filmből tájékozódtak, hanem bejárták, felmérték az épületet, ami előtt ajánlatot tettek. Annyit már a döntés előtt elárulhatunk, hogy több pályázó is vállalta a 2.5 milliós havi költséget.

Ausztráliában egy művelődési házban a közösség tagjai a víz és a villanyszámlát fizetik, ha bármilyen közösségi/kulturális célra bérbe akarják venni a köztulajdont. Ezt Erzsébetvárosban eddig a mélyen lenézett kocsmák - tehát magánvállalkozások - biztosították, amit most nem tudom, hogy megengedhetnek-e maguknak. Csak pár ilyen - a kocsmák által biztosított - lehetőség: növénycsere, biopiac, tánctanfolyam, amatőr zenekarnak próbahelyiség, harcművészet, amatőr színház, festő tanfolyam, fazekas tanfolyam, élő könyvtár, ahol hajléktalanok meséltek az életükről, és a mindennapjaikról (ami klasszikus érzékenyítő program), ping-pong terem, helyiség biztosítása civil szerveződéseknek - pl. 10 millió fa, Budapest Kör -, könyvbemutatók, közösségi főzés, stb.
Az önkormányzat most piaci hasznosításra fogja bérbe adni az Eröművházat. Vajon biztosít-e olcsó helyet például a fent felsorolt programoknak? Alpolgármester úr, kíváncsian várom a választ.
Válasz: Az Ön által feltett kérdésre a rövid válaszom, igen! A pályázat kiírásánál pontosan ezek voltak a legfontosabb szempontok. A közösségi tér, mint funkció megtartása, hogy az mindenki számára elérhető legyen, hiszen ezért KÖZÖSSÉGI tér. Az említett magánvállalkozások, kocsmák ebbéli munkáját nagyra értékeljük, hiszen a kerület sokszínűségének, kulturális életének gazdagításához ők is nagyban hozzájárulnak. Ami a pályáztatást illeti, annyit itt elsődlegesen elmondhatok, hogy a jelentkezők közül szinte mindenki figyelembe vette az Ön által felvetett szempontokat. De érdemes figyelemmel kísérni a Facebook oldalunkat pályázattal kapcsolatban a közeljövőben lesz hivatalos tájékoztatás.

Maradhat-e a Heti Tv? Mi igaz abból, hogy elkergetik? Meddig kap támogatás?

Válasz: A Heti Tv-t üzemeltető cég határozott idejű szerződést kötött az Erőművház Kft.-vel, ami 2021. április 30-val lejár. Az Erőművház Kft. kiköltözött az épületből, ezért ezt a szerződést nem állt módjában meghosszabbítani. Az épület új bérlőjét pályázati eljárás keretében választotta ki az önkormányzat. A pályázók között van a televízió tulajdonosa is; erről ő maga is beszámolt egy interjúban, amelyben elképesztő vádakkal illette a kerületvezetést és elfogadhatatlan kijelentéseket tett. (erről itt: https://telex.hu/belfold/2021/02/13/breuer-peter-velkovics-vilmos-interju olvashatnak) Ha ő nyer, nyilván marad, ha nem ő nyer, akkor az új bérlővel kezdhet tárgyalásokat a stúdió bérleti lehetőségeiről.  A pályázat eredményét február 18-án, csütörtökön ismertetjük a pályázókkal. Az önkormányzat  saját költségén felszerelte a Heti TV stúdióját, majd aránytalanul drágán felületet vásárolt a kerületi hírek közlésére. Utóbbit azért szüntettük meg, mert erre most nem telik. Jelenleg a médiapiac egyetlen szereplőjével sincs szerződésünk, ebben a gazdasági helyzetben ilyet nem tudunk kötni.