ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Adminisztrátor
  • 2021. február. 12. péntek
  • 3

Lakossági légszennyezés-mérés Erzsébetvárosban

Lakossági légszennyezés-mérés Erzsébetvárosban
title image

Lakossági légszennyezés-mérés Erzsébetvárosban

Lakossági légszennyezés-mérés Erzsébetvárosban

Erzsébetváros Önkormányzata az elmúlt hónapokban több szálló por mérő készüléket szerzett be, melyek adatai az opensensemap.org oldalon a térképen látható szimbólumokra rákattintva bárki számára láthatóak. A készülékek a szálló por PM10 és PM2.5 frakcióját mérik, melyek hosszú távon légző-, szív-, és érrendszeri problémákat okozhatnak.
Az Önkormányzat olyan erzsébetvárosi lakosokat keres, akik vállalják, hogy lakásukban, vagy a lakásuk nyílászárói közelében felszerelt 2 db PM 10 mérőt önkéntesen működtetnek két hétig, azaz állandó áramforrást és wifi jelet biztosítanak a részükre, illetve rövid összefoglalót készítenek a tapasztalatukról. A jelentkezőkkel az Önkormányzat megbízási szerződést köt, majd az önkormányzat munkatársai kihelyezik a mérőket, ami kb. 45-60 percig tart. Azért két PM10 mérőt helyezünk ki, hogy össze lehessen hasonlítani az utcafronti és körfolyosón elhelyezett mérők, vagy a kültéren és beltéren elhelyezett mérők adatait. Amennyiben szeretné vállalni a PM10 mérők működtetését, kérjük, írjon a [email protected] címre. A jelentkezőknek a jelentkezés sorrendjében tudunk lehetőséget biztosítani a mérők működtetésére.

Erzsébetvárosi légszennyezés-mérés tapasztalatai
November 12-e és december 14-e között négy mérőkészüléket helyeztünk ki az Önkormányzat Erzsébet krt. 6. alatti épületére. Egy-egy mérő volt a körútra néző homlokzat első és negyedik emeletén, egy mérő az épület belső udvarának első emeletén, egy mérő pedig egy olyan szobában, melynek két ablaka az első emeletei körfolyosóra nyílt. A mérők ilyen elhelyezésével azt kívántuk vizsgálni, hogy a szintbeli különbségeknek, illetve a szennyezőforrások egy részétől történő elhatárolásának milyen hatása van a PM10 szennyezésre.

Szintbeli különbség
A mérések alapján nagyon úgy tűnik, hogy szinte semmi különbség nincs az 1. és a 4. emelet magasságában elhelyezkedő levegő PM10 tartalma között. A kb. 1 hónapos mérés alatt a 4. emeleten mért PM10 koncentráció átlaga 38 ug/m3, az 1. emeleten 37 ug/m3 volt (kb. 2,5%-os különbség), a mérések 74%-ban 10% alatt volt a két mérő közötti különbség. Úgy látszik, hogy bár a PM10 részecskék jelentős része a talajszinti közlekedésből származik, a feláramlás, a levegő keveredése, és az átszellőzés hiánya miatt a PM10 részecskék koncentrációja lényegében nem változik az 1. és a 4. emelet között.

Utcafront vs körfolyosó
Az adatok alapján az Erzsébet krt. 6 alatti épület körfolyosóján átlagosan kb. 20%-kal kisebb a PM10 koncentráció, mint az utcafronton. Az alábbi ábrából az is látszik, hogy a belső udvarban lévő levegő PM10 koncentrációja nagyon jól követi az utcai PM10 koncentrációt, azaz az utcai és belső udvari légtömegek bizonyos fokú keveredése szinte folyamatosan zajlik az utcai épületszárny felett. Ugyanakkor ez a keveredés nem teljes, így már egy négy emelet magas épületszárny is nyújt valamennyi védelmet a közlekedési eredetű légszennyezés ellen.

Körfolyosó vs szoba
A mérések alapján az Erzsébet krt. 6 alatti épület 1. emeleti szobájában átlagosan kb. 58%-kal kisebb a PM10 koncentráció, mint a szoba előtti körfolyosón. Ez azt jelenti, hogy az ablakok jelentős védelmet nyújtanak a kültéri szálló por szennyezés ellen. Ugyanakkor, amint az alábbi ábra is mutatja, ez a védelem nem teljes, a szobában lévő PM10 koncentráció az ablakokon keresztül is követi bizonyos fokig a kültéri PM10 koncentrációt, bár általában 1-2 órás késésssel (a vizsgált szoba ablakai dupla ablakszárnyúak, jól zárnak, de szigetelőcsíkkal nem rendelkeznek).

Az adatokból az is kiolvasható, hogy a szoba használata (szellőztetés, ki-be járkálás) milyen mértékben befolyásolja a beltéri PM10 koncentrációt. Míg reggel 8 és délután négy között a beltéri PM10 koncentráció átlagosan a kültéri 46%-a, éjfél és reggel 8 között a kültéri 40%-a. Azaz a szoba használata csak viszonylag kis mértékben növeli meg a beltéri koncentrációt.

Időbeli mintázat
Végül a mérések alapján az is látható, hogy hétvégén némileg alacsonyabb a PM10 koncentráció, feltehetően a kisebb autóforgalomnak köszönhetően. Ez a jelenség amúgy az Országos Meteorológiai Szolgálat Erzsébet téren lévő PM10 mérője esetében is megfigyelhető. Érdekes módon a mérés ideje alatt pénteken is a hétvégét idéző alacsonyabb átlagos koncentráció volt tapasztalható.