ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Sári Judit
  • 2022. február. 02. szerda
  • 0

Lakosság fórumot szervezett Erzsébetváros önkormányzata

Belső-Erzsébetvárosban bevezetett kizárólagos lakossági parkolás első havi próbaidőszakának tapasztalatairól a K11-ben.
title image

Lakosság fórumot szervezett Erzsébetváros önkormányzata január 31-én, a január elsejétől Belső-Erzsébetvárosban bevezetett kizárólagos lakossági parkolás első havi próbaidőszakának tapasztalatairól a K11-ben.

Niedermüller Péter polgármester bevezetőjében elmondta, a kizárólagos lakossági parkolózónák kijelölése után január elején elindult az úgynevezett próbaidőszak, aminek több etapja van, viszont az első hónap lezárulta után, február elsejétől már büntetni is fogják a szabálytalankodókat. Reményét fejezte ki, hogy az intézkedés által az esti órákban kevesebb autós akar majd a kerületbe látogatni, és több hely jut a helyi lakóknak, azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy a parkolás lehetősége egyébként nem alapvető jog, aki autót vásárol, annak tudnia kell, hogy ezzel egy gondot is magára vállal.

- Nincs illúzióm abban a tekintetben, hogy olyan megoldást fogunk találni, ami mindenki számára megfelelő. De igyekszünk a lehető legtöbb és legfontosabb érdeket figyelembe véve a változásokat bevezetni és kezelni. A lakossági parkolóhelyek kialakításával azt is el szeretnénk érni, hogy több lakossági parkolóhely legyen, de azt is, hogy kevesebb autó legyen itt, és a kerület élhetőbb legyen.

A lakossági fórumon a polgármester mellett dr. Kispál Tibor és Bárdi Zsuzsanna alpolgármesterek, az érintett Belső-erzsébetvárosi terület képviselői, valamint Hajzer János az EVIN Parkolási üzletág vezetője és Sedlák Tibor a kerületi Rendészet vezetője válaszoltak a lakók kérdéseire.

A teljes felvétel megtekinthető az alábbi linken:

https://fb.watch/aVYL89KTtY/

A lakók legfontosabb kérdéseire adott válaszokat az alábbiakban foglalhatjuk össze.

- Március 31-éig tart a tesztidőszak. Február elsejéig tartott a türelmi időszak, ez után viszont büntetik a szabálytalankodókat.

- A lakossági engedélyek kiadása február 10-ig tart, ha addig valaki kiváltja az engedélyét, akkor méltányosságból kérheti a büntetés törlését. De fontos tudni, hogy más szabályozás alá esik az, aki nem vált parkolójegyet, vagy nincs engedélye, és más alá, aki a KRESZ tábla ellenére parkol szabálytalanul. Kerékbilincs miatt a Rendészeti igazgatósághoz kell fordulnia az érintetteknek.

- A lakossági tapasztalatokat, kérdéseket, javaslatokat a [email protected] e-mail címre várják.

- A lehetséges jövőbeli változtatásokkal kapcsolatban megtudtuk, hogy a terveket BKK-s szakemberek állították össze, amit nem kerületi, hanem fővárosi rendelet szabályoz, hasonlóan ahhoz, hogy mennyi lakossági parkolóhelyet és hol helyezhet el a kerület. Van lehetőség a módosításokra, de azok újabb egyeztetést, tervezést, és engedélyeztetést igényelnek, ami több hónap is lehet.

- A rendszer kibővítését is tervezi a kerület, a próbaidőszak tapasztalatai alapján a későbbiekben Középső-, és Külső Erzsébetvárosban is lesznek lakossági parkolók.

- A nem kerületi mozgáskorlátozottak számára egyelőre nem adott a parkolás lehetősége, a polgármester megköszönte a felvetést, és gyors intézkedést ígért a kérdés kapcsán.

- Az albérletben élők engedélyével kapcsolatban megtudtuk, hogy azok számára adott a lehetőség, akik állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek. Ha az albérlő bejelentkezik, akkor lehetősége van az ingyenes  parkolásra is.

- Lakossági felvetés volt, hogy más kerületekben a 2., 3. autó már nem ingyenes, és nem is indokolt a kérdező szerint az ingyenessége. Ezzel kapcsolatban a parkolási üzletág vezetője elmondta, hogy a parkolási rendelet ilyen értelmű módosítására, ésszerűsítésére a veszélyhelyzet alatt nincs lehetőség, bármilyen módosítás csak annak feloldása után lehetséges.

Több olyan kérdés is elhangzott, ami csak egy kis utcaszakaszra vonatkozott, Kazinczy utca, Asbóth utca, Madách tér, hallhattunk a táblákról, az elhelyezésükről, sőt pár forgalomtechnikai kérdésről is a fórumon. Az egyéb részletek meghallgathatóak az oldalunkon rögzített felvételen.