ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Lendvai Laura
  • 2021. október. 14. csütörtök
  • 0

Kultúrházak éjjel-nappal díj: erzsébetvárosi siker

Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, Runda Margittal beszélgettünk
title image

Kultúrházak éjjel-nappal díj: erzsébetvárosi siker 

Több, mint 200 szervezet közel 400 helyszínen szervezett mintegy 1000 programot országszerte, amin közel 80 000 ember vett részt szeptemberben a tizenötödik Kultúrházak éjjel-nappal eseményen.

Idén az Erzsébetvárosi ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft. is a rendezvény nyertesei között szerepelt, méghozzá a ”Hogy volt” című kategória fődíját tudhatja magáénak, amelyben a megvalósult rendezvényeket kellet ismertetni. Erről beszélgettünk az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, Runda Margittal.

 

Meséljen az ERöművházról, mit kell tudni a hozzá tartózó intézményekről és az ott szervezett rendezvényekről?

Az Eröművház Nonprofit Kft. az Erzsébetvárosi önkormányzat közművelődési feladatokat ellátó cége: több telephelyen működik, ezek a VII. kerületi közösség által már nagyon jól ismert helyszínek.

Az egyik legrégebbi a K11, a Király utca 11-ben található népszerű rendezvényközpont.

Ezen kívül vannak más profilúak is, mint a Róth Miksa Emlékház, ahol a névadó művész életét és műveit bemutató kiállítás várja a látogatókat. Ugyancsak az Eröművházhoz tartozik a Csányi utca 5. szám alatt található Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár (ERZSITT), amely bemutatja a századforduló, illetve az azt követő évek városi zsidóságának életkörülményeit.

Van még épületünk a Hernád utcában, a Hernád Ház, ahol filmtörténeti és mozitörténeti kiállítással várjuk a látogatókat. Itt a régi filmszínházak hangulatát idéző kiállítási tárgyak találhatók.

Ezekben az intézményekben nem csak múzeumi élményt kapnak a látogatók, de közművelődési programokban, érdekes, szabadidős tevékenységekben is részt vehetnek.

Az elnyert díjra rátérve, most először pályáznak hasonló elismerésre?

Igen. A Magyar Népművelők Egyesülete ezt a pályázatot már évek óta meghirdeti, eddig azonban nem vettünk részt benne. Idén a szakmai szempontokat figyelembe véve a szervezőink felvetették a lehetőségét, hogy jó lenne bekapcsolódni, hiszen országos akcióról van szó, amelyben nagyon sok művelődési ház is részt vesz.

Ennek a pályázatnak vannak különböző kategóriái. A kistelepülések, a vidéki művelődési házak és a fővárosi művelődési házak külön-külön versenyeznek. Mi úgy gondoltuk, hogy idén elindulunk, hiszen így nem csak kerületi, hanem fővárosi, sőt országos nézettségre, hírnévre is szert tehetünk.

Milyen rendezvénnyel pályáztak a díjra?

A szeptember 22. és 24. közötti időszakban megrendezett programjaink közül kiválasztottuk a Csiby Gergő féle akadémiát, egy színész workshopot, amelyben az érdeklődők Csiby Gergelytől tanulhatják a színész mesterséget. Ez egy nagyon népszerű és élménydús eseményünk volt, 28 fő részvételével. Ezzel neveztünk a díjra, hiszen azt gondoljuk, hogy közösségformáló ereje, érdekessége, egyedisége kiemelkedő.

Végül díjat nyertünk a Kultúrházak éjjel-nappal akció fővárosi kategóriájában és egy szerényebb pénzjutalmat is magánénak tudhat az ERÖMŰVHÁZ Nonprofit Kft., amit további programjaink szervezésére fordítunk majd.