ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Sári Judit
  • 2022. június. 05. vasárnap
  • 0

Környezetvédelmi világnap, amikor a rendőrök is takarítanak

A Környezetvédelmi világnap kiváló alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet: a köztisztaság közös ügyünk. Június 3-án a kerületi önkormányzat és a Tiszta7 is csatlakozott a Budapesti Rendőr-főkapitányság takarítási akciójához.
title image

Környezetvédelmi világnap, amikor a rendőrök is takarítanak

David Brower híres környezetvédelmi aktivista azt mondta: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”. És ez a gondolat nem egyszerűen egy szállóige, környezetünk védelme egyben a jövőnk védelme is. Június 5-e 1972 óta Környezetvédelmi világnap. Ezen a napon elsősorban közös cselekvéssel, együtt gondolkodással igyekszenek világszerte felhívni az emberek figyelmét a környezetszennyezés következményeire. Erzsébetváros ezen a napon részese lehetett egy fővárosi szervezésű eseménynek, melyen a BRFK kerületi kapitányságainak rendőrei közösségi köztisztasági akciójukkal is felhívták a figyelmet arra: a rend és a közrend testvérfogalmak.

Erzsébetvárosban napi szinten fordul meg akár a kerületi lakosság számának többszörösét is kitevő átutazó, turista, itt dolgozó, vendég, szórakozni vágyó is. Ez nem kis szám, tekintettel arra, hogy a főváros legkisebb kerülete címmel rendelkező lakóhelyünknek is több, mint 50 ezer polgára van. Ennek megfelelően a közterületeket érő zajszennyezés és szemét sokszorosa annak, amit külső kerültekben, vagy vidéken általában tapasztalni lehet. A kerületi önkormányzat folyamatosan fejleszti a kerület takarítását végző Erzsébetváros Kft. - Tiszta7 eszközparkját, a köztiszta már hétvégén is takarít, külön egységet működtetnek a hétköznapi és hétvégi utcatakarításra, a fertőtlenítésre, az illegális és veszélyes hulladék elszállítására. Valahogy mégsincs annyira látványos eredménye a megfeszített munkának, az utcákon gyakorlatilag a takarító autók és sepregető emberek mögött termelődik újra a szemét.

A Környezetvédelmi világnap kiváló alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet: a köztisztaság közös ügyünk. Június 3-án a kerületi önkormányzat és a Tiszta7 is csatlakozott a Budapesti Rendőr-főkapitányság takarítási akciójához, egyetértve velük abban, hogy kiemelkedően fontos a feladat a közös társadalmi felelősségvállalás minden olyan ügyben, melynek célja a társadalom életszínvonalának javítása. Ezek közé tartozik a környezetvédelem és a környezettudatosság is, melynek a világnaphoz csatlakozó, BRFK által szervezett közösségi takarítási akciójában a kerületi rendőrkapitányság közel 20 munkatársa vett részt. A helyi rendőrség és a rendészet több területen is együttműködik, így a takarításban részt vettek a rendészek és csatlakozott az önkormányzat is, munkaerővel, eszközökkel segítve a hatékonyságot.

Megkérdeztük a kerület rendőrkapitányát, Türi Árpádot, terveznek a jövőben is hasonló közös akciókat?

- Biztos vagyok benne, hogy a Rendőrség és Erzsébetváros önkormányzata egyaránt folytatni kívánja a hasonló megmozdulásokat, és a jövőben is várhatóak ilyen jellegű kezdeményezések mindkét fél részéről. Meggyőződésem, hogy a közrend és közbiztonság fenntartása és biztosítása mellett minden rendőr kiemelt feladata a példamutatás is, ezért rendkívül hasznosnak tartom, hogy alapfeladataink ellátása mellett ilyen és ehhez hasonló közösségi rendezvényekben is részt vállaljunk.

A kerületi rendőrkapitányságnak folyamatos a kapcsolata Erzsébetváros lakosságával, de folyamatosan keresik a lehetőséget a párbeszéd bővítésére. A június elején tervezett Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum kiváló lehetőség lesz arra, hogy a helyi intézményekkel és hatóságokkal, az önkormányzat vezetőivel, illetve a rendvédelmi munkát segítő társszervekkel közösen egyeztessenek a lakossági kapcsolatok erősítéséről, fejlesztéséről is.

De az önkormányzat is igyekszik a lakosságot bevonni a köztisztasági kérdések kezelésébe. Az éves szinten több mint félmilliárd forintból gazdálkodó köztiszta tevékenysége mellett nagyon nagy szükség van az itt élők és az ide látogatók segítségére is. Az, hogy nem szórjuk el az utcán a csikket, a zsebkendőt, a csokipapírt, vagy, hogy összeszedjük a kutyánk után az elpottyantott kutyagumit, hogy nem törünk szét sörösüveget, és nem teszünk kárt mások tulajdonában egyszerre köztisztasági és közbiztonsági kérdés. Hiszen ezek a fogalmak édestestvérek, egyik sincs meg a másik nélkül. A május végén indított önkormányzati plakátkampány frappáns szlogenekkel igyekszik felhívni a figyelmet ezekre a hétköznapjainkat megzavaró komoly problémákra.

Segítsenek Önök is! Több figyelem, szebb Erzsébetváros. #TisztaÜgy