ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Sándor Zsuzsa
  • 2022. április. 07. csütörtök
  • 0

Körkép választás után

Választás után címmel Kéri László tartott előadást szerda este a Spinoza Színházban, beszélgető társa, a Spinoza alapító-igazgatója, Sándor Anna volt.
title image

Körkép választás után

Választás után címmel Kéri László tartott előadást szerda este a Spinoza Színházban, beszélgető társa, a Spinoza alapító-igazgatója, Sándor Anna volt. Kéri, szétnézve a zsúfolásig megtelet nézőtéren, ironikusan megjegyezte: arra számított, hogy egy ekkora ellenzéki vereség után senki sem fog eljönni. Hozzá tette, senki ne várjon tőle vigasztalást. S valóban, elemzése rendkívül higgadt és objektív volt, közéleti fröcsögésektől mentes.

Szerinte a Fidesz elsősorban azért nyerte meg a választást, mert Orbán Viktor remekül használta fel saját belpolitikai céljaira a kirobbanó orosz, ukrán háborút.  Jól apellált a háborús pszichózisra: önmagát a béke apostolának állította be, az ellenzéket pedig háborús bajkeverőknek. A kormányzati propaganda-média is ezt harsogta reggeltől estig, és az emberek elhitték, hogy Orbán jelenti a békét, az ellenzék viszont háborúba akarja sodorni az országot. A baloldalnak nem volt ezzel szemben eszköze, sőt, a magyarázkodásaival csak rontott a helyzetén.

A balliberális oldal legsúlyosabb problémája, hogy alig van jelen vidéken. Az ellenzék a főváros belső kerületeiben a legerősebb, a peremkerületekben csökken a fölénye, és ahogy távolodunk Budapesttől úgy gyengülnek. Éppen a legeldugottan, legkisebb településeken hatalmas a Fidesz-túlsúly. Kihasználják a falvak gazdasági, kulturális leszakadását, az ottani lakosok tájékozatlanságát, iskolázatlanságát. Kéri azonban hangsúlyozta: nem lehet a hátrányos települések kiszolgáltatott szegényeit felelőssé tenni azért, hogy minden politikai hazugságot bevesznek. A lenéző fővárosi értelmiségi attitűd is hozzájárult a kudarchoz.

A politológus szerint Márki-Zay Péter elképzelése – miszerint a csalódott fideszes szavazókat maga mellé tudja állatani – tévedésnek bizonyult.  A Fidesz 2,5 milliós szinte vallásosan hívő szavazóbázisa – történhet bármi – nem csalódik a Fideszben, mert ezzel saját identitását mondaná fel.  A háborús félelmek gerjesztésével a Fidesz még félmillióval gyarapítani is tudta a hívei számát.

Kéri úgy véli, az ellenzéki oldalon a hat párt nagyon sok, nem sikerült egységessé válniuk, nem álltak igazán Márki-Zay mögé, akinek viszont nincs pártja. Az elfogadás a bizalom kölcsönös hiánya jellemezte az ellenzéki miniszterelnök-jelölt és a mögé – csupán látszólag – a felsorakozó pártok kapcsolatát.  Nem voltak képesek hiteles, stabil kormányzásra kész erőt felmutatni.

Kéri szerint veszélyes a szélsőjobb megerősödése, s hogy Toroczkai László pártja bekerült a parlamentben. A politológus megjegyezte, például a 13. kerületben sokkal több plakátját látta a Mi hazánknak, mint a baloldalnak.  Valakik tehát jelentős pénzekkel nyomták meg a Mi hazánk kampányát, s azt sem zárja ki, hogy a Mi hazánk valójában a Fidesz fiókszervezete. Nincs afelől kétsége, hogy fontos kérdésekben Toroczkaiék a kormány mellett fognak szavazni, s még inkább megoszthatják az ellenzéki tábort. Olyan nagy már az országban a politikai megosztottság, aminek enyhítésére Kéri a közel jövőben nem lát esélyt.

Budapest lényegében egyetlen ellenzéki szigetként maradt magára. A kormány gazdaságilag próbálja kivéreztetni, ezen a szorításon a fővárosi vezetés legfeljebb az uniós támogatások megszerzésével enyhíthet. Kéri abban bízik, hogy az Orbán-kormány belátja: nem érdemes a főváros ellen hadjáratot folytatni, mert az kontraproduktív, inkább az ellenzéki ellenállást fűti.

Kéri László biztos abban, hogy a parlamentbe beülnek majd az ellenzéki politikusok. ugyanakkor az ellenzéki politizálást leginkább a parlamenten kívül kell folytatni. A civil mozgalmak nélkül ezek a pártok semmire sem mennek. A baloldali pártoknak partnerként kell kezelniük a civileket, és nem hierarchikus fölénnyel lenézni őket.

Nagyon fontos, hogy a baloldal fiatalítson, a régi, már több választási vereséget elszenvedett politikusok ne állják el az utat a fiatalok előtt. A parlamenten kívüli politizálás terepe lehet az egykori Ellenzéki Kerekasztal újra szervezése, ahol politikusok, civilek és szakemberek közösen dolgoznának ki egy új ellenzéki programot. Újra kell gondolni az egészségügytől az oktatáson át a gazdaságig minden területet. Meg kell szervezni a vidéket is behálózó ellenzéki polgári köröket. Tudomásul kell venni, hogy az a politikus, aki nincs jelen vidéken, az vidékről nem látható.

De nem csak az ellenzék áll nagyon nehéz feladatok előtt, hanem a kormány is. A választási túlköltésekkel 4000 milliárdos költségvetési hiányt halmoztak fel: hatalmas az eladósodás, még inkább elszabadulhat az infláció, a kormányzati befagyasztott árak sem tarthatók már sokáig. A politológus úgy véli, az Orbán-kormánynak sokkal könnyebb volt megnyerni a választást, mint a várható gazdasági válságot kezelni.