ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Idegenforgalmi Adó
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Telekadó adatbejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Ifjú polgár köszöntése
Telekadó megállapodás
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély visszavonási kérelem
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Köztemetés
Ösztöndíj-támogatás
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Táborozási támogatás
Településképi véleményezés
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Közérdekű adatok igénylése
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Török Zsuzsa
  • 2022. március. 22. kedd
  • 0

Kézen fogva Ukrajnáért

Az ukrajnai menekültek megsegítésére szerveztek jótékonysági műsort a K11 Művészeti és Kulturális Központban. A program teljes bevételét – 270 ezer forintot – az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat kapta, a háború miatt menekülni kényszerülők támogatására.
title image

Szállt a dal, hogy legyen vége már, legyen béke már…

                                     

Kézen fogva Ukrajnáért

 

Az ukrajnai menekültek megsegítésére szerveztek jótékonysági műsort a K11 Művészeti és Kulturális Központban. A program teljes bevételét – 270 ezer forintot – az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat kapta, a háború miatt menekülni kényszerülők támogatására.

 

A kezdés előtt negyedórával már pótszékeket pakolnak a szervezők. Nincs elég ülőhely. A karzaton is álldogálnak emberek, s még mindig érkeznek érdeklődők.

– Jó ötletnek tartom a kezdeményezést, mi is eljöttünk az egész családdal. Sok a fellépő, s a fiamat nagyon érdekli a kárpátaljai gitárművész fellépése. Az olcsóbb jegyet vettük meg, sajnos a 15 ezer forintos támogatói jegyet nem engedhetjük meg magunknak – mondja egy középkorú, mosolygós nő, aki a kerületen kívülről érkezett férjével és felnőtt fiával, s már sodorja is őket tovább a tömeg. Foglaltak maguknak helyet elől, hogy jól lássanak.

 

Újabb székek, újabb vendégek jönnek, mikor lejjebb veszik a nézőtéri fényt, s a színpadon megjelenik Karafiáth Orsolya és Kautzky Armand az est házigazdái. Keresik a hangjukat, a helyüket ebben a szituációban: háború dúl Európában, nincsenek jó szavaink, csak a döbbenet.

 

Niedermüller Péter köszöntőjében a düh és tehetetlenség érzéséről beszél, s arról: Erzsébetváros komolyan veszi, hogy segítsen, hogy kezet nyújtson a rászorulóknak.

– Nem fogjuk tudni megakadályozni ezt a háborút, egy dolgot tehetünk: kimondjuk, ez nem a mi világunk, és kinyitjuk a kapuinkat a menekülők előtt. Amink van, azt megosztjuk. Nem akarom elhinni, hogy ez történik Európában – fogalmaz a polgármester, majd megköszöni az ERöMŰVHÁZ munkatársainak a jótékonysági műsor megszervezését.

Kiderül, hogy minden fellépő örömmel jött – gázsi nélkül – színpadra lépni. S csupán azok mondtak nemet, akik más kötelezettség miatt nem tudtak szerepet vállalni a különleges produkcióban.

 

– Kiállásunkkal, munkánkkal, jelenlétünkkel támogatjuk az ügyet – mondja Karafiáth Orsolya, s műsorvezető társával elindítja a rendezvényt.

Gregor Bernadett lép a színpadra elsőként, édesapjával énekel különleges duettet, Gregor József felvételről hallható. Aztán Závada Péter érkezik, és készülő kötetéből olvas fel, később édesapja, Závada Pál, aki pedig a napokban megjelenő könyvéből idéz gondolatokat harcról, épülő falakról. John Lennon békedalát adja elő a Dal döntőse, Pádár Szilvi, a szeretetről énekel Zoltáni Zsolt, Haagen Imre és Kollár Tamás produkciójában pedig ott a mondat, ami még sokáig cseng a fülekben: Háború az egész világ. Színpadra lépnek sorra: Antal Soma, Borbély Mihály és Tálas Áron, Andrádi Zanett, Buch Tibor, Kárász Eszter, és az Esztett, Peller Károly, Xantus Barbara.

Száll a dal, hogy legyen vége már, legyen béke már!

Lux Ádám arra kéri a nézőket, hogy fogják meg egymás kezét, az előadó együtt énekli a közönséggel: Szállj, szállj sólyom szárnyán, három hegyen túl! Mindegy ki és hogyan gondolkodik, ki és milyen stílusban énekel, most csak az számít: együtt vagyunk, együtt állunk ki az eszement gyűlölködés, az őrület ellen.

Kézen fogva Ukrajnáért.

 

Bernáth Ferencet, a Béke Nagykövetét szólítja a műsorvezető. A kárpátaljai gitárművész hite szerint, ha kapunk valamit a Jóistentől, azzal szolgálnunk is kell. Nem csak pénzt keresni.

– Én azzal tudok segíteni másoknak, hogy jótékonysági koncerteket vállalok. Nagyon sok ilyen fellépésem van, mindenféle ügyekért jótékonykodom, ez a szívügyem. A Nyugatiban tolmácskodtam, nem egy este ott éjszakáztunk a feleségemmel – fogalmaz Ferenc fellépése után az Erzsébetváros híreinek.

Ukrán népviseletben jön fel a deszkára a gitárművész mellé: Viktória Koloszova. A fiatal nő két éve érkezett Magyarországra. Menekülve a Donyec-medencéből.

– Láttam a katonákat, hallottam a robbanásokat. Ott hagytunk mindent. Házat, hazát. Most fogom csak fel, hogy mi történt, mi történik Ukrajnában – mondja Viktória, aki énektanárként és pop-előadóként dolgozik Budapesten. Tartja a kapcsolatot az otthoniakkal.

– Próbálom nyugtatni őket. Hogy nem szabad depresszióba esni, mert egyszer vége lesz a háborúnak!

A két előadó produkcióját dörgő tapsvihar, hangos tetszésnyilvánítás fogadja. Ők voltak az este sztárjai.

– Nagyon sokat lépünk fel együtt. Viktória felveszi a népviseletet, így képviseli a kultúránkat. Hogy hallják és lássák: van élet Ukrajnában!

Ferenc és Viktória mondataival a fejemben indulok hazafelé. A jól ismert dalok, slágerek visszhangoznak a fülemben.

Elcsigázott tekintetű nő tol elém egy térképet az Erzsébet körúton. Kiskutyát vezet, másik kezében nagy táska. Egy hotelt keres, Kijevből érkezett Budapestre pár órája. Oroszul angolul, kézzel-lábbal beszélgetünk. Szörnyű háborúról, gyerekekről, asszonyokról, s a lányáról, aki valahol várja, hogy segítsen neki. Reménykednek.

Állunk egymással szemben, könnyes tekintettel. Nem kellenek a szavak. Elég volt neki egy ölelés. S már ment is valahova, az ismeretlenbe, ahol béke van.