ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Sándor Zsuzsa
  • 2022. április. 25. hétfő
  • 0

Két év után újraindult az Élet Menete

Az Élet Mentét immár tizenhetedik alkalommal rendezték meg Budapesten.
title image

Soha többé soá!

Két év után újraindult az Élet Menete

Az Élet Mentét immár tizenhetedik alkalommal rendezték meg Budapesten. Az esemény a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapjához, április 16-hoz kötődik: 1944-ben ezen a napon kezdődtek meg idehaza a gettósítások. Idén a peszach és húsvéti ünnepek miatt, az Élet Menetét április 24-én vasárnap tartották meg. A mostani alkalom különleges hangulatú volt, nem csak az emlékezésről szólt, hanem a pandémia legyőzéséről, az újra találkozások öröméről is, hiszen az elmúlt két évben a járvány miatt elmaradtak a szokásos felvonulások.

Az idei Élet Menete nem haladt át Erzsébetvároson, de történelmileg szorosan kapcsolódik hozzá, hiszen 1944 végén a VII. kerületben épült meg Európa utolsó gettója. Noha már nyilvánvaló volt akkor, hogy a nácik szövetségeseként hazánk elveszítette a háborút, az oroszok már körbevették a fővárost, a nyilasok még mindig folytatták a tömeggyilkosságokat, a zsidókat a Dunába lőtték, de sokakat a gettó területén öltek meg. Amikor a budapesti gettót 1945 januárjában felszabadították, holttestek ezreit találták csak az Almássy téren.

Sokan kérdezik manapság: minek erről ennyit beszélni? Nem lenne jobb végre túltenni magunkat a múlton? Lehetne ez akár jogos kérdés is. De vajon ugyanezek az emberek arra is rákérdeznek: miként lehetséges, hogy ennyi idővel a második világháború után még mindig ilyen erős az antiszemitizmus nálunk? A legújabb felmérések szerint a lakosság egyharmadát jellemzi a zsidóelleneség. Hogyan történhet meg 2022-ben, hogy egy szélsőjobboldali pártot beszavaznak a honi parlamentbe? Úgy tűnik, a súlyosan amnéziás magyar társadalomnak nem lehet elégszer elmondani, hová vezet a partalan gyűlölet és a kirekesztés.

Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell: a háború legsötétebb éveiben sem hunyt ki a szolidaritás a magyar népben: akkor is akadtak, nem is kevesen, akik életük kockáztatásával mentették az üldözötteket. Az idei Élet Menete előttük is tisztelgett.

Vasárnap délután ötkor a Gogol utca Újpesti Rakpartnál lévő Embermentők szobrától indult el a menet. Ez az emlékmű az Élet Menete Alapítvány támogatásával épült a Pozsonyi úti református templom előtt, amelynek egykori lelkipásztora, Bereczky Albert több ezer zsidót mentett meg azzal, hogy elbújtatta őket a templomban.

A holokauszt túlélői és az embermentők közül sajnos már csak kevesen vannak köztünk, de néhányan eljöttek az Élet Menetére. Számukra külön elektromos kisbuszt biztosítottak a szervezők. A nyitott buszban egy idős házaspár is ült, a férj is az embermentők egyike volt.

-         Édesapámnak péksége volt. – emlékezett a férfi – Apám egyik legjobb barátját, egy Kardos nevű zsidóembert, elhurcolták a gettóban. Sikerült kihozatni onnan a férfit a feleségével és a két gyerekével együtt. Elvittük őket a pékségbe, és a pincében bújtattuk el a négytagú családot. Mindannyian túlélték a háborút.

Az Embermentők szobránál feltűntek ismert arcok is. Láttuk például az egykori népszerű sportriportert, Szántó Dávidot, akinek a felesége az Élet Menete Alapítványának egyik munkatársa, úgyhogy „hivatalból” is eljöttek a három gyerekükkel. Ott volt Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter is, aki, mint minden éveben, most is magánemberként vonult fel. A tömegben egy idős asszony is ácsorgott, összetörten. Könnyezve mondta el, idén halt meg a férje, kilencvenöt évesen. Holokauszttúlélő volt, és azt kérte utoljára a feleségétől, hogy továbbra is vegyen részt minden évben az Élet Menetén.

-         A férjemet Pécsről hurcolták el, őt sikerült kiszöktetni Jugoszláviába, ahol partizánkért harcolt a háborúban. De a családja, a szülei, nagyszülei itthon maradtak. Auschwitzba deportálták őket, és mindannyiukat meggyilkolták. A férjem családjából senki sem jött vissza. A háború után sok évvel ismerkedtünk meg, és visszamentünk együtt az egykori haláltáborba.  Bementünk oda is, ahol a krematóriumok voltak. A férjemet sosem láttam sírni, de ott zokogni kezdett.

Az Élet Menete Kardos Péter főrabbi kaddisa, és a sófár megfújása után indult el a Margit-szigetre a Hajós Alfréd uszodához. A célállomás is szimbolikus jelentőségű: Hajós Alfréd nem csak kitűnő labdarugó és úszó volt, az első magyar olimpiai győztes. Nemcsak építész, aki többek között a róla elnevezett Margit-szigeti Nemzeti Sportuszoda építette. De zsidó származása miatt neki is bujkálnia kellett a nyilas rémuralom alatt. Ő azonban még akkor is a többi zsidó sporttársát próbálta segíteni. Végül a budapesti gettóban szabadult fel ő is.

E hősök példái, ma, amikor tőlünk pár száz kilométerre újra háború dúl, mindennél fontosabbak.

Az Élet Menete nem csak a gyászról szólt, hanem az életörömről és a jövőről is. A Margit-szigeten felállított kis színpadon fellépett Király Viktor, Oláh Ibolya, az értelmi sérültek Baltazár Színháza is. De talán a legnagyobb sikert a Lauder Zsidó Közösségi Iskola kisdiákjainak ének-és-tánckara aratta. A több ezres tömeg vastapssal fogadta a gyerekek vidám produkcióját. Nekik kell majd átvenni és továbbadni az üzenetet: soha többé soá! Soha többé halálmenetek! Az emberiség Élet Meneteit nekik kell majd folytatni.