ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Sándor Zsuzsa
  • 2022. február. 25. péntek
  • 0

Kerekasztal beszélgetés a Klauzál téri emlékműről

Erzsébetváros régi adóssága, hogy méltó emléket állítson a pesti gettó áldozatainak.
title image

Kerekasztal beszélgetés a Klauzál téri emlékműről

Erzsébetváros régi adóssága, hogy méltó emléket állítson a pesti gettó áldozatainak. A huszadik századi magyar történelem legszörnyűbb tragédiája kötődik a Klauzál térhez: 1945 januárjában, a gettó felszabadítása után, csak itt, ezen a téren háromezer temetetlen halottat találtak.

A VII. kerületi önkormányzat a Klauzál tér felújításával párhuzamosan, még tavaly nyílt pályázatot hirdetett meg a gettó emlékművének létrehozására. A beérkező pályaművekből szakmai zsűri választotta ki a legjobbat: Szabó Leventének,  a Hetedik Műterem vezető tervezőjének koncepcióját. A kiírásban az is szerepelt, hogy nem hagyományos szobrokat várnak, hanem olyan alkotásokat, amelyek újszerű módon, új kérdéseket vetnek fel, és megszólítják a mai fiatalokat is.

Csütörtökön Szűcs Balázs alpolgármester vezetésével kerekasztal beszélgetést szerveztek a Klauzál téri emlékművel kapcsolatban. Az eseményt élőben online közvetítették az Erzsébetváros Facebook oldalán. A kerekasztal vendégei voltak Szabó Leventén kívül, Kardos Péter főrabbi, és Dombi Gábor szociológus, zsidó kultúrtörténész.

Elsőként a tervező mutatta be prezentációját a készülő köztéri műről. Elmondta, hogy miután elkezdtek foglalkozni a projekttel, szembesültek azzal, hogy szinte lehetetlen feladatra vállalkoztak. „Ilyen traumatikus eseményt, sok ezer halott emlékét megjeleníteni egy objektumban, pátosz nélkül, lejárt szavatosságú klisék nélkül, érvényesen, emberpróbáló feladat.” – hangsúlyozta Szabó Levente.

Harsány, hivalkodó köztéri látványosságok helyett, elgondolkodtató, szimbolikus megoldásokat kerestek. A Klauzál tér közepén kör alakú bronz lemezt helyeznek majd el. A kör területe négy m2 lesz, azért ennyi, mert a gettóban, a zsúfoltság miatt, négy m2 jutott egy fogolyra.

A bronz lemezben háromezer szög nyoma lesz látható, emlékeztetve a temetetlen holtak számára. A hiányzó, számozott emlékszögeket pedig azokon az útszakaszokon helyezik el, ahol az egykori gettó palánkjai húzódtak.

Az emlékmű kapcsán a holokauszt emlékezetéről is beszéltek a meghívottak. Kardos Péter főrabbi gyerekként maga is átélte a borzalmakat. Ma komoly probléma szerinte, hogy a középiskolákban szinte semmit nem tanítanak a vészkorszakról. A diákok alapvető ismeretekkel sem rendelkeznek. „Mikor elmegy majd az utolsó túlélő, és majd a másodgeneráció is, amelynek tagjai már nyugdíjasok, utána a holokauszt története bevonul a történelemkönyvekbe. Elveszti a személyes jellegét. És, ha mi elmegyünk, el kell engedni ezt a témát. Úgysem lehet átadni a fiataloknak. Nem lehet elvárni tőlük, hogy empatikusak legyenek, beleérezzenek, abba, amit mi éreztünk a holokauszt idején.” – mondta Kardos Péter. A rabbi arra is figyelmeztetett, hogy a népirtás annak idején azért is következhetett be, mert előtte már évekkel elkezdődött a zsidóság megbélyegzése, diszkriminálása, jogfosztása. Örök történelmi tanulság ez arról, hová vezethet a folyamatos gyűlöletkeltés. A mai magyar társadalomban ez különösen aktuális.

Dombi Gábor kultúrtörténész bár sokat kutatta pesti gettó történetét, úgy véli, még mindig keveset tudunk róla. Szerinte a holokauszt alapvetően megváltoztatott mindent, amit valaha az emberiességről, és a humánumról gondoltunk, vagy akár arról, hogy mit tehet meg egy civilizált nemzet másokkal.

Szavainak fájdalmas jelentőséget ad, hogy több évtizedes béke után újra háború van Európában, Ukrajnában.