ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2023. május. 25. csütörtök
  • 0

Kérdések és válaszok a lakossági ledcsere-programról!

Május 16. óta zajlik a kerületben az az akció, amelynek keretében a CYEB Kft. ingyenes LED-izzókra cseréli a régi, energiapazarló háztartási égőket.
title image

Folytatódik a kerületi LED-csereprogram!

Május 16. óta zajlik a kerületben az az akció, amelynek keretében a CYEB Kft. ingyenes LED-izzókra cseréli a régi, energiapazarló háztartási égőket. Erzsébetváros mellett eddig 300 önkormányzat vett részt a programban, és több száz „áll sorban”. Jelentkezni az önkormányzat honlapján, vagy közvetlenül a www.ledcsere.hu oldalon lehet.

Mivel különböző fórumokon számos kérdés érkezett a programmal kapcsolatban, igyekszünk mindenre válaszolni.

-        Csak online lehet regisztrálni?

-        Igen, a program lebonyolítója, a CYEB Kft. csak online jelentkezést fogad el, mert csak így lehet kezelni a beérkező több százezer adatot. A regisztrációhoz e-mail cím szükséges. Arról, hogy hogyan kell kitölteni az adatokat, segít az itt látható videó.

-        Miért van szükség ennyi adatra? Nem élnek vissza az adataimmal?

-        Az ingyenes LED-csereprogram gazdája a CYEB, közreműködői az önkormányzatok, a felügyeletét pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el. Ahhoz, hogy valóban csak a tényleges felhasználók részesüljenek az ingyenes, energiatakarékos égőkből, vagyis ne lehessen visszaélni a készlettel, a szervezőknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a jelentkező jogosult a LED-izzókra. Ezért van szükség az adatokra (név, cím, szobaszám és a cserélni kívánt izzók mennyisége), valamint a mindezeket igazoló dokumentumokra (személyi igazolvány, lakcímkártya, áramszámla).

-        Használja-e az adataimat a CYEB vagy az önkormányzat másra, mint a fentiek ellenőrzésére?

-        Az önkormányzat egyáltalán nem kezeli és nem is használja ezeket az adatokat. A cég pedig csak a program számára kezeli és tárolja a jelentkezők személyes adatait, mivel azok nélkül a jelentkező azonosítását (és a felhasználási helyének további azonosítását) nem lehet elvégezni. Minderről részletesen olvashat bárki az úgynevezett Egyedi Szerződési Feltételekben (ESZF), ami a www.ledcsere.hu oldalon olvasható. A program végeztével a CYEB az adatokat a GDPR nyilatkozatban jelzett módon tárolja, azokat bármely más célra nem használhatja fel. A program adatvédelmi szerződését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményezte, és abban kivetnivalót nem talált. Aki ezek után mégis jogsértést tapasztal, az jelentheti az esetet a Hatóságnál, amely ezt köteles kivizsgálni.

-        Kötelező-e a részvétel az ingyenes LED-csereprogramban?

-        Egyáltalán nem. Aki nem kíván élni a lehetőséggel, annak nem kell részt vennie a programban.

-        Mit nyerek, ha mégis részt akarok venni benne?

Amellett, hogy az energiatakarékos égőkkel (ahogy a neve is mutatja) energiát spórol, hiszen ugyanakkora megvilágítás eléréséhez egy LED-nek akár 80-85 százalékkal kevesebb energia is elég egy izzószálas égőhöz képest, évente akár 20-30 ezer forinttal csökkentheti a villanyszámláját.

-        Mikor vehetem át az energiatakarékos izzókat?

A regisztráció június 30-ig tart. Ezt követően Erzsébetvárosba szállítják az izzókat, majd az ősz folyamán – várhatóan szeptemberben – a Klauzál téri csarnokban osztják ki azokat.

-        Ha még van kérdésem, hol tehetem fel?

-        A legtöbb kérdésre a válasz fent van a www.ledcsere.hu oldal Gyakran Ismételt Kérdések menüpontjában. Az itt nem szereplő kérdésekre a KAPCSOLAT menüpontban kaphat választ. A regisztrációban az önkormányzat ügyfélszolgálati irodája (Erzsébet körút 6.) és az EVIN Klauzál téri ügyfélszolgálata is segítséget nyújt.