ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2023. május. 31. szerda
  • 0

Kérdések és válaszok a kizárólagos lakossági parkolóhelyekkel kapcsolatban

title image

1.        Akik rokonokhoz, vagy vendégségbe, színházba érkeznek, azok hol parkoljanak?

-          Középső- és Külső-Erzsébetvárosban a rendelkezésre álló parkolóhelyek 30 százalékát jelöltük ki kizárólagos lakossági parkolónak, a fennmaradó 70 százalék továbbra is bárki által igénybe vehető este 6 és reggel 7 között is.

 

2.        Mettől meddig használhatja a lakosság a kizárólagos parkolókat?

-          18 órától 7 óráig a kijelölt parkolóhelyekre csak az erzsébetvárosi várakozási engedéllyel rendelkezők parkolhatnak.

 

3.        Az erzsébetvárosi lakosok a kerületben található bármelyik kizárólagos lakossági parkolót használhatják?

-          Amennyiben van lakossági parkolási engedélyük, akkor igen. Minden állandó kerületi lakcímmel rendelkező lakosnak lehetősége van kiváltani az engedélyt.

 

4.        A mozgáskorlátozottak parkolhatnak majd ezeken a helyeken?

-          Igen, a mozgáskorlátozottak kivételt képeznek.

 

5.        Szombat és vasárnap éjszaka sem lehet a kijelölt helyekre állni engedély nélkül?

-          A szabály a hét minden napjára, így a hétvégékre is vonatkozik.

 

6.        Akinek nincs engedélye, de ott lakik, és eddig a fizetős időszak után ingyen parkolt, az hova álljon ezután?

-          Középső- és Külső-Erzsébetvárosban a rendelkezésre álló parkolóhelyek 30 százalékán alakítunk ki kizárólagos lakossági parkolást, a fennmaradó 70 százalék továbbra is bárki által igénybe vehető marad.

 

7.        Aki mondjuk 17 órától 20 óráig vált parkolójegyet és a kijelölt helyeken parkol, azt 18 óra után megbüntetik?

-          Igen. A kiegészítő KRESZ-táblán jelölt időtartamban kizárólag érvényes lakossági engedéllyel lehet a kijelölt helyeken várakozni.

 

8.        Aki a kerületben lakik albérletben, de az állandó lakcíme vidéken van, az használhatja a kijelölt helyeket?

-          A kizárólagos lakossági parkolóhelyeken 18 óra és 7 óra között csak erzsébetvárosi várakozási engedéllyel lehet parkolni, amelyet az állandó kerületi lakcímmel rendelkező lakosok válthatnak ki. 


9.        Reggel 7 órakor az ott lakóknak el kell hagyniuk a kizárólagos lakossági parkolásra kijelölt helyeket?

-          A kijelölt helyeken 7 óra és 18 óra között bárki várakozhat, a parkolási díj szabályos megfizetése, vagy érvényes engedély megléte mellett, tehát az engedéllyel rendelkező lakosoknak nem kell elhagyniuk az este elfoglalt helyet.

 

10.      Mi történik, ha napközben közösségi autómegosztó gépjárművel leparkolok az egyik ilyen helyre, de senki nem bérli ki 18 óráig?

-          Az igénybe vett szolgáltató általános szerződési feltételeit kell megnézni ezzel kapcsolatban.

 

11.      Mit lehet tenni, ha jogtalanul büntettek meg?

-          Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságához lehet fordulni jogorvoslatért.

 

12.      Azt tapasztaljuk, hogy nem büntetik meg a kizárólagos parkolóhelyen szabálytalanul parkolókat, miért van ez?

-          A parkolási ellenőrök és a rendészek közösen ellenőrzik minden nap a kijelölt helyeket, 18 órától pedig külön is foglalkoznak a kijelölt szakaszok ellenőrzésével. A budapesti kerületek közül egyedülállóan Erzsébetvárosban a rendészet munkatársai mellett a parkolási ellenőrök is vizsgálják a jogosultságokat, így minden nap minden parkolóhelyet át tudunk nézni.

 

13.      A szabálytalanul parkoló miért kerékbilincset kap, miért nem szállítják el egyből az autót?

 -         A rendészetnek 48 óra után van kötelezettsége elszállítani a járművet.

 

14.      Ki ellenőrzi, hogy valóban csak a lakók parkolnak a kijelölt helyeken? Probléma esetén kinek kell szólni?

-          A parkolási ellenőrök és a rendészek végzik az ellenőrzést, a bejelentéseket pedig az ERI várja.

 

15.      A táblák felszerelésétől kezdve büntetnek?

-          Nem, a rendészek augusztus 1-ig csak figyelmeztetni fogják a rossz helyen parkolókat.

 

16.      Milyen szabályok vonatkoznak a zöld rendszámos autókra?
-          Zöld rendszámos autóval rendelkező lakosoknak is ki kell váltaniuk a várakozási engedélyt, ha szeretnék igénybe venni a parkolóhelyeket.