ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Családvédelmi koordináció
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Jövedelempótló rendszeres támogatás
Ifjú polgár köszöntése
Szemüveg-vásárlási támogatás
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Idős polgár köszöntése
Idegenforgalmi Adó
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Telekadó megállapodás
Telekadó adatbejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Köztemetés
Letölthető nyomtatványok
Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Egyszeri, rendkívüli települési támogatás (COVID támogatás)
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Hatósági bizonyítvány
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Egyszeri otthonápolási támogatás
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Kiegészítő szállítási támogatás
Táborozási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Ösztöndíj-támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Településképi véleményezés
Településképi bejelentés
Települési arculati kézikönyv
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes KATÁS tanácsadó szolgáltatás

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
„ERZSÉBETVÁROS SZOCIÁLIS SZAKEMBERE” Díj
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok  • írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2022. március. 19. szombat
  • 0

Képviselő-testületi ülés összefoglaló: Fókuszban a társasházak és a szociális ellátás

A társasházi pályázati rendszer átalakításáról, a szociális, egészségügyi szolgáltatások megerősítéséről, így a gyerekek szünidei ellátásáról is döntött március 18-i ülésén Erzsébetváros képviselő-testülete.
title image
Fókuszban a társasházak és a szociális ellátás

 

A társasházi pályázati rendszer átalakításáról, a szociális, egészségügyi szolgáltatások megerősítéséről, így a gyerekek szünidei ellátásáról is döntött március 18-i ülésén Erzsébetváros képviselőtestülete. Napirenden voltak kulturális és zöld témák is, megújult a növényesítési támogatások rendszere.

–Erzsébetvárosban a tavaly benyújtott 155 társasházi pályázat összesen 7000 lakót érintett, nincs még egy ehhez hasonlóan nagy kerületi akció. Ezt mondta a pályázati rendszer átalakításáról szóló előterjesztésének indoklásában Molnár István képviselő. A kerületben évről évre meghirdetett pályázat elavult irányelveinek korábban már elkezdett felülvizsgálatát most befejezte a képviselőtestület (KT). A rugalmasabbá tett rendszerben a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság március 29-i ülésén kiírhatja az idei pályázatot, melyre a jelentkezéseket az őszig folyamatosan lehet beadni. Harminc napon belül minden jelentkező választ kaphat anélkül, hogy a döntéseket a képviselőtestület elé kellene terjeszteni.  

A kerület legfontosabb döntéshozó testülete a humán szolgáltatások korszerűsítésével is foglalkozott. Javaslatainak kidolgozásakor Erzsébetváros vezetése abból indul ki, hogy a szociális gondok orvoslása önkormányzati feladat, hiszen azokat leghatékonyabban helyben lehet kezelni – feltéve, hogy erre vannak anyagi források. Ez lehetővé teszi, hogy a nehéz helyzetbe kerülő erzsébetvárosiak gondjaira még a súlyosan válságos helyzetek kialakulása előtt sikerüljön megoldást találni. A kerület legnagyobb intézménye a Bischitz Johanna Humán Szolgáltató központ, amely az egészségügyi ellátásától kezdve az idősgondozásig, a gyermekévdelemtől a családsegítésig, a korai fejlesztéstől a pszichiátriai kezelésekig nyújt segítséget a kerület lakóinak. Az intézmény költségvetése meghaladja a két és félmilliárd forintot. A képviselőtestület márciusi ülésén két határozatot is hozott a humán szolgáltató-központról. Lehetővé teszi számára fizetős szolgáltatások bevezetését, hogy ellátásait korszerűsítse és a haszonból több jusson a rászorulóknak. Emellett kiemelkedő szakemberekből tanácsadó-testületet hoz létre, így is segítve az intézmény fejlesztését és a humánpolitikával kapcsolatos önkormányzati döntéseket. A testület döntött arról is, hogy egész nyáron biztosítja a gyermekek étkeztetését – a rászorulókét ingyen – nem csak abban az időszakban, amikor ez törvényi kötelessége.

A KT rendszeresen foglalkozik a zöldítéssel és kulturális témákkal is. Március 18-án arról határozott, hogy a korábbi pályázati céloktól eltérően idén vissza nem térítendő támogatást nyújt majd virágágyások felújításához, régi, esetlegesen balesetveszélyessé vált ágyások elbontásához is. A célok között szerepel meglévő zöldfelületek beültetése, fák ápolása és függőfolyosók korlátainak díszítése balkonládák kihelyezésével. A kerület a Klauzál tér 6. szám alatt galériát hoz létre fiatal művészek progresszív műveinek kiállítására, és társadalmi vitára bocsájtja a Klauzál téren felállítandó „Gettó emlékmű” ötletpályázatára érkezett pályaművek közül azt, amelyet a bíráló bizottság a legjobbnak tartott.  

A képviselőtestület ülésére több képviselő kockás ingben érkezett, hogy így fejezzék ki szolidaritásukat a sztrájkoló tanárokkal. Csatlakozott hozzájuk a Niedermüller Péter polgármester és dr. Oláh Lajos, a kerület parlamenti képviselője is.