ÜGYINTÉZÉS
Elektronikus ügyintézés
Adatlap gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről, jogokról
Építményadó mentes nyilatkozat (non-profit)
Építményadó kedvezmény nyilatkozat (pince)
Építményadó adatbejelentés
Rendelkezés túlfizetés visszatérítéséről, elszámolásáról
Meghatalmazás adóügyi ügyintézéssel kapcsolatban
Kérelem adóigazoláshoz
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem magánszemélyek részére
Telekadó adatbejelentés
Adó-Érték Bizonyítvány iránti kérelem cégek részére
Gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
Családvédelmi koordináció
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozata ellen
Ebösszeíró adatlap
Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez
Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Idegenforgalmi Adó
Telekadó megállapodás
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem
Egyszeri gondozási települési támogatás
Közérdekű adatok igénylése
Egyéb szociális tárgyú ügyintézés
Települési arculati kézikönyv
Növényültető edények közterületre történő kihelyezése
Kérelem vendéglátó üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem
Üzemi szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása iránti kérelem
Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány kiállítása, özvegyi nyugdíj igénylése céljából
Ifjú polgár köszöntése
Idős polgár köszöntése
Fakivágási engedélykérelem bejelentés formanyomtatvány
Keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kérelem munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáruláshoz
Kérelem közútkezelői 42a útcsatlakozáshoz
Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentés
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés….
Letölthető nyomtatványok
Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele
Gyámnevezés, gyámságból való kizárás
Családi jogállás rendezéséről szóló tájékoztatás
Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez
Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Hatósági bizonyítvány
Elhunyt személy temetési települési támogatás
Házassági név módosítása
Névváltoztatási eljárás
Halálesetek anyakönyvezése
Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás
Házasságkötési szándék bejelentése
Újszülöttek anyakönyvezése
Anyakönyvi kivonat kérelem
Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Településképi bejelentés
Működési engedély visszavonási kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Köztemetés
Kiegészítő szállítási támogatás
Adósságkezelési szolgáltatás
Fűtési támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ösztöndíj-támogatás
Településképi véleményezés
Táborozási támogatás
Beiskolázási települési támogatás
Gyermekvédelmi települési támogatás
Tervtanács
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Településképi kötelezés
Rezsitámogatás
VÁROSHÁZA
Jegyzői titkárság
Polgármester
Alpolgármesterek
Jegyző
Aljegyző

Képviselő-testület >
Az Önkormányzat összetétele
Benedek Zsolt
Bárdi Zsuzsanna
Bónus Éva
Devosa Gábor
Dr. Kispál Tibor
Garai Dóra
Molnár István
Nagy Andrea
Sáli Annamária
Szücs Balázs
Ujvári-Kövér Mónika
Veres Zoltán
Vagyonnyilatkozatok
Ripka András
Radics Béla

Bizottságok >
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság
Értéktár Bizottság
Egyéni Országgyűlési Képviselő

Nemzetiségi Önkormányzatok >
Bolgár
Cigány
Görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
Szerb
Ukrán

Munkacsoportok >
Belső Erzsébetvárosi Munkacsoport
Rövidtávú Lakáskiadás Munkacsoport
KERÜLETÜNK
Ingyenes jogsegélyszolgálat

Díjak >
Karinthy Frigyes-ösztöndíj 2021. I. félév
Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj Pályázat 2021
„Erzsébetváros 56” kitüntetés 2021
Mondja meg Ön, kik kapják meg a kerület legnívósabb elismeréseit
„ERZSÉBETVÁROS 56” kitüntetés 2022
„ERZSÉBETVÁROS 56” díj 2023

Erzsébetváros újság >
Erzsébetváros újság 2021
Erzsébetváros újság 2020
Erzsébetváros újság 2019
Erzsébetváros Újság 2018
Erzsébetváros Újság 2017
Erzsébetváros Újság 2016
Erzsébetváros Újság 2015
Erzsébetváros Újság 2014
Erzsébetváros Újság 2013
Erzsébetváros Újság 2012
Erzsébetváros Újság 2011
Erzsébetváros Újság 2007
Erzsébetváros Újság 2006
Erzsébetváros Újság 2005
Erzsébetváros Újság 2004
Erzsébetváros Újság 2022
Hirdetési tarifák 2023
Erzsébetváros Újság 2023

Erzsébetváros arculati kézikönyv >
Arculati kézikönyv

Klímavédelmi kabinet >
Klímastratégia
Klímavédelmi akcióterv
Klímavédelmi szemléletformálás projekt
Hőségriadó terv
Lakóépületek energetikai korszerűsítése

Kulturális Koncepció >
Kulturális Koncepció
INTÉZMÉNYEK
Egészségügyi intézmények
Közszolgáltatók, közintézmények
Egyházak, felekezetek
Kulturális intézmények
Oktatási intézmények
Gyermekjóléti és szociális intézmények
Gazdasági társaságok
Közbiztonság
Civil szervezetek
NYILVÁNOSSÁG
Adatvédelmi tájékoztató
Állásajánlatok
Nyilvántartások
Hirdetmények
Pályázatok
Üvegzseb
Önkormányzati Rendeletek
Általános Közzétételi lista
Egyéb közzétételek

Választások >
Helyi választási bizottság
VII. kerület választókörzetei
Helyi Választási Iroda
OEVB
Helyi Népszavazás

Programok, Projektek >
Forgalomcsillapítás - Online lakossági fórum
Forgalomcsillapítás II Lakossági fórum
Forgalomcsillapítás feb. 28-ig
Tájékoztató időseknek
Gazdasági Program 2020-2024
Tervezzük meg együtt a megújuló Klauzál teret
KAPCSOLAT
Hivatal elérhetőségei
Intézmények elérhetőségei
Kiemelt telefonszámok
Humánszolgáltató Iroda  • írta Barát József
  • 2022. július. 14. csütörtök
  • 0

Képviselő-testületi ülés Erzsébetvárosban: új szociális szolgáltatások

Erzsébetváros képviselőtestületének július 13-i ülésén a polgármester bejelentette, hogy távozott posztjáról Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester, az időközi választáson pedig győzött Ripka András fideszes képviselő. Erzsébetváros idén új szociális szolgáltatásokat indít hátrányos helyzetű és sérült gyermekek számára.
title image

Képviselő-testületi ülés Erzsébetvárosban: új szociális szolgáltatások

 

Erzsébetváros képviselőtestületének július 13-i ülésén a polgármester bejelentette, hogy távozott posztjáról Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester, az időközi választáson pedig győzött Ripka András fideszes képviselő. A kerületi döntéshozók határozatot hoztak a közétkeztetési normák emeléséről, az árak növekedésének jelentős részét a kerületi költségvetés állja. Erzsébetváros idén új szociális szolgáltatásokat indít hátrányos helyzetű és sérült gyermekek számára.

 

Az ülés elején Niedermüller Péter polgármester közölte, hogy általános helyettese, Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester július elsejével lemondott posztjáról, minthogy „jelenlegi életszakaszában olyan kihívásokat keres, amelyek ezzel a megbízatással nem egyeztethetők össze”. A polgármester gratulált Ripka Andrásnak, aki a kerület 4-es számú körzetében a Fidesz színeiben nyert a június 26.-i időközi választáson. A képviselő, aki listáról már eddig is tagja volt a képviselőtestületnek, ismét esküt tett. Eddigi helyét pártja egy másik képviselője foglalhatja el. A testület jóváhagyta a Budapesti Rendőr-főkapitányság sürgősségi indítványát a VII. Kerületi Rendőrkapitányság új vezetőjének jelölt dr. Bálint András rendőr alezredes kinevezéséről.

A képviselők tavalyi állásfoglalásukat felülírva úgy határoztak, hogy augusztus elsejétől mindenkinek, így a kerületi lakosoknak is fizetniük kell az elektromos autók töltőállomásain fogyasztott áramért. A fideszes Veres Zoltán elmondta: pártjának álláspontja a korábbi döntés óta változatlan. Most is úgy gondolják, hogy az elektromos autók erzsébetvárosi tulajdonosainak biztosítani kellene az ingyenes töltést. Niedermüller Péter polgármester válasza erre az volt, hogy a drága elektromos autók tulajdonosai alighanem megengedhetik maguknak, hogy kifizessék közlekedésük költségeit, a megtakarításból inkább a rászorulókat kell támogatni.

A soron következő napirendi pont a töltők után éppen nagyon fontos szociális kiadásokról szólt. A kerületi közétkeztetést biztosító Szakácstündér Kft. ugyanis az árak emelkedése miatt többletfinanszírozást kért. A szolgáltató rámutatott, hogy bár a KSH 10,8 százalékos átemelést mutatott ki, a beszerzési díjak több mint 30 százalékkal emelkedtek. A képviselők végül 6,6 százalékos étkezési normaemelést fogadtak el. A terhek nagyobb nagyobb részét az önkormányzat magára vállalja, ami a közös büdzséből 35 millió forintos többletkiadást jelent. Ennek ellenére is emelkednek a családok által fizetett térítési díjak: az általános iskolákban például egy adag étel önköltsége 662 forint lesz, ebből a családok csak 223 forintot fizetnek. A szociális étkezés 1010 forintos napi normájából 495 forintot kell kifizetni. Az időseket gondozó intézményekben az ellátás 23,1 százalékkal lesz drágább, de a törvényi szabályozás szerint az alacsonyabb nyugdíjakat befizetési plafon védi.  

A Humán Szolgáltató központ bővíti a Varázsdoboz Játszóház profilját, ahol a jövőben gondoskodnak hátrányos helyzetű és fogyatékos gyermekek kulturált, önfeledt kikapcsolódásáról, képességfejlesztéséről is. Erre Erzsébetváros az idei évben több mint 46 millió forintot szán. Hiánypótló szolgáltatásként szeptembertől elindul a Fecske program, fogyatékos vagy sérült gyermekek, felnőtt családtagok havonta családonként 20 órára képzett kísérőt, otthoni gondozót vehetnek igénybe óránként 600 forintos térítés fejében. Erre a programra az önkormányzat több mint nyolcmillió forintot költ. Az utóbbi években Erzsébetváros 70 millió forinttal segítette a Péterfy Sándor utcai kórház működését, most újabb támogatást szavaztak meg a képviselők: a koraszülöttek légzéstámogatásához szükséges egyszer használatos eszközök beszerzéséhez a kerület kétmillió forinttal járul hozzá.  

Tóth László, a kerület jegyzője előterjesztésében az önkormányzati gazdasági társaságok, a kulturális rendezvényeket szervező ERöMŰVHÁZ, az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft, a takarítást végző Erzsébetváros Kft. és az ingatlangazdálkodással foglalkozó Evin Nonprofit Zrt. első számú vezetőinek béremelését és jutalmazását javasolta. Az indoklás szerint az ügyvezetők, vezérigazgatók 2019 óta nem kaptak fizetésemelést, ami mára körülbelül 20 százalékos reálbércsökkenésnek felel meg. A jegyző a napirendi pont tárgyalásakor elállt béremelési indítványától azzal, hogy később egy más önkormányzati intézményeket is érintő, átfogó javaslat része lesz a gazdasági társaságok vezetőinek bérrendezése. A képviselők a kéthavi bérnek megfelelő jutalmat megszavazták.

Garai Dóra az Élhető Erzsébetváros civil szervezet képviselője Szücs Balázs alpolgármester és Devosa Gábor képviselő hírleveleivel kapcsolatban nyújtott be interpellációt a polgármesternek, akinek válaszát elutasította. Sérelmezte ugyanis, hogy a hírlevél kinyomtatásának költségeit a kerület csak azoknak a képviselőknek a számára fizeti, akiknek önálló körzetük van, a listáról bejutottaknak nincsen ilyen lehetőségük. Niedermüller Péter válaszát a többség a fideszes képviselők tartózkodása mellett elfogadta.